Tööjõu töögrupi liikmed

Organisatsioon Esindaja
Swedbank Ülle Matt
Tartu Ülikool Raul Eamets
Eesti Etendusasutuste Liit Monika Larini
Haapsalu Uksetehas Ago Soomre
Roche Eesti Kadri Mägi
Bauhof Group Kristi Pukk
Spacecom Sergei Jakovlev
Eesti Kaupmeeste Liit Kaire Tero
Estonian Business School Arno Allmann
Estravel Anne Samlik
Elron Liia Rentik
ISS Eesti Helo Tamme
Tallinna Tehnikakõrgkool Enno Lend
Eesti Haiglate Liit Hedy Eeriksoo
Krah-Pipes Peeter Kirtsi
Alstom Estonia Jekaterina Jevtjugova
ITL Jüri Jõema
   
PARE Ene Olle
PARE Kerstin Jaani
Eesti Kaupmeeste Liit Külliki Koppel
Maxima Eesti  Katja Ljubobratets
Ouman Estonia OÜ Anu Hartikainen

 

Rahvusvaheline suhtlus

Eve

EVE PÄÄRENDSON
rahvusvaheliste suhete juht

+372 699 9304
+372 505 4570
eve.paarendson@employers.ee

 
 

Euroopa tööandjate keskorganisatsiooni BusinessEurope ja rahvusvahelise tööandjate katusorganisatsiooni IOE liikmena esindame oma liikmete huvisid rahvusvahelisel tasemel.

BusinessEurope ühendab 40 riigi tööandjate organisatsiooni kaudu üle 20 miljoni väikese ja keskmise suurusega ning suurettevõtte. BusinessEurope räägib aktiivselt kaasa Euroopa tasandi poliitikate kujundamisel ning on Euroopa Komisjoni ja Euroopa ametiühingute keskorganisatsiooni ETUC-i läbirääkimispartner.

IOE on rahvusvaheline tööandjate katusorganisatsioon, mis esindab tööandjate huvisid rahvusvahelisel tasemel, peamiselt rahvusvahelises tööorganisatsioonis ILO. IOE-sse kuulub 146 tööandjate organisatsiooni 139 riigist üle kogu maailma.

Eesti Tööandjate Keskliit esindab tööandjate huvisid ka Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees (EESC), mis on Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamendi nõuandev organ. Meie esindaja EESC-s, Eve Päärendson, on ka komitee tööandjate sektsiooni asepresident.

BIAC (Business and Industry Advisory Committee to the OECD) on ettevõtjate hääletoruks OECD juures. Eesti Tööandjate Keskliit on BIAC-i liikmesliit alates 2010. aastast, mil Eestist sai OECD liikmesriik.

Rahvusvahelisel tasandil poliitikaid kujundades konsulteerime oma liikmetega, korraldame liikmetele õppereise teistesse riikidesse ning teiste riikide kogemusi tutvustavaid seminare ja koolitusi.

 

MEIE ESINDAJAD RAHVUSVAHELISEL TASEMEL

BusinessEurope liikmesorganisatsioonide Presidentide Nõukogu 
Council of Presidents of
 BusinessEurope
 
Tiit Kuuli
Eesti Tööandjate Keskliidu volikogu esimees
Eesti Ehitusettevõtjate Liit
Oma Ehitaja AS
 e-post Tiit.Kuuli@oma.ee


 

BusinessEurope’i liikmesorganisatsioonide tegevjuhtide nõukogu
Executive Committee of BusinessEurope

 
Toomas Tamsar
Eesti Tööandjate Keskliidu juhataja
Kiriku 6, 10130 Tallinn
tel +372 699 9301
e-post toomas.tamsar@employers.ee


Eesti Tööandjate Keskliidu alaline esindaja BusinessEurope’s 
Permanent Delegate in BusinessEurope

 
Eve Päärendson
Eesti Tööandjate Keskliidu rahvusvaheliste suhete juht
Kiriku 6, 10130 Tallinn
tel +372 6999 304
e-post eve@employers.ee


Eesti Tööandjate Keskliidu esindaja BusinessEurope’i transpordi töörühmas
Transport Working Group of BusinessEurope

 
Tarvi Viks
Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsiooni reisijate veo ekspert
Narva mnt 91, 10127 Tallinn
tel +372 606 2047
e-mail tarvi@eraa.ee


Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee
European Economic and Social Committee

Eve Päärendson
Eesti Tööandjate Keskliidu rahvusvaheliste suhete juht
Kiriku 6, 10130 Tallinn
tel +372 699 9304
e-post eve.paarendson[@employers.ee

Tööandjate grupi ja juhatuse liige
Tööhõive, sotsiaalküsimuste ja kodakondsuse sektsiooni (SOC) liige
Tööstuse Muutuste Nõuandekomisjoni (CCMI) liige
Majandus- ja Rahaliidu, Majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse sektsiooni (ECO) liige 
Välissuhete sektsiooni liige ja Euroopa-Jaapani seirekomitee liige
VKEde kategooria liige

Kommunikatsioonirühma ja kultuuri alakomitee liige


Asendusliige
Marika Merilai
Eesti Kaupmeeste Liidu tegevdirektor
Kiriku 6, 10130 Tallinn 
tel +372 620 1914
e-post marika.merilai@kaupmeesteliit.ee


Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond 
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions

Eve Päärendson
Eesti Tööandjate Keskliidu rahvusvaheliste suhete juht
Kiriku 6, 10130 Tallinn
tel +372 699 9304
e-post eve.paarendson@employers.ee

Asendusliige 
prof Raul Eamets
Tartu Ülikool
Lossi 36-128, 51003 Tartu
 e-post mailto:raul.eamets@ut.ee


Euroopa Täiend- ja Kutsehariduse Edendamise Keskus (CEDEFOP) 
European Centre for the Development of Vocational Training

Anneli Entson
Eesti Tööandjate Keskliidu haridusnõunik
Kiriku 6, 10130 Tallinn
tel +372 699 9302
e-post anneli@employers.ee


Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur 
European Agency for Safety and Health at Work

Marju Peärnberg
ABB AS keskkonna- ja tööohutusspetsialist
Aruküla tee 59, Jüri, Rae vald, 75301 Harjumaa, Estonia
tel +372 680 1715, mob +372 5680 1715
e-post marju.pearenberg@ee.abb.com

Asendusliige
Piia Zimmermann

Eesti Tööandjate Keskliidu õigusnõunik
Kiriku 6, 10130 Tallinn, Eesti
tel +372 699 9306, mob +372 508 2850
e-post piia@employers.ee


Euroopa Sotsiaalfondi komitee 
European Social Fund

Eve Päärendson
Eesti Tööandjate Keskliidu rahvusvaheliste suhete juht
Kiriku 6, 10130 Tallinn
tel +372 699 9304
e-post eve.paarendson@employers.ee

Asendusliige
Anneli Entson

Eesti Tööandjate Keskliidu haridusnõunik
Kiriku 6, 10130 Tallinn
tel +372 699 9303
e-post anneli@employers.ee


Tööohutuse ja Töötervishoiu Nõuandekomitee 
Advisory Committee on Safety, Hygiene and Health Protection at Work

Marju Peärnberg
ABB AS keskkonna- ja tööohutusspetsialist
Aruküla tee 59, Jüri, Rae vald, 75301 Harjumaa, Estonia
tel +372 680 1715, mob +372 5680 1715
e-post marju.pearnberg@ee.abb.com

Asendusliikmed
Piia Zimmermann
Eesti Tööandjate Keskliidu õigusnõunik
Kiriku 6, 10130 Tallinn
tel +372 699 9306
e-post piia.simmermann@employers.ee

Ülle Matt 
Swedbank Eesti AS personalidirektor
Liivalaia 8, Tallinn, 15040
mob +372 585 58360
e-post ulle.matt@swedbank.ee


Sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise nõuandekomitee
Advisory Committee for the Coordination of Social Security Systems

 
Põhiliikmed
Victoria Mets
Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon
Narva mnt 91, 10127 Tallinn
tel +372 606 2043
e-post victoria@eraa.ee

Katrin Truve
Selver AS peajurist
Pärnu mnt 238, 11624 Tallinn
tel +372 667 3235
e-post Katrin.Truve@selver.eu

Asendusliige
VAKANTNE


Tööjõu Vaba Liikumise Nõuandekomitee
Advisory Committee on Free Movement of Workers


Põhiliikmed
Piia Zimmermann
Eesti Tööandjate Keskliidu õigusnõunik
Kiriku 6, 10130 Tallinn
tel +372 699 9306
e-post piia@employers.ee

Katrin Truve
Selver AS peajurist
Pärnu mnt 238, 11624 Tallinn
tel +372 667 3235
e-post Katrin.Truve@selver.eu

Asendusliige
Mare Hiiesalu
Riigimetsa Majandamise Keskuse peajurist
Toompuiestee 24, 10149 Tallinn
tel +372 676 7811, mob +372 501 0811
e-post mare.hiiesalul@rmk.ee


Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni ILO Eesti nõukogu 
Estonian Council of International Labour Organization (ILO)


Eve Päärendson
Eesti Tööandjate Keskliidu rahvusvaheliste suhete juht
Kiriku 6, 10130 Tallinn
tel +372 6999 304
e-post eve.paarendson@employers.ee
 
Piia Zimmermann
Eesti Tööandjate Keskliidu õigusnõunik
Kiriku 6, 10130 Tallinn
tel +372 699 9306
e-post piia@employers.ee


Vahur Ausmees
Eesti Laevaomanike Liidu esindaja (AS Tallink Grupp personali- ja arendusdirektor)
tel +372 640 9850
e-post vahur.ausmees@tallink.ee


Eesti välisesindajad välisriikides

Eesti saatkonnad ja konsulaadid (link: http://vm.ee/et/riigid/eesti-saatkonnad)
 

Meie inimesed

Toomas

TOOMAS TAMSAR
juhataja

+372 699 9301
toomas.tamsar@employers.ee

 
 
Piia

PIIA ZIMMERMANN
õigusnõunik

+372 699 9306
piia.zimmermann@employers.ee

 
 
Anneli

ANNELI ENTSON
haridusnõunik

+372 699 9303
+372 516 9802
anneli.entson@employers.ee

 
 
Raul

RAUL ARON
analüütik-nõunik

+372 699 9305
+372 564 75111
raul.aron@employers.ee

 
 
Eve

EVE PÄÄRENDSON
rahvusvaheliste suhete juht

+372 699 9304
+372 505 4570
eve.paarendson@employers.ee

 
 

ANDRES KASK
kommunikatsioonijuht 


+372 5016508
+372 668 8308
andres@employers.ee

   

MARTIN HANSON
kommunikatsiooniprojektide juht


+372 53023321
+372 668 8308
martin@employers.ee

   

LIISI MARIA MUULI
kommunikatsioonispetsialist


+372 56217887
+372 668 8308

liisi@employers.ee

   

JAANIKA TUTT
büroojuht


+372 5240660
+372 6999301

jaanika@employers.ee

   

ARNIKA LUMISTE
pearaamatupidaja


+372 5664 1822
arnika@employers.ee

 
 

KÜLLI VILTOK
raamatupidaja

+372 514 8075
raamatupidamine@employers.ee

   

LII VÄLKMANN
kliendihaldur


+372 5562 1941
+372 699 9301
lii@employers.ee

 
 
Silver

SILVER DRENKHAN
andmebaaside spetsialist


+372 552 2543
silver.drenkhan@employers.ee

 
 
Silja

SILJA VALK
administraator

+372 699 9309

 
 

KÜLLIKI LAVONEN
administraator


+372 699 9309

   

 

Meie liikmed

Erialaliidud

 

Ettevõtted
Tristafan OÜ

Liikmemaks

Eesti Tööandjate Keskliidu liikmeks võivad olla kõik juriidilise isikuna tegutsevad tööandjad ja tööandjate liidud.

Liikmemaksu määraks tööandjate liitudele ja tööandjaid esindavatele isikutele on 0,025% tema liikmete tööjõukulude summast. Juriidilise isikuna tegutseva tööandja liikmemaks on 0,1 % tööjõukuludest. Liikmemaksu alammääraks on 639 eurot ja ülemmääraks 7030 eurot.

Liikmemaksu arvutamise aluseks on liikme tööjõukulud: palgakulude ja nendelt arvestatavate sotsiaalmaksude ning muude raamatupidamise seaduse lisa 2 (kasumiaruande skeem nr 1) alusel tööjõukuludena käsitletavate maksete summa. Tööjõukuludeks tööandjate liitudele ja tööandjaid esindavatele isikutele on käesoleva reglemendi tähenduses nende liikmete tööjõukulude summa.

Liikmemaksu suurus kehtestatakse Liidu majandusaastaks. Liikmemaksu tasumine toimub neljas võrdses osas iga kvartali esimeseks kuupäevaks vastavalt Liidu poolt esitatud arvele.

Täpsemalt loe siit: Eesti Tööandjate Keskliidu liikmemaksu reglement

Tule liikmeks

Liitu Eesti Tööandjate Keskliiduga ja löö ise tegudes kaasa parema ettevõtluskeskkonna kujundamisel!

Eesti Tööandjate Keskliidu liikmeid ühendab usk, et vaba ja eduka ühiskonna olulisim eeldus on toimiv ja vaba majandus. Me usume, et ühiskonna heaolu alustaladeks on töötav inimene, konkurentsivõimeline ettevõtlus ja tõhusad töösuhted.

Esindame juba 1917. aastast tööandjate huve suhetes seadusandliku võimu, täitevvõimu ja ametiühingutega. Meid eristab teistest ettevõtlusorganisatsioonidest keskendumine suurele pildile Eesti ettevõtluskeskkonna arengus, tööturu osaliste suhetele, tööjõu kvaliteedile. Oleme ainus riiklikult tunnustatud sotsiaalpartner.

Lisaks jooksvale lobitööle avaldame oma visiooni ja konkreetsed ettepanekud iga nelja aasta järel Tööandjate manifestis, mis on erakondade valimisprogrammide jaoks oluliseks sisendiks – enam kui pooled meie soovitustest on jõudnud valitsusleppeisse.

Oled oodatud Tööandjate Keskliidu liikmeks, kui soovid:

  • osaleda Eesti mõjukaima esindusorganisatsiooni seisukohtade kujundamises;
  • olla varakult kursis poliitikas toimuvate protsessidega nii Eestis kui ka Euroopas;
  • kuuluda enam kui 1500 ettevõtjat koondavasse auväärsesse klubisse ja osaleda meie liikmete üritustel;
  • toetada oma liikmelisusega Eesti tööandjate huvide esindamist ja anda oma panuse Eesti elu edendamisse.

 

Tule, seisame koos erksa Eesti eest!
Toomas Tamsar
Eesti Tööandjate Keskliidu juhataja
tel 699 9301, 5045501
e- post toomas.tamsar@employers.ee

toomastamsar

 

MEIE STRATEEGIA  KUIDAS MÕJUTAME OTSUSEID

MIKS OLLA TÖÖANDJATE KESKLIIDU LIIGE?

Sirje Potisepp, Eesti Toiduainetööstuse Liidu juhataja:
„Eesti Tööandjate Keskliit on riigiga suhtlemisel mõjukas lobiorganisatsioon. Pean keskliitu kuulumist auasjaks, et toetada Eesti ettevõtluskeskkonna normaalsust ja vältida ametnike ülemvõimu. Koos oleme mõjuvõimsamad.”

Tarmo Rannak, Ruukki Products AS tehase juht:
„Jagan Eesti Tööandjate Keskliidu seisukohta, et meie majanduse ja seega ka kogu Eesti heaolu sõltub ettevõtjate käekäigust. Tööandjate keskliit esindab iga väikest ja suurt ettevõtjat valitsuse tasandil ja hoolitseb selle eest, et ettevõtjate hääl kõlaks, et sellega arvestataks. Keskliitu kuuludes annan oma panuse Eesti elu edendamiseks.”

Andrus Ossip, AS Eesti Liinirongid juhatuse esimees
„Tööandjate Keskliitu kuulumine annab tööandjatele võimaluse ühiselt kujundada Eesti ettevõtluskeskkonda edumeelsemaks ning edukamaks. Keskliidu puhul on erakordselt tähtis tema haare, mõjukus. Liidu hääl, kui ta räägib liidu liikmete nimel, on veenvam ja saadab rohkem korda kui mõne üksiku liikme oma. Me saame liitu kuuludes jagada oma muresid ja rõõme teiste liikmetega ning pelgas mõttevahetuses on sünergia kujundlikult öeldes helgemaks homseks.”

Jaanus Aal, Enics Elva
„Tootmine on ainuke reaalset väärtust loov tegevus. Lisaks pakutavale tööle investeeris Enics Eesti aastal 2014 inimestesse ca 16 000 h koolitust. Usume, et me oskame partneritena liidule nõu ja jõuga Eesti edu edendamisel abiks olla.”

Povilas Kytra, CV Keskus OÜ juhatuse liige
„Olles vahetuks lüliks tööandjate ning töövõtjate vahel, avaneb meil igapäevaselt võimalus näha trende kodumaisel tööturul. Teame, et inimesteta on Eesti edulugu võimatu ning koostöö Tööandjate Keskliiduga loob meile unikaalse võimaluse anda oma panus Eesti tööturu arengut suunavates diskussioonides.”

Sven Pertens, Lemminkäinen Eesti AS juhatuse esimees
Ettevõtjad loovad oma tegevusega uusi väärtusi, mis on eluliselt vajalikud Eesti riigi püsimiseks ning arenguks. Tööandjate keskliidu roll on praktilise kogemuse ja majandusliku mõtlemise viimine poliitilise tasandi otsustajateni. Liidu liikmena on meil võimalik meie kõigi käekäiku mõjutavates protsessides osaleda ja kaasa rääkida.”

Tarmo Kattago, Eesti Karusnahaliidu juht
„Kohalikud köösnerid ja nahaparkalid on ühistegevuse kaudu oma huvisid kaitsnud juba aastast 1397, mil kinnitati Tallinna köösnerite tsunfti põhikiri. Tänapäevase Eesti Karusnahaliidu liikmesettevõtted jätkavad selle ala sajanditepikkuseid traditsioone, valdkonna huvide paremaks esindamiseks oleme liitunud Eesti Tööandjate Keskliiduga.”

Enno Lend, Tallinna Tehnikakõrgkooli rektor
Teadmismahukas majandus pole üheski ühiskonnas tekkinud iseeneslikult. Kesk- ja kõrgtehnoloogia ettevõtete arengut soodustav keskkond on nüüdisajal kompleksne, seda toetav haridussüsteem on vaid üks edutegur. Kui meie haridussüsteem ei suuda mõjutada ettevõtete tehnoloogilist nihet otseselt, siis peaks ta olema võimeline adekvaatsemalt kohanduma töömaailma vajadustele.”

Ene Olle, Eesti Personalijuhtimise Ühingu PARE tegevjuht
„Eesti elu edendamine on võimalik vaid erinevate osapoolte koostöös. Ettevõtete konkurentsivõime kasvu aitab kindlustada tark ja jätkusuutlik inimeste juhtimine. Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE ja Tööandjate Keskliidu koostöö on selles vaates elementaarne ja usun, et meie partnerlus annab lisaväärtust nii riigi kui ka ettevõtete tasandil.”

Kaupo Kuusik, Eesti Turvaettevõtete Liidu tegevdirektor
„Kuulume Eesti Tööandjate Keskliitu seetõttu, et peame oluliseks õiglase ja hea ärikeskkonna tagamist, mille eest keskliit jõuliselt seisab. Samuti väärtustame ettevõtjate osalemist sotsiaalses dialoogis. Vähem tähtis pole ka võimalus koostööks ja sünergiaks teiste erialaliitudega, milleks keskliit samuti head tingimused loob.”

Renita Käsper, CV Keskuse värbamisosakonna juht
„Olles vahetuks lüliks tööandjate ning töövõtjate vahel avaneb meil igapäevaselt võimalus näha trende kodumaisel tööturul. Teame, et inimesteta on Eesti edulugu võimatu ning koostöö Eesti Tööandjate Keskliiduga loob meile unikaalse võimaluse anda oma panus Eesti tööturu arengut suunavates diskussioonides.”

Aigar Kallas, Riigimetsa Majandamise Keskuse juhatuse esimees
„Tänases Eestis on endiselt kõige kõvemaks valuutaks töö. RMK-l on möödunud kümnendi lõpu madalseisusu järel õnnestunud juurde luua ca 3000 uut töökohta. Tänaseks töötab riigimetsas lisaks meie oma veidi enam kui 700-le töötajale veel ligikaudu 5000 inimest partnerettevõtete koosseisus. Tööandjate Keskliidu liikmete poolt tööandjatena võetud vastutust ja sellega kaasnevat kogemust võib usaldada! ”

Aigar Hain, Olympic Casino Eesti AS tegevjuht
„Kui on olemas toimiv ja mõjukas ühendus, mis tööandja huvide eest seisab, siis on meie jaoks igati loomulik seal osaleda ja ka oma panus anda. Ükski ettevõte ei suuda üksi olla kursis kõigi oluliste plaanitavate muudatustega ja nende juures kaasa rääkida. Eesti Tööandjate Keskliit täidab seda rolli edukalt.”

Arno Allmann, Estonian Business Schooli rektor
„EBS on järjekindlalt tegutsenud selle nimel, et Eestis saadav haridus arvestaks tööturu vajadusi ja teeks meie lõpetajad konkurentsivõimelisteks ka rahvusvahelisel tööjõu turul. Mul on hea meel, et Tööandjate Keskliit on siin meie mõttekaaslane ning me saame tegutseda selles suunas üheskoos.

Aavo Kärmas, Omniva juhatuse esimees
„Ettevõtluse heast käekäigust sõltub kogu ühiskonna areng: ainult koos tegutsedes muudame Eesti edukaks.”

Volli Kalm, Tartu Ülikooli rektor
„Tartu Ülikooli eesmärk on olla innovatsiooni ja ettevõtlikkuse edendaja nii Eestis kui ka kaugemal. Aitame ettevõtete konkurentsivõime parandamisele kaasa läbi vilistlaste, teadussaavutuste ja moodsa laboripargi. Ainus viis selle eesmärgi realiseerimiseks on tihe ja sisuline koostöö ettevõtetega, sh katusorganisatsiooni Eesti Tööandjate Keskliiduga.”

Hando Sutter, Eesti Energia juhatuse esimees
„Oleme Eesti suurim tööandja ja me vajame kvalifitseeritud, professionaalset tööjõudu. Tööandjate Keskliidu liikmena saame rääkida kaasa riigis toimuvates protsessides ja tehtavates valikutes, mis mõjutavad ka meie töötajaskonda. Hindan kõrgelt võimalust sellises diskussioonis osaleda.”

Ülle Matt, Swedbanki personalidirektor
„Koostöö ja suhtlus on edu võtmeks igal elualal. Eesti Tööandjate Keskliidu liikmena on meil võimalus koos teiste tööandjatega panustada parema ettevõtluskeskkonna loomisse. Meile on väga oluline kaasa rääkida tööhõive ja hariduse teemadel, sest näeme selles võimalust läbi motiveerituma ja targema töö suurendada ettevõtete ja tööjõuturu konkurentsivõimet.”

Hariduse töögrupi liikmed

organisatsioon

esindaja

ametikoht

G4S Eesti

Anu Stamberg

koolitusjuht

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit (EMPL)

Pille Meier

tööstus- ja haridusvaldkonna juht

Eesti Etendusasutuste Liit

Monika Larini

tegevjuht

BLRT

Marina Mihhejeva

personalitalituse peaspetsialist

Turvaettevõtete Liit

Violeta Anstal

USS Security Eesti personalidirektor

Turvaettevõtete Liit

Marge Litvinov

Securitas Eesti personalidirektor

Turvaettevõtete Liit

Kaupo Kuusik

ETEL tegevjuht

Eesti Elektroonikatööstuse Liit

Terje Sosi

Ericsson Eesti personalijuht

Mainor

Kristjan Oad

arendusdirektor

Eesti Toiduainetetööstuse Liit

Sirje Potisepp

juhataja

Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit

Jüri Jõema

tegevjuht

AS Standard

Enn Veskimägi

 
     
Maxima Eesti Katja Ljubobratets  

 

Liitu uudiskirjaga

Kontaktandmed jaluses /footer

EESTI TÖÖANDJATE KESKLIIT
Estonian Employers’ Confederation
Центральный союз работодателей Эстонии

Aadress Kiriku 6, 10130 Tallinn, Eesti
TÖÖANDJATE RUUMI RENT
Jaanika Tutt
(+372) 699 9301
 
Registrikood 80036271     Transparency no 893942625175-25   KMKR EE100533891     Swedbank: IBAN EE59 2200 0011 2023 3895     SWIFT HABAEE2X
 

Eesti Tööandjate Keskliidu ajalugu

17. veebruaril (uue kalendri järgi 2. märtsil) 1917. aastal kutsus suurtööstur Martin Luther kokku 18 Tallinna suurema tehase esindajad, kes otsustasid asutada Tallinna piirkonna vabrikantide ühisuse. Esimeheks valiti Martin Luther ja sekretäriks Konrad Mauritz. Ühisus hakkas tegutsema aadressil Vana-Viru 12 ehk majas, kus praegu asub Tallinna linnavolikogu.


Eesti Vabrikantide Ühisusest (EVÜ) kujunes kiiresti väga mõjuvõimas organisatsioon. Ühingusse kuulus erinevatel aastatel 40 kuni 60 suurtööstuse esindajat nii Tallinnast kui ka teistest keskustest. Martin Luther oli juhatuse esimees 1940. aastani.


1918. aasta lõpust alates hakkas organisatsioon aktiivselt osalema vabariigi tööstus-, töölis-, sotsiaal-, maksu- ja väliskaubanduspoliitikas. EVÜ esindajate argumenteeritud seisukohavõtud pälvisid Vabariigi Valitsuse, ministeeriumide ja teiste asutuste tõsist tähelepanu. EVÜ tegevus ei mõjutanud ainult Eesti suurtööstuse arengut, ühingu ettepanekud on jätnud oma jälje ka tollasesse seadusandlusesse ja tollipoliitikasse.

1940. aasta juulis kuulutasid okupatsioonivõimud Eesti Vabrikantide Ühisuse likvideerituks. Ühisuse viimane juhatuse koosolek toimus teadaolevalt 2. juulil 1940. Paljud ühisuse juhtivad tegelased ja liikmed hukkusid nõukogude võimu repressioonides või jäid kadunuks, nende seas ka Konrad Mauritz. EVÜ kauaaegne esimees Martin Luther suri 1963. aastal Münchenis.

29. novembril 1991 moodustasid tööstusharude liidud Eesti Tööstuse Keskliidu (ETKL), mis hakkas 1992. aastal täitma sotsiaalpartnerluses ka tööandjate esindaja rolli. Liitu asus juhtima tegevdirektor Viljar Veskiväli, juhatuse esimeheks sai Elmar Kruusma. 4. mail 1995 reorganiseeriti ETKL Eesti Tööstuse ja Tööandjate Keskliiduks (ETTK).

20. novembril 1995 moodustasid teenindussfääri majandusharude liidud Eestis teise tööandjate keskliidu – Eesti Tööandjate Ühenduste Keskliidu (ETÜKL), mille tegevdirektor oli Eve Päärendson ja juhatuse esimees Priit Vilba. Kolmepoolsetel läbirääkimistel esindasid tööandjaid kaks organisatsiooni – ETTK ja ETÜKL.

1997. aasta septembris alustasid ETTK ja ETÜKL liitumisläbirääkimisi, mis lõppesid 29. novembril 1997 ühtse tööandjate keskorganisatsiooni – Eesti Tööandjate ja Tööstuse Keskliidu (ETTK) moodustamisega. Tegevdirektoriks sai Henn Pärn ja juhatuse esimeheks Jüri Käo.

2001. aastal muudeti organisatsiooni nimi Eesti Tööandjate Keskliiduks.

Eesti Tööandjate Keskliit on alates 1998. aastast Rahvusvahelise Tööandjate Organisatsiooni IOE (International Organisation of Employers) liige, 2003. aastast Euroopa tööandjate katusorganisatsiooni BUSINESSEUROPE (kuni 2007 nimega Union of Industrial and Employers’ Confederations of Europe, UNICE) liige ja 2010. aastast OECD Ettevõtlus- ja Tööstuskomitee BIAC-i (The Business and Industry Advisory Committee to the OECD) liige.

2010. aastal sõlmis tööandjate keskliit koostöölepped Läti Tööandjate Keskliidu (LDDK), Leedu Tööstuse Keskliidu (LPK) ning Venemaa Töösturite ja Ettevõtjate Liiduga (RSPP). 2011. aastal sõlmis keskliit koostööleppe Ukraina Tööandjate Keskliiduga (FRU).

 

 

 

Organisatsiooni presidendid

1991–1993Aksel Treimann (1944–2012), Eesti Tööstuse Keskliidu volikogu esimees1997–2002Jüri Käo (1965), Eesti Tööandjate ja Tööstuse Keskliidu juhatuse esimees
1993–1995Andres Sarri (1958–2011), Eesti Tööstuse Keskliidu volikogu esimees2002–2004 Meelis Virkebau (1957), Eesti Tööandjate Keskliidu juhatuse esimees
1995–1997Elmar Kruusmaa (1940), Eesti Tööstuse ja Tööandjate Keskliidu volikogu esimees2004–2013Enn Veskimägi, (1947), Eesti Tööandjate Keskliidu volikogu esimees
1995–1997Priit Vilba (1953), Eesti Tööandjate Ühenduste Keskliidu president2013–2016Jüri Käo (1965), Eesti Tööandjate Keskliidu volikogu esimees
1997–1998Ants Pilving (1948), Eesti Tööstuse ja Tööandjate Keskliidu juhatuse esimees-president 2016-… Tiit Kuuli (1961), Eesti Tööandjate Keskliid volikogu esimees

 

 

 

Organisatsiooni tegevjuhid

1992–1998Viljar Veskiväli (1936), Eesti Tööstuse Keskliidu tegevdirektor2003–2004Meelis Virkebau (1957), Eesti Tööandjate Keskliidu tegevdirektor
1995–1998Eve Päärendson, Eesti Tööandjate Ühenduste Keskliidu tegevjuht2004–2013 Tarmo Kriis (1975) Eesti Tööandjate Keskliidu juhataja
1997–2001Henn Pärn (1941), Eesti Tööandjate ja Tööstuse Keskliidu tegevdirektor2013–2013Marek Sepp (1971) Eesti Tööandjate Keskliidu juhataja
2001–2003Tiit Laja (1960), Eesti Tööandjate Keskliidu tegevdirektor2013–…Toomas Tamsar (1967) Eesti Tööandjate Keskliidu juhataja