Vabrik nr 164VABRIK nr 164


Eesti Tööandjate Keskliidu infokiri
 

Sisserände piirarv täitub hoogsalt

Aasta esimene nädal tõi politsei töölauale juba kolmandiku sisserände piirarvu jagu elamisloa taotlusi. Soovitame välistööjõudu värbavatel tööandjatel tegutseda kiiresti, sest kvoodid saavad peagi täis. 


Loe edasi… »

Tööjõupuudus – silmad pärani kinni

Eesti Tööandjate Keskliidu juhataja Toomas Tamsar kirjutas Postimehes ilmunud arvamusloos kasvava tööjõupuuduse valguses üha süvenevast vajadusest värvata välistööjõudu. 


Loe edasi… »

Neli asja, mis on toonud meid siia ja võivad hästi ka edasi viia

41f8335e-aac8-4766-9b7b-b95f40a6c5a2.png
Toomas Tamsar, Eesti Tööandjate Keskliidu juhataja toob esile neli põhjust, miks Eestil on läinud hästi ja mida peaksime veel paremini tegema.


Loe edasi… »

E-Eesti: elektroonsest Eestist edukaks Eestiks

Eesti eesistumise läbivaks teemaks oli digiteeritus. Reklaamisime digiteeritud teenuseid ja samuti algatust nende tõhusamaks maksustamiseks, kuid milline on olukord Eestis tegelikult võrrelduna teiste riikidega? 


Loe edasi… »

 
MAKSUPOLIITIKA 

Kolm ettepanekut sotsiaalmaksumuudatusteks

Tööandjate Keskliit on teinud rahandusministrile ettepaneku vähendada sotsiaalmaksumiinimumi, kehtestada sotsiaalmaksukohustusele lagi kolme keskmise palga tasemele ning jagada sotsiaalmaksukohustus töötaja ja tööandja vahel. Ettepanekuid põhjendab keskliidu analüütik Raul Aron.


Loe edasi… »

Ümbrikupalga vastuvõtja enam puhta nahaga ei pääse

Maksuamet mängib mõttega hakata karistama ümbrikupalga maksjate kõrval ka töötajaid, kes ümbrikupalka vastu võtavad. Tööandjate keskliit on seisukohal, et töötaja vastutuse suurendamine töösuhtes on õige suund. 


Loe edasi… »

 
TÖÖJÕUPOLIITIKA 

Tööandjad võõrustasid erivajadustega õpilasi

Eesti Tööandjate Keskliit korraldas viieteistkümnele Astangu Kutserehabilitatsioonikeskuse õpilasele töövarju koha. Töövarjupäeva eesmärgiks on lisaks õpilastele uue kogemuse pakkumisele aidata ettevõtetel teha esimesi samme vähenenud töövõimega inimeste värbamiseks ja leevendada enam levinud hirme. 


Loe edasi… »

Alo Raun: Kuigi töövõimereformi tee on konarlik, liigutakse õiges suunas

Eesti Päevalehe arvamustoimetuse juhataja Alo Raun selgitab töövõimereformi sisulisemat olemust ja seda, kuidas reform on üks võimalus tööjõuprobleemi leevendamiseks. 


Loe edasi… »

Lapsevanemate töö- ja eraelu tasakaalustamine Euroopa Liidu tasandil

Euroopa Komisjon avaldas direktiivi eelnõu, milles käsitletakse lapsevanemate ja hooldajate töö- ja eraelu tasakaalustamist. Tööandjad on seisukohal, et Eestis on vanemapuhkuste süsteem väga helde ning seega ei tooks uus direktiiv siseriiklikult väga suuri muudatusi.  

 

 

 
 
TASUB TEADA

Tööandjate tervisekiri: Vähi varajane avastamine aitab kaasa tervenemisele

Tervise Arengu Instituudi koostatav tööandjate tervisekalender keskendub jaanuarikuus vähi sõeluuringute teemale. Tööandja saab siin oma töötajaid informeerides või koostöös tervishoiuteenuse osutajaga testimist töökohal läbi viies teadlikkuse tõstmisele tõhusalt kaasa aidata.


Loe edasi… »

Kutsume osalema Eesti-Norra kontaktreisil

2018.a sügisel avaneb toetuste taotlemiseks Eesti-Norra koostööprogramm, mille koostööpartnerite leidmiseks toimub veebruari lõpus tööandjatele suunatud kontaktide loomise reis Norrasse Trondheimi.


Loe edasi… »

Ühisstendid rahvusvahelistel ärimessidel 2018-2020

Aastateks 2018-2020 on kinnitatud nimekirjad, kuhu EAS plaanib minna riiklike ühisstendidega, mis loovad ettevõtetele väga head võimalused uute kontaktide leidmiseks ning oma toodete ja teenuste otseturunduseks sihtturu edasimüüjatele ja tarbijatele. 


Loe edasi… »

 

Seminar välismaalaste värbamisest ja välispäritolu töötaja toetamisest

19. ja 23. jaanuaril toimuvadTallinnas Balti Uuringute Instituudi korraldatavad seminarid välismaalaste värbamisest ja välispäritolu töötaja toetamisest.


Loe edasi… »

 

 

Praktika ja Õpipoisiõpe nr 8, detsember 2017

 

PRAKTIKA JA ÕPIPOISIÕPE
Eesti Tööandjate Keskliidu infokiri, detsember 2017
 

Kehtestati uus kutsehariduse rahastamismudel

Eesti Tööandjate Keskliit kutsus juba paari aasta eest Haridus- ja Teadusministeeriumi üles kutsehariduse rahastamismudelit uuendama – tööandjate soov oli kutsekoolide rahastamine siduda läbiviidava õppe tulemuslikkusega. Tänaseks on rahastamismudel uuendatud.

Loe edasi… »

Kas õpipoisiõpe tasub end ära?

6. veebruaril kell 10:00 tutvustame Tööandjate majas Poliitikauuringute Keskus Praxise poolt läbi viidud õpipoisiõppe maksuvuse ja tasuvuse uuringu tulemusi. Kõik huvilised on oodatud!

Loe edasi… »

Tutvu parimate praktikantidega

Eesti Tööandjate Keskliit kuulutas oktoobrikuus välja parimad praktikandid kõrghariduse, kutsehariduse ja õpipoisiõppe kategooriates. Oleme parimatega teinud intervjuud, et nende mõtteid praktikakogemusest teieni tuua.


Loe edasi… »

Anna välistudengile võimalus minna praktikale

 
Eesti Tööandjate Keskliit on võtnud sihiks aidata kaasa vähemalt 600 välisüliõpilasele praktikakoha leidmisel aastas, sest näeme sellest kasu meie ettevõtetele. Kutsume tööandjaid üles pakkuma välisüliõpilastele praktikakohti.

Loe edasi… »

Tule 10. aprillil Pärnusse kutsehariduse konverentsile! 

Eesti Tööandjate Keskliit ja Pärnumaa Kutsehariduskeskus korraldavad 10. aprillil kell 11- 16 Pärnu Kontserdimajas konverentsi „Kuhu lähed, kutseharidus?“. Kõigil huvilistel palume see kuupäev kalendris varakult broneerida. 
 
 
KOGEMUSLOOD

Metsamehed õpipoisiõppes

Luua metsanduskoolis on lõpetanud esimene grupp metsamasinate operaatoreid. Metsanduspraktikate koordinaator Meelis Kall ja õpipoisid tegid õppest kokkuvõtteid.

Loe edasi… »

Eesti noorte enneolematu edu kutseoskuste maailmameistrivõistlustel

Oktoobris 2017 toimus Abu Dhabis ülemaailmne kutseoskuste võistlus WorldSkills. Võistlustules oli Eestist kokku 7 noort. Tulemused on enneolematud, sest esimest korda ajaloos tõusis Eesti sellel võistlusel poodiumile.
 

Loe edasi… »

Eliise praktika Madriidi haiglas

Eliise Hoogand on tüdruk, kes õpib Tartu Tervishoiukõrgkoolis õeks ja otsustas ühe semestri veeta Hispaanias, Madriidi haiglates Erasmus+ programmi raames praktikat tehes.

Loe edasi… »
 
KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED 

Kas õpipoisile peab tasu maksma?

Jah, lähtuvalt töökohapõhise õppe rakendamise korra § 6 lõike 1 kohaselt peab praktikakoht maksma õpilasele tasu tööülesannete täitmise eest praktikakohas toimuval õppeperioodil vastavalt praktikalepingus kokku lepitule, sealjuures ei tohi tasu olla väiksem Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast. (2018. aastal on  tunnitasu alammäär 2,97 eurot ja kuutasu alammäär täistööajaga töötamise korral 500 eurot)

Kui õppijat tasustatakse tunnitasu alusel, kas tasustamisel on mõeldud, et õppija peab kokku saama tasu vähemalt ühe kuu töötasu alammääras või mõeldakse siinkohal tunnitasu alammäära (2,97€)?

Õpipoisi tööd võib tasustada  nii kuu alampalga kui tunnitasu alammäära alusel. Alammäär arvutatakse vastavalt koormusele, õpilane ei pea saama täistööaja eest makstavat töötasu alammäära, kui ta ei tööta täistööajaga. 
 
TASUB TEADA

Tööandjate võimalus aidata erialase hariduseta noori

SA Innove on käivitamas uut projekti, mis innustab keskkooli järel valima õpipoisiõppe teed. Projekti õnnestumise eelduseks on vaja leida piisaval hulgal ettevõtteid, kes on nõus panustama noorte erialaste oskuste omandamisse.

Loe edasi… »

Oskuste festival Noor Meister 2018 kutsub kaasa mõtlema

Järgmisel aastal, 3.-4. mail 2018 toimub Noor Meister 2018, mis toob kutsehariduse parimad praktikad, oskusõppe väljundid, kutsekoolid, tööandjad ja kutsemeistrivõistlused ühe idee ehk oskuste festivali alla. Ootame tööandjate ettepanekuid, kuidas ettevõtted saaksid festivali õnnestumises kaasa lüüa.

Loe edasi… »

Erasmus+ praktika kui võimalus tõsta töötajate kompetentsi

Erasmus+ programm annab võimaluse õppuritele ja värskelt kõrgkooli lõpetanutele omandada erialaseid kompetentse välismaal. Tööandjad võivad suunata töötavad üliõpilased ka oma filiaali või partneri juurde kogemuste vahetuseks ja uute oskuste õppimiseks.

Loe edasi… »
 

 

Uudiskiri ilmub neli korda aastas Haridus- ja Teadusministeeriumi tööturu ja õppe tihedama seostamise programmi tegevuste „Praktikasüsteemi arendamine kutse- ja kõrghariduses“ ning „Õpipoisiõppe laiendamine“ raames.  Programmi eesmärk on viia õppimisvõimalused vastavusse tööturu vajadustega. Uudiskirja valmimist rahastavad Euroopa Sotsiaalfond, Eesti riik ja Eesti Tööandjate Keskliit.
 

Vabrik nr 163

VABRIK nr 163


Eesti Tööandjate Keskliidu infokiri
 

Tööjõupuuduse küsimuse lahendused seisavad sahtlis

Kui sel aastal täitus sisserände kvoot poole aastaga, siis tuleval aastal juhtub see tõenäoliselt oluliselt varem – võimalik, et lausa jaanuari lõpuks, kuna tööjõu vajadus on nii suureks kasvanud, et niipea kui uute lubade taotlemine aasta alguses algab, tekib elamis- ja töölubade hankimisel täielik kaos. 


Loe edasi… »

Tallinnas toimus BusinessEurope presidentide kogu

41f8335e-aac8-4766-9b7b-b95f40a6c5a2.png
30. novembril ja 1. detsembril toimus Tallinnas Euroopa Tööandjate katusorganisatsiooni BusinessEurope presidentide kogu, mis tõi Tallinnasse enam kui 80 tööandjate esindajat 34-st Euroopa riigis.


Loe edasi… »

Tööandjad võõrustasid töövarje

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse õpilased on detsembrikuus käinud Eesti Tööandjate Keskliidu toel töövarjudena ettevõtetes kogemusi omandamas.


Loe edasi… »

Eesti töötajate digitaalsed oskused vajavad arendamist

Eesti tööandjad on aktiivsed enda inimeste koolitustele saatmisel ning neid nende õpingutes toetades. Kahjuks pööratakse aga ebaõiglaselt vähe tähelepanu töötajate digitaalsete oskuste arendamisele.


Loe edasi… »

 
TÖÖJÕUPOLIITIKA 

Miks edukates organisatsioonides meeste vanemapuhkusele jäämist soodustatakse? 

Kuigi tänane seadusandlus võimaldab Eestis nii vastsel emal kui ka isal jääda vanemapuhkusele, näitab statistika, et ainult 8,04% isadest on seda võimalust kasutamas. Samas organisatsioonid, mis toetavad vanemapuhkuse kasutamist, saavad mitmeid hüvesid alates madalamast tööjõuvoolavusest ja brändi tuntuse kasvust. 


Loe edasi… »

Uuring: aastaks 2025 jääb tööealisi 43 000 võrra vähemaks

OSKA uuringust „Eesti tööturg täna ja homme 2017“ selgus, et Eesti riigile jääb aastaks 2025 alles 43 000 töökäte paari vähem. Töötajate arv jääb samaks vaid siis, kui nii töö- kui pensioniealiste hõive kasvab. 


Loe edasi… »

Töövaidluste lahendamise kord muutub 

1. jaanuarist hakkab kehtima uus töövaidluste lahendamise kord. Seadusandja muutis komisjonide pädevust ning menetluse korda.


Loe edasi… »

 
RAHVUSVAHELISED SUHTED 

Galerii BusinessEurope presidentide kogust Tallinnas

Vaata fotosid Tallinnas 30. novembril ja 1. detsembril toimunud BusinessEurope presidentide kogult. Kahe päeva jooksul külastati e-Estonia showroomi, einestati pidulikul gala-õhtusöögil ja peeti presidentide kogu, mille avadiskussiooni juhtis president Kersti Kaljulaid. 


Loe edasi… »

BusinessEurope president ostaks Eestilt digitaalset riigijuhtimist

Euroopa ärikogukonna liider ja Itaalia juhtiv ärinaine Emma Marcegaglia sõnas intervjuus Äripäevale, et ta parandaks oma kodumaa riigijuhtimise bürkoraatiat Eestis nähtud digitaalsete lahendustega.


Loe edasi… »

Tule Rail Baltic Business Network seminarile 

20. detsembril toimub Rail Baltic Business Network aasta viimane seminar. Sel korral on meil külas Itaalia riigiraudtee Ferrovie dello Stato Italiane SpA asepresident.

 

 
AVALDA ARVAMUST 

Riiklik vanaduspension läheb muutmisele

Sotsiaalkaitseminister saatnud kooskõlastamiseks riikliku pensionikindlustuse seaduse, mille eesmärgiks on muuta pensionid solidaarsemaks ja rahvastikutrende arvestavaks.


Loe edasi… »

 
TASUB TEADA

OSKA konverentsil otsiti lahendusi tööturu ja haridussüsteemi vastuoludele

30. novembril toimunud OSKA konverentsil TÖÖTURG-HARIDUS arutleti suurimate vastuolude üle tuleviku tööjõuvajaduse ja haridussüsteemi vahel.


Loe edasi… »

Anna oma panus muutuste juhtimise alases uuringus

Kutsume teid osalema muutuste juhtimise alases uuringus, kus võrdleme Eesti organisatsioonide kogemust muudatuste juhtimise valdkonnas üleilmsete trendide ja näitajatega.


Loe edasi… »

Eesti Tööandjate Keskliiduga liitusid Luminor Bank AS ja Pharma Holding OÜ 

Tervitame Eesti Tööandjate Keskliiduga värskelt liitunud ettevõtteid Luminor Bank AS ja Pharma Holding OÜ (Südameapteek).


Loe edasi… »

 
 

 

Vabrik nr 162

 

VABRIK nr 162


Eesti Tööandjate Keskliidu infokiri
 

Digioskuste arendamine on meie majanduse kestlikkuse küsimus

Eesti Tööandjate Keskliidu tellitud uuringust selgub, et pea pooled Eesti tööstusettevõtted ei ole kunagi astunud samme oma töötajate digioskuste arendamiseks. Tööstuse pideva digitaalse arengu tingimustes kujutab see aga ohtu pikemaajalisele jätkusuutlikkusele.


Loe edasi… »

Tule osale töövõime juhtimise seminaril

Kas Sinu ettevõte vajab juurde töökäsi või teadmisi, kuidas olemasolevaid töötajaid hoida? Kutsume Sind Tööandjate Ühisuse hommikuseminarile 6. või 20. detsembril, kus jagame parimaid rahvusvahelisi töövõime juhtimise praktikaid ja arutame, millised on töövõime juhtimise peamised väljakutsed ning lahendused.


Loe edasi… »

Majandusspidomeetri kiirus tõusis 82 km-ni tunnis

41f8335e-aac8-4766-9b7b-b95f40a6c5a2.png
Eesti Tööandjate Keskliidu kvartaalses hinnangus Eesti majandusele tuuakse välja, et III kvartalis tõusis hinnang valitsuse tegevusele, jätkuvalt on majandusarengu suurimaks takistuseks tööjõupuudus ning suuremaks probleemiks vähene innovatsioon ja rahvusvahelise konkurentsivõime vähesus.


Loe edasi… »

Elektriaktsiisi vähendamine suurtarbijale on jõudnud eelnõusse

Meie töövõit on teoks saamas – nimelt saatsime rahandusministrile tagasiside Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõule, millega kehtestatakse vähendatud aktsiisimäär elektrienergiale, mida tarbib energiaintensiivne tööstus või IKT ettevõte.


Loe edasi… »

Löö kaasa tööandjate ühisuse tulevastel üritustel

28. novmebril koguneb tööandjate ühisus Ülemiste Rimis, kus kuuleme Rimi kogemusi vähenenud töövõimega inimeste värbamisel ja tööde korraldamisel. Tutvu ka teiste ühisuse üritustega! 


Loe edasi… »

 
TÖÖJÕUPOLIITIKA 

Euroopa vanemtööinspektorite komitee teemapäeval arutleti tööohutuse ja -tervishoiu üle

Tööinspektsioon korraldas koostöös sotsiaalministeeriumiga 7.–8. novembril Euroopa Vanemtööinspektorite Komitee (SLIC) teemapäeva 
ning tööohutuse ja töötervishoiu konverentsi teemal “Uued töövormid ning tööohutus ja töötervishoid”.


Loe edasi… »

Otsime esindajaid töövaidluskomisjonidesse

Otsime töövaidluskomisjonidesse esindajaid, kes tunnevad tööõigust ja on valmis seisma tõe ja õiguse eest töösuhetes. Kandideerida saab kuni 23. novembrini. 


Loe edasi… »

 
HARIDUSPOLIITIKA

Osale seminaril “Praktika – alati saab veel paremini”

SA Innove kutsub tööandjaid ja töökohtadel õpipoisiõppega tegelevaid inimesi osalema seminaril, kus püütakse üheskoos leida lahendusi OSKA ja EKKA aruannete analüüsis esitatud kitsaskohtadele, et praktikakorraldus kutse ja kõrghariduses saaks veelgi paremaks.


Loe edasi… »

Galerii auhinnatseremoonialt “Parim praktikant 2017”

Eesti Tööandjate Keskliidu parima praktikandi konkursi „Praktik Cum Laude“ võitis aastal 2017 kõrghariduse kategoorias Birgit Vaino, kutsehariduse kategoorias Silver Leppik ja õpipoisiõppe kategoorias Karl Allik. Vaata autasustamise galeriid! 


Loe edasi… »

Tööandja, võta välistudeng praktikale! 

Eesti Tööandjate Keskliit on võtnud sihiks aidata kaasa vähemalt 600 välisüliõpilasele praktikakoha leidmisel aastas, sest näeme sellest kasu meie ettevõtetele. Head tööandjad, kutsume teid üles pakkuma välisüliõpilastele praktikakohti ja näitama sellega teed teistelegi tööandjatele.

 

 
 
TASUB TEADA

Ühisstendid rahvusvahelistel ärimessidel 2018-2020

EAS annab teada, et aastateks 2018-2020 on kinnitatud nimekirjad, kuhu plaanitakse minna riiklike ühisstendidega, mis loovad ettevõtetele võimalusi uute kontaktide leidmiseks ning oma toodete ja teenuste otseturunduseks sihtturu edasimüüjatele ja tarbijatele. 


Loe edasi… »

Robotex 2017 ootab tööandjaid tehnoloogiakonverentsile

Robotexi meeskond kutsub Euroopa suurima robootikasündmuse Robotex 2017 raames toimuvale tehnoloogiakonverentsile, mis toob kokku noored talendid, ülikoolid, ettevõtted, investorid ja tehnoloogiahuvilised. 


Loe edasi… »

 
 

Vabrik nr 161

VABRIK nr 161


Eesti Tööandjate Keskliidu infokiri
 

Töö tahaks kiita tegijat. Aga tegijat pole.

“Kehtiv sisserände piirarvu regulatsioon on takistamas tõsiselt Eesti majanduse arengut ning sisserände reguleerimisel tuleb leida kiiresti uusi lahendusi,” arutleb Toomas Tamsar arvamusloos töökäte puuduse probleemi lahendamise üle.


Loe edasi… »

Tööandjad peavad lähetatud töötajate direktiivi riigile kahjulikuks

Plaan, et lähetatud töötajatele tuleks uue direktiivi alusel maksta palka nagu kohalikele töötajatele ning neile laieneksid lisaks sihtriigi palgale ka kõik sealsed lisatasud ja hüvitised on selgelt Lääne-Euroopa riikide soov blokeerida Ida-Euroopa tööjõu liikumist lääne. 


Loe edasi… »

Keskliit esitles 100. juubeliks valminud raamatut

41f8335e-aac8-4766-9b7b-b95f40a6c5a2.png
“Väikeriigis on iga tööandja ka ühiskonnategelane!” Nii algab Hardo Pajula ja Peeter Raidla kirjutatud raamat “Jäämurdjad. Eesti kapitalismi lugu”. Seda Eesti Tööandjate Keskliidu 100. juubeliks välja antud raamatut esitlesime 25. oktoobril Viru Keskuse Rahva Raamatus. 


Loe edasi… »

Neli ettepanekut sotsiaalmaksureformiks

Eesti Tööandjate Keskliidul on neli ettepanekut sotsiaalmaksureformiks, mis meie hinnangul leevendaksid tööjõupuudust ja kutsuksid esile ka muid positiivseid muutusi majanduses.


Loe edasi… »

Järgmisest aastast on alampalk Eestis 500 eurot kuus

Eesti Tööandjate Keskliit ja Ametiühingute Keskliit allkirjastasid alampalga kokkuleppe, mille järgi tõuseb Eesti miinimumpalk 2018. aasta algusest 500-le eurole ja minimaalne tunnipalk 2,97 eurole.


Loe edasi… »

 
HARIDUSPOLIITIKA

Parimad praktikandid 2017 on Birgit Vaino, Silver Leppik ja Karl Allik

Eesti Tööandjate Keskliidu parima praktikandi konkursi „Praktik Cum Laude“ võitis aastal 2017 kõrghariduse kategoorias Birgit Vaino, kutsehariduse kategoorias Silver Leppik ja õpipoisiõppe kategoorias Karl Allik. 


Loe edasi… »

Eesti noored teenisid ülemaailmsetel kutsemeistrivõistlustel esmakordselt medalivõidu 

19. oktoobril Abu Dhabis toimunud 44. ülemaailmsete kutsemeistrivõistluste WorldSkills auhinnatseremoonial tunnustati esmakordselt võistluste ajaloos medalikohaga eestlasi.


Loe edasi… »

Tule Pärnumaa Kutsehariduskeskuse KEIKile

Pärnumaa Kutsehariduskeskus kutsub 10. novembril toimuvale kutsehariduse edendamise innovatsioonikohvikusse ehk KEIK teemal ärindus ja haldus


Loe edasi… »

 
RAHVUSVAHELISED SUHTED

Rahvusvaheline Tööorganisatsioon arutles Istanbulis väärika töö tuleviku üle

Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (inglise keeles lühend ILO) Euroopa Regionaalne Kohtumine toob iga nelja aasta tagant kokku regiooni 51 riigi valitsuste, tööandjate ja töötajate esindajad. Sel korral arutleti kõikidele väärika töö, töö ja tootmise organiseerimise üle. 


Loe edasi… »

Euroopa Liidu sotsiaalsuhete tippkohtumisel otsiti tasakaalu majandus- ja sotsiaalvaldkonna vahel

18. oktoobril toimus Brüsselis EL sotsiaalsuhete tippkohtumine, kus EL juhid kohtusid EL tasandi ja Eesti, Bulgaaria, Austria sotsiaalpartneritega, et ühiselt arutada, kuidas arendada tasakaalustatult EL majandust ja sotsiaalset mõõdet.


Loe edasi… »

EMSKi Tööandjate rühma seminar keskendus digiühiskonna eelistele

25. oktoobril korraldasime koostöös Riigikantselei ja KTK-ga seminari teemal „Digiühiskonna eelised“, millel tutvustasime Eesti edulugu digivaldkonnas, rääkisime küberturvalisusest, EL ühtsest digiturust ja andmete vabast, piiriülesest liikumisest. 

 

 
 
TASUB TEADA

Eesti Tööandjate Keskliiduga liitusid Tamro Eesti ja OÜ Narma

Tervitame Eesti Tööandjate Keskliiduga värskelt liitunud ravimimüügi ettevõtet Tamro Eesti OÜ ja vaibatootmisettevõtet OÜ Narma


Loe edasi… »

Tööandjad 100 juubelipidustuste galerii 

Eesti Tööandjate Keskliit tähistas 20. septembril 100. juubelit. Valminud on galerii külalistest ja peomeeleolust. 


Loe edasi… »

Reformierakond kutsub tööandjaid sünnipäevale

Reformierakond kutsub tööandjaid 17.novembril kell 13.00 sünnipäevakonverentsile “Valve Kirsipuu pärand Eesti majandusele”.


Loe edasi… »

 
 

 

Praktika ja Õpipoisiõpe nr 7, september 2017

PRAKTIKA JA ÕPIPOISIÕPE
Eesti Tööandjate Keskliidu infokiri, september 2017
 

Tööandjate küsitlus: ettevõtted on praktikantidele avatud

Üle 80% ettevõtjatest on valmis võtma enda juurde praktikale nii kutse- kui üliõpilasi, selgus Eesti Tööandjate Keskliidu läbi viidud küsitlusest. Lisaks korraldatavad ettevõtted järjest enam koostöös kutsekoolidega õpipoisiõpet ehk töökohapõhist õpet.

Loe edasi… »

Parima Praktikandi konkursil võistleb 49 säravat noort

Eesti Tööandjate Keskliidu parima praktikandi konkursi „Praktik Cum Laude“ konkursile esitati 49 kandidaati, kes saavutasid eelmisel õppeaastal praktika jooksul silmapaistvaid tulemusi. Konkursi võitjad selguvad 12. oktoobrini kestva Facebooki hääletuse ja seejärel koguneva hindamiskomisjoni otsuse tulemusena.


Loe edasi… »

Pärnus toimus kolmas kutsehariduse edendamise innovatsioonikohvik

Pärnumaa Kutsehariduskeskus korraldab kord kvartalis innovatsioonikohvikuid, mille raames toimuvad tööandjatega ja linnakodanikega vabas vormis vestlusringid ja arutelud. Viimatise KEIK-i muljeid jagavad Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu juht Maarika Liivamägi ja Pärnumaa Kutsehariduskeskuse avalike suhete juht Anneli Rabbi.

Loe edasi… »

Valminud on koolitusmaterjalid töökohapoolsetele õpipoiste juhendajatele

Õpipoisõppe edendamise projekti raames valmisid töökohapoolsetele juhendajatele koolitusmaterjalid.  Testisime koolitust grupi töömaailma spetsialistide peal ja saame materjalid nüüd kõigile kättesaadavaks teha.
 
 
KOGEMUSLOOD

Kondiitriõpilase seiklusi täis kevad praktikabaasis Brüsselis

Üha enam noori panevad oma teadmised -oskused  proovile hoopis välismaal praktikat sooritades. See võimalus on avatud nii tudengitele kui ka kutseõppe tasemeõppe õpilastele, sealhulgas ka õpipoistele. Meiega jagas oma muljeid Brüsselis praktikal käinud kondiitriõpilane Liis. 

Loe edasi… »

Olümpia hotellis käivad praktikal nii õpilased kui õpetajad

Radisson Blu Hotel Olümpia personalijuht Airi Neemre jagas oma kogemusi praktikabaasiks olemisest. Igal aastal käib Olümpia hotellis 80 kuni 100 praktikanti, kellest paljud on ka koolides õpetajad. 

Loe edasi… »

Karukäpa talu: suurim kasu on uued kontaktid

Pärnumaal Sauga vallas asuva marjatalu perenaine Reet Karukäpp otsis esmalt oma tallu kaasosanikku, kuid hakkas hoopis pakkuma praktikakohti. Majanduslikult praktikandid kasu ei too, kuid see polegi eesmärk.

Loe edasi… »
 
KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED 

Kuidas sõlmida tööpraktika lepingut? 

Mis on tööpraktika, kas praktikandiga peab sõlmima töölepingu ja maksma palka? Vastab Eversheds Ots&Co partner ja vandeadvokaat Rando Maisvee.

Loe edasi… »

Kui pikk on tavaliselt töökohapõhise õppe õppekava? 

Õpe võib kesta 3 kuust kuni 3 aastani. 

Mis vahe on Töötukassast tulnud praktikandil ja koolist tulnud praktikandil? 

Koolist tuleva praktikandi jaoks on ettevõttepraktika õppekava osa, praktika käigus ta kinnistab eelneva teoreetilise õppe käigus omandatud teadmisi, oskusi ja hoiakuid.

Praktika ajaks sõlmitakse enamasti kooli, ettevõtte ja õppija vahel praktikaleping. Praktikandile ei ole kohustuslik maksta töötasu. Töökohapõhise õppe korral maksab kool juhendajatel tasu kuni 50% pearahast. Vt ka PRIA ja Tallinna Ettevõtlusameti toetusi praktikajuhendajatele.

Töötukassast suunatakse ettevõttesse praktikale tööotsija vajaliku praktilise töökogemuse saamiseks ning töölesaamiseks vajalike ametialaste oskuste ja teadmisi täiendamiseks.

Tööpraktika korraldamiseks sõlmitakse Töötukassa ja ettevõtte vahel haldusleping. Praktika ajal maksab Töötukassa tööandjale juhendamistasu esimesel kuul 20,32, teisel kuul 15,24 ning kolmandal ja neljandal kuul 10,16 eurot päevas. Praktika ajal ei tohi sõlmida praktikandiga töölepingut ega maksta talle töötasu. Vastasel juhul on tegemist töösuhtega ning töötukassa peab lõpetama nii praktikandi töötuna arveloleku kui ka praktika.

 
TASUB TEADA

Töökohapõhise õppe ehk õpipoisiõppe vastuvõtt sügiskuudel

Õpipoisiõpet pakuvad täna 25 kooli koostöös mitmesaja ettevõttega. Kui tööandjal tekib huvi ka oma ettevõttes õpipoisiõppe rakendamise vastu, on tal selle teostamiseks mitu võimalust.

Loe edasi… »

Alates veebruarist saab TEKO-s õppida töökohapõhises õppes kaubandust

Tallinna Teeninduskool ootab alates veebruarist kaubandustöötajaid end erialaselt täiendama müüja-klienditeenindaja erialal. Osalejaid oodatakse sõltumata kogemusest, tööstaažist või eelnevast haridusest.

Loe edasi… »

Valmimas on uuring töökohapõhise õppe maksumusest ja tasuvusest

SA Innove eestvedamisel viiakse läbi uuring “Töökohapõhise õppe läbiviimise maksumus ja tasuvus“. Uuringu eesmärk on välja selgitada töökohapõhise õppe maksumus ettevõttele ning selgitada välja selle õppevormi rakendamisest tulenev kasu ettevõttele.

Loe edasi… »
 

 

Uudiskiri ilmub neli korda aastas Haridus- ja Teadusministeeriumi tööturu ja õppe tihedama seostamise programmi tegevuste „Praktikasüsteemi arendamine kutse- ja kõrghariduses“ ning „Õpipoisiõppe laiendamine“ raames.  Programmi eesmärk on viia õppimisvõimalused vastavusse tööturu vajadustega. Uudiskirja valmimist rahastavad Euroopa Sotsiaalfond, Eesti riik ja Eesti Tööandjate Keskliit.
 

Vabrik nr 160

 
VABRIK nr 160


Eesti Tööandjate Keskliidu infokiri
 

Ettevõtjate rahulolu valitsuse tööga langes ajaloolisesse madalseisu

Selle aasta II kvartali Tööandjate Majandusspidomeeter näitas kiirust 79 km/h. Ettevõtjatest 66% hindab valitsuse tegevuse mõju ettevõtluskeskkonna konkurentsivõimele negatiivseks. Kolm kuud tagasi oli negatiivsete hinnangute osakaal 50%, aasta tagasi aga vaid 35%.


Loe edasi… »

Ühinesid erivajadustega töötajaid toetavad tööandjad

41f8335e-aac8-4766-9b7b-b95f40a6c5a2.png
Eesti Tööandjate Keskliit ja Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE kuulutasid täna välja tööandjate ühisuse, kuhu kuuluvad tööandjad lubavad kohelda vähenenud töövõimega inimesi võrdselt kõigi teiste tööle kandideerijate ja töötajatega.


Loe edasi… »

Tööandjate Keskliidu küsitlus 2017: Noored hindavad praktikat ja õpipoisiõpet

Teist aastat järjest leidis ligi 90% küsitlusele vastanud noortest, et praktikal on õppetöös oluline roll. Samuti soovivad õppurid endiselt praktika osakaalu suurendamist õppetöös – kõige enam tunnevad selleks vajadust ülikoolides õppivad tudengid.


Loe edasi… »

 
TÖÖJÕUPOLIITIKA 

Tagasiside perehüvitiste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõule

Eesti Tööandjate Keskliit saatis Sotsiaalministeeriumile tagasiside perehüvitiste seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõule. Eelnõu peamine eesmärk on ühildada töö- ja pereelu. 


Loe edasi… »

Tööinspektsioon kogub töökeskkonna parimaid praktikaid 

Parimate praktikate konkursi eesmärgiks on koguda häid näiteid Eesti ettevõtetelt, kus töötajate heaolusse ja ohutusse on panustatud enam, kui seaduses on nõutud. Seega, kui sinu töökohal on kasutusel uuenduslik, vajalik, sihtgrupile suunatud ja teistele töökohtadele ülekantav idee või lahendus, siis jaga seda ka teistega ning esita see konkursile.


Loe edasi… »

Euroopa Liidu direktiivide ajakohastamine ja iganenud sätete kõrvaldamine

Euroopa Komisjoni hiljutises teatises tehti hindamise tulemusel põhinevad järeldused ning määrati kindlaks peamised meetmed ELi tööohutuse ja töötervishoiu seadusandluse ajakohastamiseks. Ootame ettepanekuid direktiivide muutmise osas. 


Loe edasi… »

 
 
 
TASUB TEADA

Tartu Ülikool kutsub ärikultuuride suvekursustele

Ettevõtjatel on Tartu Ülikooli suveülikoolis võimalus saada rohkem teadmisi kultuuride erinevustest islamimaades ja Jaapanis.


Loe edasi… »

Värba tööjõudu Georgiast

Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni (IOM) eestvedamisel toimub algatus, mille eesmärk on toetada tööjõu reguleeritud liikuvust Georgiast Eestisse. IOM saab pakkuda Eesti tööandjatele võimalust otsida endale vajalikku tööjõudu Georgiast.


Loe edasi… »

Tule ja osale idapartnerluse ärifoorumil

Neljas Euroopa Liidu Idapartnerluse ärifoorum (Eastern Partnership Business Forum „Digital Economy: Innovative Platform for Transparent Borderless Business“) toimub 26.-27. oktoobril 2017 Tallinnas, Hilton Tallinn Park hotellis.


Loe edasi… »

 
 

Annetame Aega nr 2

ANNETAME AEGA nr 2
 

Tiimiga headele tegudele: kui palju peaks vabatahtlik vaeva nägema?

Swedbanki endine toetustegevuste juht Ave Mellik on kirja pannud mõned koostöömudelid, et olla tiimijuhile praktiliseks abiks. Esimene soe soovitus on alustada iga tiimi puhul mõtisklusest, missuguste inimestega tegemist on ja mis võiks neid käivitada.


Loe edasi… »

Tänu abikätele püsib loomaaias rohelus

Mitmed Annetame Aega võrgustiku liikmed on vaderid mõnel  vahvale loomaiaasukale ja teised on soovinud heakorratöödega kaasa aidata Tallinna Loomaaia arengule. Rääkisime Tallinna Loomaaia peaaednik Hannes Maripuuga ja uurisime, mida abivajaja seisukohast peaks iga tiim meeles pidama.


Loe edasi… »

Sina, mina või keegi kolmas? Eestlase neli heategevusega seotud kõhklust

Eestlaste annetamis- ja heategevuskäitumist vormivad mõned hirmud, müüdid ja eelarvamused, mida osa heategevusorganisatsioone oskab juba hästi ümber lükata.


Loe edasi… »

Kuidas kõige kasulikumalt head teha?

Kas heategevust saab turunduse vankri ette rakendada ning mille poolest erineb heategevus sponsorlusest?


Loe edasi… »

 
HEAD TEOD

Hedon SPA head teod Pärnu Lastekülas

Hedon SPA töökas meeskond tegi maikuus ära oma esimese meeskondliku heateo. Abisaajaks valiti Pärnu Lasteküla, kelle juures 28 töötajat tegid kuus tundi heakorratöid.


Loe edasi… »

FCR Meedia: meeskondlik heategu on tulemuslikum kui koolitus

FCR Media meeskond käis maikuus head tegemas Muuga Aedlinnas. Abisaajaks valiti suurpere, kellel oli vaja viia lõpuni suured aia- ja ehitustööd.


Loe edasi… »

Rakvere Ametikool: loodame, et loomaaia abistamine saab traditsiooniks

Rakvere Ametikool viis läbi oma igakuise algatuse – taarakampaania. Aprilli algusest juuni keskpaigani korjati taarat kahe Tallinna Loomaia surikaadi jaoks. Lisaks sellele tehti loomaia territooriumil korrastustöid.


Loe edasi… »

 
VÕIMALUSED 

Swedbank kutsub kaasa mõtlema ettevõtete rollist ühiskonnas

Augustikuu kõige põnevamad arutelud toimuvad Paides, kus 11. ja 12. augustil toimub juba neljas Arvamusfestival. Kuna sõnas on jõudu, kutsub Swedbank Arvamusfestivali toetajana kaasa mõtlema teemadel, mis muutuvas usalduskeskkonnas on ettevõtete ja ühiskonna jaoks olulised.


Loe edasi… »

Jaga vahetusõpilasega oma kodu!

YFU Eesti otsib vastuvõtvaid peresid 16. augustil saabuvatele õpilastele, kes jäävad siia terveks õppeaastaks. Õpilased tulevad siia õppima eesti kultuuri, keelt ja loodavad viibida siin päris eesti perekonnas. Umbes kümnel õpilasel ei ole veel uut kodu ja perekonda.


Loe edasi… »

 

Jälgi Annetame Aega tegemisi sotsiaalmeedias

Annetame Aega seltskond on kogunenud ka Facebooki ja Instagrami. Instagramist leiate meid @annetameaega ja #annetameaega abil. Jälgi meid – kajastame kõiki esitatud heategusid! 


Vaata lähemalt… »

 
 
 

Vabrik nr 159

 

VABRIK nr 159


Eesti Tööandjate Keskliidu infokiri
 

DigiABC viib digioskused tööstusesse

Tööstussektori töötajatel on alates augustist võimalus osaleda tasuta eesti- ja venekeelsetel koolitustel, et omandada algteadmised arvutikasutamisest. Tööandjatel on võimalik ettevõttesse koolitus tellida tasuta. 


Loe edasi… »

Puudub kindlus, et valitsus pingutaks riigi reformimisel piisavalt

41f8335e-aac8-4766-9b7b-b95f40a6c5a2.png
Riigireformi edenemise peamiseks mõõdupuuks 2017. aasta II kvartalis oli võimuliidu tegevus kohaliku halduse reformimisel. Keskseteks teemadeks olid kohalike omavalitsuste ühendamine valitsuse algatusel ja maavalitsuste reform. Riigireformi arenguid hindas kolleegium sel korral hindega “kaks”. 


Loe edasi… »

Arendustegevusse investeerimine aitab konkurentsis püsida

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu osakonna töötajad on kokku pannud tööandjatele materjali, millest saab infot Eesti riigi pakutavatest võimalustest toote- ja protsessiarenduseks. 


Loe edasi… »

Tööandjate küsitlus: praktika ja õpipoisiõppe kogemused ning kitsaskohad

Eesti Tööandjate Keskliit viib kolmandat aastat järjest tööandjate seas läbi küsitlust, mille raames uurime tööandjate kogemusi praktika ja töökohapõhise õppe rakendamise kohta.


Küsitlust saab täita siin… »

 
RAHVUSVAHELISED SUHTED 

BusinessEurope’i peadirektor külastas Eestit

Euroopa tööandjate ühenduste katusorganisatsiooni BusinessEurope’i peadirektor Markus Beyrer oli 28. juunil visiidil Eestis, et selgitada Euroopa tööandjate prioriteete Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumisel ja saada ülevaade siinsetest tegevustest.


Loe edasi… »

Euroopa Liit ja Jaapan teevad esimesena samme kaubanduse liberaliseerimise suunas

Euroopa Liidu tööandjate esindusorganisatsiooni BusinessEurope’i teatel saavutati poliitiline kokkulepe Euroopa Liidu-Jaapani vabakaubanduslepingu läbirääkimistel.


Loe edasi… »

Registreeru tasuta rahvusvahelisele MANUFUTURE konverentsile

Eestis toimub 24.-25. oktoobril rahvusvaheline MANUFUTURE konverents. Osalemine on Eesti Tööandjate Keskliidu liikmetele tasuta! 


Loe edasi… »

 
MAKSUPOLIITIKA

Tagasiside tulumaksu-, käibemaksu- ja liiklusseaduse muutmise eelnõule

Eesti Tööandjate Keskliit ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoda saatsid Riigikogu rahanduskomisjonile arvamuse Rahandusministeeriumi ettepanekute osas panditulumaksule alternatiivi leidmiseks.


Loe edasi… »

President kuulutas välja tulumaksuseaduse muudatuse, mis kaotab erisoodustuse töötajate bussitranspordilt

Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid kuulutas välja Tulumaksuseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse, mille kohaselt ei loeta 2017. aasta 1. juulist erisoodustuseks tööandja kulutusi töötaja transpordile elu- ja töökoha vahel. Keskliidu jaoks on tegemist positiivse nihkega maksumuudatustes.


Loe edasi… »

 
AVALDA ARVAMUST 

Andmekaitse Inspektsioonis valmib juhend andmetöötlejatele

Andmekaitse Inspektsioonis on seoses isikuandmete kaitse õigusliku raamistiku muutumisega ettevalmistamisel laiapõhjaline üldjuhend andmetöötlejatele. Teie arvamused ja ettepanekud on teretulnud!


Loe edasi… »

Keskkonnamõju hindamise aruande täpsustatud nõuded

Keskkonnaministeerium on saatnud arvamuse avaldamiseks keskkonnaministri määruse „Keskkonnamõju hindamise aruandele esitatavad täpsustatud nõuded“ eelnõu. 


Loe edasi… »

 
TASUB TEADA

Juunis liitus Eesti Tööandjate Keskliidu liikmeskonnaga SMISO OÜ

Smiso OÜ tegeleb peamiselt laevaremondi ja -ehituse, suurte ja väikeste metallkonstruktsioonide valmistamisega. Tere tulemast!


Loe edasi… »

 
 

Praktika ja õpipoisiõppe infokiri nr 6

 

PRAKTIKA JA ÕPIPOISIÕPE
Eesti Tööandjate Keskliidu infokiri, juuni 2017
 

Tööandjate küsitlus: praktika ja õpipoisiõppe kogemused ning kitsaskohad

Eesti Tööandjate Keskliit viib kolmandat aastat järjest tööandjate seas läbi küsitlust, mille raames uurime tööandjate kogemusi praktika ja töökohapõhise õppe rakendamise kohta ning kaardistame kitsaskohti ja ettepanekuid. 

Küsitlust saab täita siin… »

Esita parim praktikant konkursile! 

Eesti Tööandjate Keskliidul on käimas konkurss Praktik Cum Laude, millega tunnustame teist aastat järjest säravaid praktikante. Tööandjad saavad konkursile Praktik Cum Laude kandidaate esitada 15. septembrini.

Loe edasi… »

Videokonkursi “Mina oskan!” eripreemia võitis Mikko Leo Selg

Eesti Tööandjate Keskliidu tunnustuse SA Innove korraldatud videokonkursil “Mina oskan!” pälvis Mikko Leo Selg. Lühifilmi “Mina oskan pildistada!” eest võitis ta seikluskaamera GoPro Hero 5.


Loe edasi… »

Parim Väikeettevõttest praktikakoht on Mr. Jakob Otepäält

Eesti Tööandjate Keskliidu korraldataval konkursil „Parim praktikakoht 2017” võitis parima väikeettevõttest praktikakoha tiitli Naudingumaitse OÜ ehk restoran Mr. Jakob. Restorani peakokad räägivad, miks nad praktikante enda juures koolitavad.

Loe edasi… »

Enno Rebane: õpipoisiõpe ja akende-uste paigaldamine

Akende-uste paigaldamine on üks suhteliselt väike, kuid oluline ehitusprotsessi osa, mida väga põhjalikult koolis ei õpita. Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit on koostanud akende ja uste paigaldamisest juhendmaterjali, mida kasutada õpipoisiõppes, ja ootab ettevõtteid andma teada huvist selle kasutusele võtmiseks. 
 
 
KOGEMUSLOOD

Seve Ehitus: koolitarkusest üksi ei piisa, et tööga toime tulla

Puumajade tootja Seve Ehituse AS on kolme aastaga pakkunud praktikavõimalust ligi 30 Tallinna Tehnikakõrgkoolis ehitust õppivale noorele. Meelsasti ootab firma praktikale ka kutsekoolide õppureid.

Loe edasi… »

Töökohapõhisest õppest Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses

1. septembril 2016 liideti Ida-Virumaa kolm kutsekooli, mille järel moodustus 2800 õppijaga Eesti suuruselt teine kutseõppeasutus. Koolide liitmisel loodi ainulaadne võimalus ühendada senised töökohapõhise õppe kogemused.

Loe edasi… »

Gurmeeklubi: noored vajavad tööellu astumiseks kogemustepagasit

Parim tänavune väikeettevõttest praktikapakkuja Gurmeeklubi OÜ on võtnud endale missiooni koolitada noori ja ka ise koolitusprogrammi panustada. Ettevõte on koolidega koostööd teinud seitse aastat, ehkki töökohti endistele praktikantidele on neil oma väiksuse tõttu harva pakkuda.

Loe edasi… »
 
KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED 

Kas töökohapõhises õppes osalemisel on vanusepiirangud?

Õpipoisiõppes ei ole vanusepiirangut. Õpipoisiõppesse võivad astuda kõik soovijad, kes vastavad õigusaktides ja õppekavas kehtestatud vastuvõtutingimustele (nt haridusnõue).

Kas  töökohapõhises õppes saavad osaleda ka MTÜ-d?

Jah, kui õppija saab asutuses saavutada vajalikud õpiväljundid.

Kui õppijat tasustatakse tunnitasu alusel, siis kas tasustamisel on mõeldud, et õppija peab kokku saama tasu vähemalt 1 kuu töötasu alammääras? Või mõeldakse siinkohal tunnitasu alammäära (2,54€)?

Õpipoisi tööd võib tasustada nii kuu alampalga kui tunnitasu alammäära alusel. Alammäär arvutatakse vastavalt koormusele, õpilane ei pea saama täistööaja eest makstavat töötasu alammäära, kui ta ei tööta täistööajaga.

 
TASUB TEADA

Töökohapõhise õppe ehk õpipoisiõppe vastuvõtt suvekuudel

Õpipoisiõpet pakuvad täna 25 kooli koostöös mitmesaja ettevõttega. Kui tööandjal tekib huvi ka oma ettevõttes õpipoisiõppe rakendamise vastu, on tal selle teostamiseks mitu võimalust.

Loe edasi… »

Peagi valmib juhendmaterjal töökohapoolsetele juhendajatele

Eesti Tööandjate Keskliit on koostöös projektipartneritega Leedust, Lätist, Soomest ja Belgiast koostanud praktilise juhendi õpipoiste töökohapoolsetele juhendajatele.

Loe edasi… »

6 omadust, mida otsida juhendajana praktikandis

Taas on käimas põnev praktikahooaeg ja paljud usinad õppurid kõrg- kui ka kutsekoolidest asuvad sel suvel praktikale, et saada lisaks teoreetilistele teadmisele ka kogemusi. Sellega seoses tõime välja, millised on kuus tähtsat iseloomuomadust, mida praktikandis tähele panna. 

Loe edasi… »
 

 

Uudiskiri ilmub neli korda aastas Haridus- ja Teadusministeeriumi tööturu ja õppe tihedama seostamise programmi tegevuste „Praktikasüsteemi arendamine kutse- ja kõrghariduses“ ning „Õpipoisiõppe laiendamine“ raames.  Programmi eesmärk on viia õppimisvõimalused vastavusse tööturu vajadustega. Uudiskirja valmimist rahastavad Euroopa Sotsiaalfond, Eesti riik ja Eesti Tööandjate Keskliit.
 

Vabrik nr 158


VABRIK nr 158


Eesti Tööandjate Keskliidu infokiri
 

Eesti Tööandjate Keskliit otsib silmapaistvaid praktikante 


Eesti Tööandjate Keskliit tunnustab tänavu teist aastat järjest säravaid praktikante. Konkursi eesmärk on tunnustada kutse- ja kõrgkooli õppuritest praktikante, kes jäävad tööandjale silma oma oskuste arendamise poolest ning kelles märgatakse suurt potentsiaali. 


Loe edasi… »

21 ettevõtlusorganisatsiooni: Uute maksudega eksperimenteerimine ei too loodetud jõukust 

21 ettevõtlusorganisatsiooni saatsid 31. mail ühispöördumise Riigikogus esindatud erakondadele, milles rõhutavad, et maksutõusud toovad kaasa nii hinnatõusu tarbijatele kui ka negatiivsed tagajärjed suurimatele ettevõtlussektoritele.


Loe edasi… »

„Tööandjad kutsuvad külla“ kulmineerus peaminister Jüri Ratase külaskäiguga

Eesti Tööandjate Keskliidu 100. juubeliaasta puhul toimuvate ekskursioonide kuu lõpetuseks käis peaminister Jüri Ratas kohtumas õpilaste, kutseõppurite ja tudengitega Eesti Tööandjate Keskliidus.


Loe edasi… »

”Tööandjad kutsuvad külla” tõi ettevõtetega tutvuma ligi 660 huvilist

Eesti Tööandjate Keskliidu 100. juubeliaasta puhul kutsusid meie liikmed maikuus huvilisi endale külla ja viisid läbi tasuta ekskursioone. Kokku toimus 31 tööandja juures 39 ekskursiooni, milles osales ligi 660 inimest.


Loe edasi… »

 
TÖÖJÕUPOLIITIKA

Tööohutus ja töötervishoid – praktilised suunised tööandjatele 

Euroopa Komisjon on välja tulnud teatisega „Ohutumad ja tervislikumad töötingimused meile kõigile – ELi tööohutuse ja töötervishoiu poliitika ajakohastamine“ ja teatisele lisatud praktilise juhendiga.


Loe edasi… »

Tööandjad ja Ametiühingud allkirjastavad kaugtöö kokkuleppe

Kolmapäeval, 7. juunil kell 11 allkirjastavad Eesti Ametiühingute Keskliit ja Eesti Tööandjate Keskliit kaugtöö kokkuleppe.


Loe edasi… »

 
MAKSUPOLIITIKA

Audiitorfirmade analüüs: valitsuse maksupakett mõjub Eesti majandusele negatiivselt

Kavandatud maksumuudatused toovad kaasa negatiivsed tagajärjed Eesti suurimatele ettevõtlussektoritele, leidsid audiitorfirmad KPMG ja Ernst&Young maksupaketi majanduslikke mõjusid analüüsides.


Loe edasi… »

 
 
TASUB TEADA

Rahvusvaheline MANUFUTURE konverents toimub seekord Eestis

Aasta 2017 toob meile seoses  Eesti Euroopa Liidu eesistumise aastaga enneolematult suuri ja olulisi sündmusi. Üks nendest on rahvusvaheline MANUFUTURE konverents, mis toimub 24.-25. oktoobril Eestis. 


Loe edasi… »

Tule tervist edendavate töökohtade võrgustiku seminarile

Tervise Arengu Instituut kutsub osalema 16. juunil toimuvale tervist edendavate töökohtade võrgustiku seminarile, mis toimub ADM Interactive’is.


Loe edasi… »

Alates juunist tuleb elamisloa taotlejatel teenindusaeg ette broneerida

Alates 1. juunist tuleb elamisloa taotlemiseks või pikendamiseks Politsei- ja Piirivalveametis teenindusaeg ette broneerida. Aegu saab kinni panna nii telefonitsi kui ka PPA kodulehekülje kaudu. 


Loe edasi… »

 
 

 

Vabrik nr 157

VABRIK nr 157


Eesti Tööandjate Keskliidu infokiri
 

Panditulumaksu asemele otsitakse uut lahendust

Koalitsioonierakondade juhid otsustasid ettevõtlusorganisatsioonide survel panditulumaksu mitte kehtestada ja on alustanud koostöös Eesti Tööandjate Keskliiduga uute lahenduste otsimist.


Loe edasi… »

Parim väikeettevõttest praktikakoht on restoran
Mr. Jakob Otepääl

Eesti parim väikeettevõttest praktikakoht, restoran Mr. Jakob Otepääl, paneb kokaks õppijate silmad särama ning kasvatab uut grillmeistrite põlvkonda.


Loe edasi… »

Digitaalsed oskused jõuavad tuhandete tööstussektorite inimesteni

Eesti Tööandjate Keskliit ja OÜ IT Koolitus võitsid Majandus ja Kommunikatsiooniministeeriumi korraldatud riigihanke ja hakkavad 3000-le tööstuse töölistele esmaseid digioskusi õpetama ning tööstusettevõtete juhtidele digitaliseerimise teemal teadlikkuse tõstmise üritusi korraldama.


Loe edasi… »

Bo Henriksson on Eesti parim juht 2017

Eesti parim juht on 2017. aastal on pikaaegne elektroonikatööstuse ABB Eesti ja Balti tegevuste juht Во Henriksson.


Loe edasi… »

 
MAKSUPOLIITIKA

Tööandjate ja Koja 11 ettepanekut maksejõuetuste vähendamiseks

Eesti Tööandjate Keskliit ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoda esitasid justiitsministeeriumile 11 ettepanekut, mis aitavad meie hinnangul kaasa maksejõuetusõigusega seonduvate probleemide leevendamisele ning tagavad ausamat ettevõtluskeskkonda.


Loe edasi… »

Maksualase õigusloome kvaliteet ja valitsuse poliitiline kultuur ei kannata kriitikat

Ettevõtlusorganisatsioonid on mures valitsuse maksualase õigusloome kvaliteedi ja poliitilise kultuuri halvenemise pärast, kirjutasid Eesti Tööandjate Keskliit ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoda ühises pöördumises Riigikogu esimehele Eiki Nestorile.


Loe edasi… »

 
HARIDUSPOLIITIKA

Enn Veskimägi riigikogus: Kolm ettepanekut kutsehariduse edendamiseks

Eesti Tööandjate Keskliidu volikogu liige Enn Veskimägi esines 18. mail Tööandjate ja Kaubandus-tööstuskoja esindajana Riigikogus ettekandega kutseharidusest kui riiklikult olulisest küsimusest ja tegi kolm ettepanekut kutsehariduse tõhustamiseks ning tööjõupuuduse vähendamiseks.


Loe edasi… »

 
AVALDA ARVAMUST 

 Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmine

Sotsiaalministeerium on saatnud arvamuse avaldamiseks töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmise seaduseelnõu väljatöötamise kavatsuse, milles on kaardistatud valdkonna probleemid ja välja pakutud lahendused. Ootame teie kommentaare väljapakutud lahendustele!


Loe edasi… »

 
TASUB TEADA

Tule tasakaalustatud toitumise konverentsile! 

Eesti Toiduainetööstuse Liit kutsub osalema teisel Tasakaalustatud toitumise konverentsil. Konverents toimub 14. juunil hotellis Euroopa.


Loe edasi… »

Anna hoogu Helpific platvormile! 

Kutsume kõiki üles panustama Helpificu tugikeskkonna arendamisse. Tugikeskkonda on abiks inimestele, kel igapäevatoimingute tegemiseks on abilist vaja, näiteks eakatele ja erivajadusega inimestele transporditeenuse või majapidamistoimingute osutamine.


Loe edasi… »

 
 

 

Vabrik nr 156

 

 

VABRIK nr 156


Eesti Tööandjate Keskliidu infokiri
 

Kui ritta panna kõik maksutõusud, avaneb päris kole pilt

Samal ajal, kui tutvustame Eestit lihtsa ja läbipaistva maksusüsteemiga riigina, kus on hea äri ajada, tegeleb valitsus sellesama maksusüsteemi lammutamisega. Keegi ei tea, milline on maksumuudatuste mõju ettevõtlusele ning kui suur osa toetustest ja tulumaksuvabast miinimumist inimesele pärast maksutõuse tegelikult alles jääb, kirjutab Eesti Tööandjate Keskliidu maksunõunik Raul Aron.


Loe edasi… »

Tööandjate Majandusspidomeeter: ettevõtjad andsid valitsusele aegade negatiivseima hinnangu

Ligi tuhandest küsitletud ettevõtjast hindas valitsuse viimaste kuude tegevuse mõju ettevõtluskeskkonnale negatiivseks koguni 49 protsenti, mis on Tööandjate Majandusspidomeetri läbi aegade hävitavaim hinnang.


Loe edasi… »

Panditulumaks on hiiliv ettevõtte tulumaksu kehtestamine

Tulumaksuseaduse muudatused, millega kontsernisisesed laenud ja finantstehingud maksustatakse 20 protsendi suuruse tulumaksuga, on hiiliv ettevõtte tulumaksu kehtestamine ja ei aita kaasa eesmärgile takistada kasumi varjatult Eestis väljaviimist, leiavad suurimad ettevõtjate esindusorganisatsioonid Eesti Tööandjate Keskliit ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoda.


Loe edasi… »

Maikuus toimuvad üle Eesti ekskursioonid ettevõtetesse

Algas Eesti Tööandjate Keskliidu 100. juubeliaasta kampaania “Tööandjad kutsuvad külla”, mille raames on maikuu jooksul võimalik üle Eesti külastada erinevaid Eesti ettevõtteid ja näha, kuidas neis töö käib. Mitmetesse ettevõtetesse on ekskursioonidele veel vabu kohti. Oodatud on kõik huvilised.


Loe edasi… »

Tiit Kuulist saab BusinessEurope asepresident

5. mail Maltal toimunud Euroopa tööandjate ühenduste katusorganisatsiooni BusinessEurope presidentide kogul valiti Eesti Tööandjate Keskliidu juhataja Tiit Kuuli BusinessEurope asepresidendiks ja keskliidu juhataja Toomas Tamsar täidesaatva büroo liikmeks. Tiit Kuuli asub asepresidendi kohuseid täitma 1. juulist ja on seda Eesti Euroopa Liidu eesistumise perioodi jooksul ehk 2017. aasta lõpuni.


Loe edasi… »

 
HARIDUSPOLIITIKA

Parim regionaalne praktikakoht on AS Wendre

Eesti parim regionaalne praktikakoht, Pärnu tekstiiliettevõte Wendre teenis tunnustuse läbimõeldud praktikasüsteemi ja õpipoisiõppe juurutamise eest. Eesti Tööandjate Keskliit tunnustab igal aastal üht tööandjat, kelle tegevus edendab tähelepanuväärsel moel kohalikku koostööd ettevõtete ja koolide vahel, olles õppuritele praktikabaasiks või pakkudes võimalust õpipoisiõppeks.


Loe edasi… »

Tallinna Ülikooli tudengid ootavad lahendamiseks päriselulisi probleeme

Tallinna Ülikool kutsub ettevõtjaid kaasa lööma uue õppeaine Erialasid Lõimiv Uuendus (ELU) väljatöötamisel ja otsib reaalseid probleeme, mida tudengid saaksid õppeaine raames lahendada ja ideid, mida teoks teha.


Loe edasi… »

Kutseõppurite meistrivõistlused tõid noored võistlema 31 erialal

4-5. mail toimusid Eesti Näituste messikeskuses kutseõppurite kutsevõistlused „Noor Meister“. Sel aastal võistlesid noored 31 erialal ja parimate väljaselgitamisel hindasid kohtunikud võistlejate kiirust, täpsust ning omandatud teadmiste ja oskuste rakendamist. Samas tutvustasid kutsekoolid õppimisvõimalusi ja külastajad said kätt proovida erinevates töötubades.


Loe edasi… »

 
TÖÖJÕUPOLIITIKA

Uued OSKA tööjõuvajaduse uuringud: järelkasvu ja ja oskustöötajaid on puudu

Maikuus valmisid Kutsekojas uued tööjõuvajaduse uuringud. OSKA programmi raames analüüsiti tööjõuvajadust energeetikas, kaevandamises ja elektrialal ning keemia- ja plastitööstuses. Mõlemas sektoris on tõsine tööjõupuudus.


Loe edasi… »

Avalda arvamust: välismaalaste seaduse uued muudatused

Siseministeerium on saatnud kommenteerimiseks välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu, millega võetakse üle Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kolmandate riikide kodanike teadustegevuse, õpingute, praktika, vabatahtliku teenistuse, õpilasvahetuse programmides või haridusprojektides osalemise ja au pair’ina töötamise eesmärgil riiki tulemise ja seal elamise tingimuste kohta.


Loe edasi… »

Rahvusvahelisel konverentsil arutleti töötajate kaasamise üle

Eesti Tööandjate Keskliit korraldas 24- 25. aprillil Tallinnas 2päevase rahvusvahelise konverentsi „ Uus koostöö mudel – töötajate osalemise suurendamine ettevõtte finantsjuhtimises ja majandustulemustes“.


Loe edasi… »

 
TASUB TEADA

Pärnumaa Kutsehariduskeskus kutsub innovatsioonikohvikusse

Pärnumaa Kutsehariduskeksus kutsub osalema ja kaasa mõtlema kutsehariduse edendamise innovatsioonikohvikus. Teine valdkonnapõhine KEIK teemal – tehnika, tootmine, ehitus – toimub teisipäeval 23. mail kl 15.


Loe edasi… »

Uus eakuse rahvakogu ootab aruteludele

Elukestvat õpet ja töötamist ning eakapõlves kindlustatust käsitlev Uue eakuse rahvakogu on jõudnud etappi, kus ideekorjes kogutud üle 80 ideest on ekspertidelt saanud mõjuanalüüsi 60 ettepanekut. 17. ja 18. mail toimub kolm temaatilist seminari, kuhu Eesti Koostöö Kogu ootab väga ka tööandjate esindajaid.


Loe edasi… »

26. mai on väljas töötamise päev

Traditsiooniline väljas töötamise päev kutsub kõiki ka tänavu 26. mail oma argirutiini murdma ja alternatiivseid tööpaiku avastama! kõigil ettevõtetel võimalik kandideerida Kaugtöö Märgisele, mida annab välja Targa Töö ühing ja millega tunnustatakse kaugtöötamise erinevaid võimalusi rakendavaid ettevõtteid. Tänavu on võimalik sellele avaldusi esitada kuni 21. maini.


Loe edasi… »

 
 
 

 


 

 

 

Vabrik nr 155

 

 

VABRIK nr 155


Eesti Tööandjate Keskliidu infokiri
 

Alaealiste töösuhted muutuvad paindlikumaks

Riigikogu võttis vastu töölepingu seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse, mis muudab alaealiste tööaega puudutavaid piiranguid, igapäevast puhkeaega, alaealistele lubatud töid ja tööinspektsioonilt loa taotlemise reegleid alaealisena töötamiseks. Tööandjad tegid konkreetsed ettepanekud alaealiste töötamise lihtsustamiseks juba aasta tagasi.


Loe edasi… »

Tööandjad kutsuvad külla

Eesti Tööandjate Keskliidu 100. juubeliaasta puhul kutsuvad eri valdkondades tegutsevad tööandjad maikuus huvilisi külla ja näitavad oma töö köögipoolt. Tutvuda on võimalik tööstuste, pankade, kaubandus- ja teenindusettevõtete ning IT-ettevõtete igapäevaeluga. Kokku korraldavad 26 ettevõtet 36 ekskursiooni.


Loe edasi… »

Välistudengid peaksid Eestis omandatud teadmisi kasutama siinse majanduse edendamiseks

Eestis õpib tuhandeid välistudengeid ja meie soov on, et suur osa neist seoks ka pärast ülikooli lõpetamist vähemalt mõneks ajaks oma tööelu Eestiga ning rakendaks oma kogemusi, võrgustikku ja siinses ülikoolis omandatud oskusi Eesti ettevõtluskeskkonna heaks. Seetõttu korraldasime koos Tallinna Tehnikaülikooliga välistudegitele värbamiskohviku.


Loe edasi… »

Kes on parim juht 2017?

Eesti Tööandjate Keskliit, Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE, Postimees, Äripäev ning Pärnu Konverentsid otsivad taas Eesti parimat juhti, kes lisaks enda organisatsiooni või ettevõtte tulemustele suunab ja panustab ühiskonda laiemalt. Võitja kuulutatakse välja 18. mail Pärnu Juhtimiskonverentsil „Koostöö ja konkurents“.


Loe edasi… »

 
AVALDA ARVAMUST

Tulumaksuseaduse muutmine (sh panditulumaks)

Rahandusministeerium saatis koosõlastusringile Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu, millega soovitakse kehtestada madalam tulumaksumäär äriühingu regulaarsetele kasumijaotistele ning tulumaksukohustuse tekkimine teatud tingimustele vastavatelt kontsernisisestelt laenudelt, mida on võimalik käsitada sisuliselt äriühingu varjatud kasumijaotisena (nn “panditulumaks”).


Loe edasi… »

Tööturuteenuste ja -toetuse seadus

Sotsiaalministeerium on saatnud arvamuse avaldamiseks Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsuse. Dokumendis kaardistatakse kümme probleemi, mille lahendamiseks soovitakse muuta Tööturuteenuste ja –toetuste seadust, Maksukorralduse seadust, Töötuskindlustuse seadust, Töölepingu seadust ja Töövõimetoetuse seadust.


Loe edasi… »

 
TASUB TEADA

Aita tunnustada täiskasvanud õppijaid ja koolitajaid

Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni Andras kutsub tunnustama täiskasvanud õppijaid, täiskasvanute koolitajaid, õpitegusid, koolitussõbralikke organisatsioone ja raamatukogusid. Kandidaate on kõigil võimalik esitada 15. maini. 19. oktoobril kuulutatakse täiskasvanud õppija nädala avaüritusel Tartus välja kõikide kategooriate silmapaistvamad laureaadid.


Loe edasi… »

Ettevõtlusõppe programm pakub koolitusi

Kevadhooajal on veel võimalus osaleda ettevõtlusõppe programmi koolitustel, toetamaks paremini õppijate ettevõtliku hoiaku kujundamist ja ettevõtlusalaste teadmiste omandamist õppetöös. Lisaks õpetajatele oodatakse koolitusele ka ettevõtjaid, kes on praktikutena ettevõtlusõppe tundidesse kaasatud.


Loe edasi… »

Pea iga neljas tööõnnetus on põhjustatud kontrolli kaotamisest masinate üle

Aprillis-mais kestab Tööinspektsiooni kampaania “Tunne oma õigusi – märka ohtu”, milles juhitakse tähelepanu riskidele masinate ja seadmetega töötamisel ja kutsutakse nii tööandjaid kui ka töötajaid ohtusid teadvustama ja tööõnnetusi vältima.


Loe edasi… »

 
 
 
 

Vabrik nr 154

VABRIK nr 154


Eesti Tööandjate Keskliidu infokiri
 

Panditulumaksu asemel peaks valitsus keskenduma majanduskasvu toetamisele

Tööandjate keskliit ja Kaubadus-tööstuskoda pöördusid ühiselt peaministri poole ja kirjutasid, et valitsus peaks panditulumaksu ja teiste uute maksude kehtestamise ning üldise maksukoormuse tõstmise asemel keskenduma majanduskasvu toetamisele.


Loe edasi… »

Riigireformi Radar: Tegemata töö prioriteetide seadmisel tõi hindeks „kolme“

Eesti Tööandjate Keskliidu ja mõttekoja Praxis algatus Riigireformi Radar annab riigireformi edenemisele hindeks “kolme”. Muret tekitavaks võib pidada valitsuse tegemata tööd prioriteetide seadmisel – ettepanekuid riigi reformimiseks on palju, kuid muutuste elluviimine võiks olla tõhusam.


Loe edasi… »

Parim Praktikakoht 2017 on Põhja-Eesti Regionaalhaigla

Konkursi “Parim praktikakoht 2017” võitis Põhja-Eesti Regionaalhaigla, kes pakub õppuritele läbimõeldud ja süsteemset praktikat ja panustab seeläbi töötajate järelkasvu koolitamisse.


Loe edasi… »

Tööandjate ettepanekud välismaalaste seaduse muutmiseks

Tegime Siseministeeriumile ettepanekud Välismaalaste seaduse muutmiseks ja välismaalastest töötajate värbamise jätkuvaks leevendamiseks.


Loe edasi… »

Toetame tulumaksuseaduse muutmise eelnõud

Eesti Tööandjate Keskliit toetab maksuerandit tööandja korraldatud transpordile ja majutusele, kirjutasime tagasisideks Tulumaksuseaduse muutmise eelnõule.


Loe edasi… »

 
MAKSUPOLIITIKA

Maagaasi aktsiisi ei tohi tõsta

Maagaasi aktsiisimäära tahetakse lisaks senistele hüppelistele tõusudele järgmise kolme aasta jooksul veelgi tõsta ligi kahekordseks, mille tulemusena tõuseks maagaasi hind 2017-2020 ligikaudu 20%.


Loe edasi… »

Maksukorralduse seaduse muudatused

Avalda arvamust maksukorralduse seaduse ja teiste maksuseaduste muudatuste väljatöötamiskavatsuse kohta. 


Loe edasi… »

Ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamine

Eesti Tööandjate Keskliit kooskõlastas ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seaduse eelnõu. Ettevõtluskonto muudaks füüsilise isiku ettevõtlustulu maksuarvestust oluliselt lihtsamaks.


Loe edasi… »

 
 
HARIDUSPOLIITIKA

Kutsume tunnustama parimaid haridustöötajaid ja hariduse toetajaid

Kuni 15. aprillini on kõigil võimalik Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehe www.hm.ee/gala kaudu esitada tunnustamiseks parimaid haridustöötajaid ja hariduse toetajaid.


Loe edasi… »

Fotod “Parim Praktikakoht 2017” auhinna üleandmiselt

SA Põhja-Eesti Regionaalhaiglale andsid „Parima Praktikakoht 2017“ auhinna üle haridus- ja teadusminister Mailis Reps ja Eesti Tööandjate Keskliidu juhataja Toomas Tamsar. Vaadake galeriid!


Loe edasi… »

 
 
TASUB TEADA

Tallinna-Harjumaa seminar “Erivajadusega inimene – tööandja võimalus”

Eesti Töötukassa korraldab 26.04.2017 kell 9.00-16.00 Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses seminari, mille eesmärk on  tutvustada tööandjatele erivajadusega inimeste töötamise ja töölevõtmise võimalusi


Loe edasi… »

ABB ja Ericsson osalevad LHV tervisejooksu- ja kõnni sarjas rekordarvu tiimidega

19. aprillil alustab juba 15. hooaega iganädalane LHV tervisejooksu ja -kõnni sari, mis on tööandjatele hea ja soodne võimalus oma töötajaid regulaarselt liikuma motiveerida. Tööandjate keskliidu liikmetele on töötajate jooksule registreerimine soodushinnaga.


Loe edasi… »

Adapter ühendab teaduse ja ettevõtluse

Ettevõtjale, kes vajab kiiret ja asjalikku lahendust oma arenguteel olevatele väljakutsetele, on nüüd olemas uus abiline. Veebileht www.ADAPTER.ee on värav Eesti parimate teadus- ja arendusasutuste pakutavate teenuste, teadmiste ja arendusvõimaluste juurde.


Loe edasi… »

 

 

Praktika ja õpipoisiõpe nr 5


PRAKTIKA JA ÕPIPOISIÕPE
Eesti Tööandjate Keskliidu infokiri, märts 2017
 

Tule 17. aprillil TTÜ välistudengite värbamiskohvikusse

Eesti Tööandjate Keskliit koostöös TTÜ karjäärikeskusega korraldab 17. aprillil 2017 kell 11:30 – 15:00 värbamiskohviku välistudengite ja Tööandjate kokkuviimiseks. 

Loe edasi… »

10 näpunäidet parima praktikakohta kandidaatidelt 

Eesti Tööandjate Keskliidu korraldatavale Parima Praktikandi konkursile laekunud kandidaatide seast on hindamiskomisjon oma valiku teinud ja juba 10. aprillil selguvad parimad. Jagame meiel laekunud ankeetide põhjal koostatud kümmet näpunäidet, mida praktikantide koolitamisel tasub arvesse võtta. 

Loe edasi… »

Parimaks praktikakohaks pürgib ligi 60 ettevõtet 

Eesti Tööandjate Keskliidu konkursil „Parim praktikakoht 2017” kandideerivad kõige edumeelsema ja silmapaistvama praktikakorraldusega tööandja tiitlile 60 ettevõtet.


Loe edasi… »

Kutsu välistudengid töövarjupäevale kogu aasta vältel!

Eesti Tööandjate Keskliidu korraldataval välistudengite töövarjupäeval käinud tudengid ja töötajad jagasid kogemusi, kuidas töövarjupäev mõlemale osapoolele mõjus. 

Loe edasi… »

Noored praktikandid toovad kaasa uue vaatenurga

Praktika ajal saab tulevastele töötajatele tutvustada ettevõtte väärtushinnanguid, ütleb ABB Balti riikide personalijuht Agnes Hansen. Energeetika- ja automaatikavaldkonnas tegutsev ABB kannab 2016. aasta parima praktikakoha tiitlit.
 
 
KOGEMUSLOOD

Tulevase laevajuhi seiklused seitsme maa ja mere taga

2 maailmajagu, 8 riiki, 11 sadamat, 129 päeva ja ligikaudu 19 000 meremiili – nii võib kokku võtta ühe (tavalise) neljakuuse kohustusliku merepraktika. 

Loe edasi… »

Tamme Talu: täiskasvanud õppija toob ka ise teadmisi kaasa

Pärnumaal Audru vallas asuv maitse-, lõhna- ja ravimtaimi kasvatav Tamme talu on võtnud praktikante ja õpipoisse vastu kuus aastat. Miks nad seda teevad ja mida õpipoisid talule vastu annavad? 

Loe edasi… »

Selveri kogemus: Juhuslikult tööle sattunust võib saada haritud ja motiveeritud töötaja

Kauplusekett Selver pakub oma töötajatele töökohapõhist õpet ehk õpipoisiõpet koostöös ametikoolidega juba aastaid. Spetsialiste ja juhte kasvatatakse oma töötajate seast

Loe edasi… »
 
KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED 

Kuidas leida praktikante?

Töötajate järelkasvu koolitamissooviga võivad ettevõtted pöörduda kutsekoolide või ülikoolide poole. Samuti võib oma soovist teada anda Töötukassale.

Kui kaua praktika kestab?

Praktika kestvus on enamasti kokkulepete küsimus. Näiteks Töötukassa vahendatav tööpraktika kestab nii kaua, kui on töötamiseks vajalike praktiliste oskuste omandamiseks tarvis, aga mitte üle nelja kuu. 

Kas praktikandile peab tasu maksma? 

Praegu kehtivate õigusaktide kohaselt ei ole kohustust maksta praktikandile töötasu.

 
TASUB TEADA

Töökohapõhise õppe ehk õpipoisiõppe vastuvõtt kevadkuudel

Õpipoisiõpet pakuvad täna 24 kooli koostöös mitmesaja ettevõttega. Kui tööandjal tekib huvi ka oma ettevõttes õpipoisiõppe rakendamise vastu, on tal selle teostamiseks mitu võimalust.

Loe edasi… »

Pärnus toimub kutsehariduse edendamise innovatsioonikohvik

Pärnumaa Kutsehariduskeksus kutsub osalema ja kaasa mõtlema kutsehariduse edendamise innovatsioonikohvikus (KEIK). 

Loe edasi… »
 

 

Uudiskiri ilmub neli korda aastas Haridus- ja Teadusministeeriumi tööturu ja õppe tihedama seostamise programmi tegevuste „Praktikasüsteemi arendamine kutse- ja kõrghariduses“ ning „Õpipoisiõppe laiendamine“ raames.  Programmi eesmärk on viia õppimisvõimalused vastavusse tööturu vajadustega. Uudiskirja valmimist rahastavad Euroopa Sotsiaalfond, Eesti riik ja Eesti Tööandjate Keskliit.
 

Annetame Aega infokiri nr 1


ANNETAME AEGA nr 1
 

10 soovitust heateo õnnestumiseks

Kuigi ajaannetamine tundub esmapilgul kergesti organiseeritav, siis tegelikkuses võib meeskond põrkuda mitmete takistustega. Oleme kirja pannud 10 nõuanet, et heateo päevast kujuneks kõigile meeldiv ja lihtne tiimitöö.


Loe edasi… »

Annetame aega on aasta investeering 2016

Vabaühenduste liit EMSL tunnustas kodanikuühiskonna 2016. aasta tegijaid, nende hulgas ka Eesti Tööandjate Keskliidu ja Swedbanki ühist algatust „Annetame Aega“, millele omistati aasta investeeringu tiitel.


Loe edasi… »

Kumb on head tehes väärtuslikum: aeg või raha? 

Vahel on mõne unistuse elluviimiseks kõige tähtsam raha. Aga vahel ei ole. Mõnikord jäävad unistused unistusteks ainult seepärast, et inimesel pole selleks piisavalt energiat ja teadmisi. 


Loe edasi… »

Tuhanded uued vabatahtlikud esitavad väljakutse heategevusorganisatsioonidele

Annetame Aega võrgustik koondab tuhandeid töötajaid üle Eesti. Kas heategevusorganisatsioonid on paljude uute vabatahtlike vastuvõtmiseks valmis? küsib Eesti külaliikumise Kodukant vabatahtliku tegevuse valdkonna juht Eha Paas.


Loe edasi… »

 
HEAD TEOD

Kuidas jõudis ajaannetus Danske Banki töötajateni?

Esimene Annetame Aega algatusega ametlik liituja Danske Bank võttis vastu sisekommunikatsioonilise väljakutse viia ajaannetuse idee töötajateni ja on sellega edukalt hakkama saanud. Kuidas nad seda tegid?


Loe edasi… »

Väike, aga tegus Mai Apteek

Pärnus asuva Mai Apteegi töökas kollektiiv on juba kahel hooajal hoolitsenud jooksuüritustel terviseturvalisuse eest. Seega on ühildatud ettevõtte tegevusala ja ajaannetuse kontseptsioon.


Loe edasi… »

Kes palju teeb, see palju jõuab – Andmevara AS 

Infotehnoloogia ettevõte Andmevara AS on pärast Annetame Aega algatusega liitumist sügisel jõudnud abivajajatele aega annetada juba kolme päeva jagu.


Loe edasi… »

 
VÕIMALUSED 

Algas registreerumine Teeme Ära talgukevadele! 

15. märtsil avati Kultuurikatlas traditsioonilistele Teeme Ära talgupäevadele registreerumine. Talgukevadel on võimalik osaleda ka tiimides. 


Loe edasi… »

Algas ühiskondlike algatuste inkubaatori NULA teine hooaeg

75 000-eurose auhinnafondiga inkubaator, mis keskendub ühiskondlike algatuste arendamisele, alustab teist hooaega ja ootab kuni 11. aprillini lahendusi teravatele ühiskondlikele probleemidele.


Loe edasi… »

 

Jälgi Annetame Aega tegemisi sotsiaalmeedias

Annetame Aega seltskond on kogunenud ka Facebooki ja Instagrami. Instagramist leiate meid @annetameaega ja #annetameaega abil. Jälgi meid kindlasti – kajastame kõiki esitatud heategusid! 


Vaata lähemalt… »

 
 
 

 

This email was sent to *|EMAIL|*

why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences

*|LIST:ADDRESSLINE|*

*|REWARDS|*

 

Vabrik nr 153

 

 

VABRIK nr 153


Eesti Tööandjate Keskliidu infokiri
 

Konverentsi „Tuulelohe Lend 2017“ saab vaadata ka otseülekandest 

Juba homme toimub Eesti Tööandjate Keskliidu aastakonverents Tuulelohe Lend „Töö lõpp?“. Neil, kes kohale ei saa tulla, on võimalus jälgida konverentsil toimuvat otseülekandest postimees.ee veebis. Kommenteeri ettekandeid sotsiaalmeedias, kasutades hashtag’i #tuulelohelend 


Vaata siit… »

Parimaks praktikakohaks pürgib 60 ettevõtet

Eesti Tööandjate Keskliidu konkursil „Parim praktikakoht 2017” kandideerivad kõige edumeelsema ja silmapaistvama praktikakorraldusega tööandja tiitlile 60 ettevõtet. Võitjad selguvad aprillis.


Loe edasi… »

Panditulumaks kahjustab Eesti konkurentsivõimet

Kontsernisiseste laenude ja finantseerimistehingute maksustamine 20 protsendi suuruse tulumaksuga ehk nn panditulumaks kahjustab Eesti ettevõtluskeskkonda, lahendamata tegelikku probleemi, leiavad Eesti Tööandjate Keskliit ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoda.


Loe edasi… »

Realo tippkohtumisel Brüsselis: poliitika kaasajastamisel ei saa keskenduda vaid sotsiaalsete õiguste suurendamisele

Euroopa töö- ja sotsiaalpoliitika vajab kaasajastamist, kuid seda ei saa teha, keskendudes vaid sotsiaalsete õiguste suurendamisele, ütles Eesti Tööandjate Keskliidu asepresident, Circle K Eesti peadirektor Kai Realo 8. märtsil Brüsselis kolmepoolsel sotsiaalsuhete tippkohtumisel.


Loe edasi… »

Taavi Veskimägi: töö kui edu tegur ei ole kuhugi kadunud

Töö on muutunud, kuid töö kui edu tegur ei ole kuhugi kadunud. Suure osani juhtidest ei ole töö iseloomu muutusest, globaliseerumisest ja uute põlvkondade teistsugusest maailmakäsitlusest lähtuvad väljakutsed aga veel jõudnud, rääkis ASi Elering juhataja Taavi Veskimägi.


Loe edasi… »

 
MAKSUPOLIITIKA

Raul Puusepp: Panditulumaksu mõju Kaubamaja Grupile oleks 3 miljonit aastas

Panditulumaksu rakendamine paneb Eesti ettevõtted välismaiste konkurentidega võrreldes halvemasse seisu, kirjutab Tallinna Kaubama Grupp ASi juhatuse esimees Raul Puusepp


Loe edasi… »

 
MAJANDUSPOLIITIKA

BusinesseEurope’i Reformibaromeeter: reformid edenevad liiga aeglaselt

Äsja ilmunud BusinessEurope´i kevadine Reformibaromeeter soovitab Euroopa Liidus vähendada ettevõtte loomise kulukust, suurendada investeeringuid teadus- ja arendustegevusse ja vähendada maksukoormust. Baromeetris juhitakse tähelepanu, et liikmesriigid on täide viinud vaid viiendiku Euroopa Komisjoni riigipõhistest soovitustest.


Loe edasi… »

Taustakontrolli seaduse eelnõus on oht privaatsuse riiveks

Eesti Tööandjate Keskliit palub selgitada, kes on Taustakontrolli seaduse eelnõu mõistes taustakontrolli adressaadiks, kirjutasime justiitsminister Urmas Reinsalule. Leiame, et adressaadid peaksid olema konkreetsemalt määratletud, kuna tegemist on privaatsusõiguse riivega.


Loe edasi… »

Avalda arvamust: Ootused Eesti saatkonnale Vilniuses

Välisministeerium korraldab 23. märtsil Eesti-Leedu välissuhete arutelu, kus muuhulgas on teemaks saatkonna töö ja ettevõtjate ootused saatkonnale. Ootame arutelu jaoks ettevõtjate ootusi saatkonnale Vilniuses.


Loe edasi… »

 
TÖÖJÕUPOLIITIKA

Küsitlus: Töötajate kaasamine ettevõtetes

Eesti Tööandjate Keskliit osaleb koostööprojektis, mille eesmärk on jagada tööandjatele informatsiooni töötajate kaasamist puudutavate Euroopa Liidu regulatsioonide ja Eesti Vabariigi õigusaktide kohta. Palume täita sellega seoses ettevõtete kaasamistavasid puudutav küsitlus.


Loe edasi… »

Veel 31. märtsini saab kandideerida peresõbraliku tööandja märgisele

Kuni 31. märtsini saab kandideerida sotsiaalministeeriumi koos partneritega välja töötatud peresõbraliku tööandja märgisele. Märgise saamiseks tuleb tööandjatel läbida spetsiaalne programm, mille käigus hinnatakse ja konsulteeritakse tööandjaid peresõbralike võimaluste loomisel.


Loe edasi… »

Vajad töötajaid Georgiast? Tule kohtumisele 16. märtsil

Rahvusvaheline Migratsiooniorganisatsioon IOM kutsub välistöötajatest huvitatud tööandjaid 16. märtsil kl 10-13  Tööandjate majja (Kiriku 6), kus toimub  kohtumine Georgia delegatsiooniga. Kohtumisel arutatakse võimaluste üle pakkuda Eestis tööd Georgia kodanikele.


Loe edasi… »

 
 
TASUB TEADA

Tööandjate maja otsib majahaldjat

Eesti Tööandjate Keskliit otsib uut majahaldajat – usaldusväärset, lahket ja särasilmset administraatorit, kes võtaks vastu meie külalised, hoiaks korras meie kontoriruumid ning kataks vajadusel kohvilaua.


Loe edasi… »

Vastutustundliku ettevõtluse indeks on avatud 17. märtsini

Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum kutsub ettevõtteid osalema vastutustundliku ettevõtluse indeksis ja kandideerima pronks-, hõbe- ja kuldtaseme kvaliteedimärgistele.


Loe edasi… »

Algas kandideerimine Disainibuldooserisse

7. märtsil avanes kandideerimine tööstusettevõtetele suunatud Disainibuldooseri programmi. Disainibuldooserist huvitatud ettevõtjad on oodatud infopäevale 22. märtsil Kultuurikatlas Tallinnas.


Loe edasi… »

 

Vabrik nr 152

VABRIK nr 152
Eesti Tööandjate Keskliidu infokiri
 

Tööandjate aastakonverentsile sel nädalal soodushinnaga

Veel selle nädala lõpuni kestab soodushinnaga registreerimine 15. märtsil toimuvale Eesti Tööandjate Keskliidu 100. juubeliaasta konverentsile „Töö lõpp?“. Konverentsil esineb ka Circle K Eesti direktor Kai Realo, kes keskendub oma ettekandes väljakutsetele, millega puutuvad kokku noori värbavad tööandjad. Vaata konverentsi programmi ja registreeru www.tuulelohe.ee

Vaata videointervjuud… »

Ettevõtlusorganisatsioonid nõuavad rahandusministrilt panditulumaksu kohta aru

Eesti Tööandjate Keskliit saatis koos Eesti Kaubandus-Tööstuskojaga rahandusminister Sven Sesterile kirja, kus tunneme muret panditulumaksu kehtestamise plaani üle ja küsime, milliseid alternative on ministeerium kaalunud ja milliseid analüüse teinud enne niivõrd jõulise meetme rakendamise kavvavõtmist.

Loe edasi… »

Tööandjad ei toeta uut pakendiaktsiisi 

Eesti Tööandjate Keskliit ei toeta senisele taaskasutusest sõltuvale pakendiaktsiisile veel lisaks uue, pakendi turule toomise aktsiisimäära kehtestamist, sest praeguse pakendiaktsiisi halduskoormus on riigi ja ettevõtja jaoks juba kordades suurem kui maksutulu. Seejuures langeks lisanduv maksu- ja halduskoormus vaid väga väiksele hulgale ettevõtetest.

Loe edasi… »

Tööandjate majandusspidomeeter: töösturite ja kaupmeeste rahulolematus ei lase kiirusel kasvada

Tööandjate majandusspidomeetri järgi edenes majandus eelmise aasta viimases kvartalis kiirusega 78 km/h, mis on jätkuvalt rahuldav. Kiirus 90 km/h, millest alates võiks majanduse edenemist hinnata heaks, tundub kättesaamatus kauguses.

Loe edasi…»

Töötleva tööstuse kasumlikkuse langus teeb murelikuks

Statistikaamet avaldas murelikuks tegevad andmed: töötleva tööstuse kasum kahanes aastaga kolmandiku võrra, ettevõtlussektori tööviljakus väheneb, ettevõtete investeeringute maht vähenes juba neljandat aastat järjest. Tööandjatel on valitsusele neli soovitust, kuidas sellises olukorras toimida.

Loe edasi… »
 
HARIDUSPOLIITIKA

Kas Sinu organisatsioon võiks olla Parim Praktikakoht 2017?

Eesti Tööandjate Keskliidu teist aastat korraldatavale parima praktikakoha konkursile lõpeb peagi kandidaatide esitamine. Parimaid praktikakohti saavad ettevõtted, kutseõppeasutused, rakenduskõrgkoolid ja kõrgkoolid üles seada kuni 10. märtsini.

Loe edasi… »

Eesti Maaülikool kutsub tööandjaid Tudengimessile

Eesti Maaülikool ja MTÜ Tudengi tulevik kutsuvad tööandjaid 29. märtsil neljandat korda toimuvale Tudengimessile 2017. Tööandjate registreerimine on avatud 26. märtsini.


Loe edasi… »
TÖÖJÕUPOLIITIKA

Uus riiklik lepitaja Meelis Virkebau: Eesti töösuhete maastik on pigem konstruktiivne

Eesti Tööandjate Keskliidu pikaaegne volikogu liige, 1. märtsist riikliku lepitaja ametikohale asuv Meelis Virkebau hindab kõrgelt Tööandjate rolli riigi majanduse suunamisel ja leiab, et tööandjad ja ametiühingud peaksid sotsiaalpartnerite kaasamise nimel rohkem koostööd tegema.

Loe edasi… »

Tööandjate valmisolek on üks töövõimereformi võtmeküsimusi

Tööandja suurimad väljakutsed on surve palgakasvuks, õigete oskustega inimeste leidmine ja olemasolevate töötajate arendamine, ütles Tööandjate keskliidu aseesimees, suurettevõtja Jüri Käo, kes esineb 15. märtsil Tööandjate juubelikonverentsil “Töö lõpp?”.
 
 
 
AVALDA ARVAMUST

Milliseid muudatusi vajaks Välismaalaste seadus?

Siseministeerium on kaalumas täiendavate muudatuste sisseviimist välismaalaste seadusesse. Ootame Teie ettepanekuid ja soovitusi 10. märtsiks.

Loe edasi… »

Taustakontrolli seaduse eelnõu

Justiitsministeerium on saatnud  kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks Taustakontrolli seaduse eelnõu. Ootame kommentaare 9.märtsiks.

Loe edasi… »
 
TASUB TEADA

EAS viib java arendajaid vajavad tööandjad Kiievisse JEE konverentsile

EASi välisspetsialistide värbamise tiim Work in Estonia korraldab väljsaõidu JEE konverentsile, mis toimub Kiievis 26-27. mail. 

Loe edasi… »

Tööinspektsiooni infohommikud tööandjatele

Tööinspektsioon kutsub tööandjaid kevadel ja sügisel toimuvatele infohommikutele, kus räägitakse ületunnitööst, alaealiste töötamisest ja tööohutusest.

Loe edasi… »

SA Innove kutsub osa saama kutsemeistrivõistlustest

Oskuste aasta ja kutsehariduse suursündmus Noor Meister 2017 toimub 4.-5. mail Eesti Näituste messikeskuses Tallinnas.

Loe edasi… »
 

Vabrik nr 151

VABRIK nr 151

Eesti Tööandjate Keskliidu infokiri
 

Eesti Tööandjate Keskliit otsib taas parimat praktikakohta

Eesti Tööandjate Keskliit käivitas taas konkursi “Parim praktikakoht”, et leida ja tõsta esile ettevõtteid, kes pakuvad silmapaistval moel üliõpilastele ja kutseõppuritele praktikakohti ja õpipoisiõppe võimalusi.


Loe edasi… »

Tööandjate konverents küsib: kas tööga on lõpp?

15. märtsil toimuv Eesti Tööandjate Keskliidu 100. juubeliaasta konverents „Töö lõpp?“ keskendub küsimusele, kuidas olukorras, kus töö mõiste ja suhtumine töösse on kiires muutumises, majandust ja inimeste heaolu jätkuvalt kasvatada.


Loe edasi… »

Viivi Luik: Ei ole niisugust hetke, mil kirjanik tööd ei tee

Mida tähendab kirjaniku jaoks töö? Tööst ja pühendumisest räägib konverentsil Tuulelohe Lend “Töö lõpp?” armastatud kirjanik Viivi Luik.


Vaata videot…»

Uus riiklik lepitaja on Meelis Virkebau

Valitsus nimetas 9. veebruaril 2017  uueks riiklikuks lepitajaks endise Eesti Tööandjate Keskliidu tegevdirektori, pikaaegse volikogu liikme Meelis Virkebau. Virkebau asub ametisse märtsikuust ja peatab sellega seoses oma tegutsemise Tööandjate volikogus.


Loe edasi… »

 
MAKSUPOLIITIKA

Tööandjad toetasid sotsiaalmaksu lae ettepanekut

Toetasime kirjas peaminister Jüri Ratasele Eesti Vabaerakonna fraktsiooni algatatud sotsiaalmaksuseaduse täiendamise seaduse eelnõud, millega tehti ettepanek kehtestada töötasu ülempiir, millest alates sotsiaalmaksu ei maksta.


Loe edasi… »

TÖÖJÕUPOLIITIKA

Algab seminaride sari „Kollektiivsed töösuhted ja töötingimuste kohandamine vähenenud töövõimega inimestele“

Mõttekoda Praxis, Eesti Tööandjate Keskliit ja Eesti Ametiühingute Keskliit kutsuvad Tööandjate esindajaid osalema neljal temaatilisel seminaril, mille eesmärk on suurendada tööandjate ja töötajate esindajate võimekust toetada vähenenud töövõimega inimeste tööturul osalemist.


Loe edasi… »

Uuring: tulevikus tuleb meil õppida ja töötada kauem

OSKA tööturu ülevaatest selgub, et aastaks 2024 on Eestis pea 50 000 tööealist vähem kui praegu. Järjest enam on vaja kõrgharidusega spetsialiste ning vähem lihtsa töö tegijaid.
 

 

Peresõbraliku tööandja märgise tutvustus toimub taas

Sotsiaalministeeriumi poolt välja töötatud peresõbraliku tööandja märgise vastu on olnud tööandjate seas suur huvi ja seetõttu korraldatakse teinegi infohommik märgise  tutvustamiseks.


Loe edasi… »

 
 
AVALDA ARVAMUST

Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse eelnõu

Rahandusministeerium on saatnud arvamuse avaldamiseks Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu, mille kohta ootame teie arvamusi.


Loe edasi… »

 
TASUB TEADA

Tartu Ülikooli karjääripäev 1. märtsil

1.märtsil toimub Tartu Ülikooli peahoones karjääripäev „Praktika teeb tegijaks“, mis viib kokku ettevõtted ja üliõpilased ning keskendub praktika teemadele. Paljude tuntud ettevõtete seast on kohal Swedbank, Eesti Meedia, Playtech, Tamro Baltics, PwC ja KPMG.


Loe edasi… »

 PARE aastakonverents „Päev pärast homset“

Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE kutsub 20-21. aprillil toimuvale aastakonverenstsile “Päev pärast homset”.


Loe edasi… »

Infohommikud tööandjale: lähetatud töötajad

Tööinspektsioon kutsub tööandjaid osalema infohommikutel „Lähetatud töötajad. Infohommikuid toimub kokku neli, millest kaks on eesti keeles, üks vene keeles ja üks inglise keeles.

Loe edasi… »

 

 

 

Vabrik nr 150

VABRIK nr 150

Eesti Tööandjate Keskliidu infokiri
 

Tööandjad: IKT-sektor vajab valveaja erisust

IKT-sektor ja riigi IT süsteemi haldavad riigiasutused vajavad valveaja erisust, kirjutasid Eesti Tööandjate Keskliidu juhataja Toomas Tamsar ja ITLi juht Jüri Jõema Riigikogu fraktsioonidele ja e-Eesti toetusrühmale.


Loe edasi… »

Tööandja transport olgu erisoodustusmaksust vaba

Igasugune tööandja poolt töötajatele organiseeritud transport kodust tööle ja tagasi saamiseks tuleb vabastada erisoodustusmaksust.


Loe edasi »

“Annetame Aega” on Aasta investeering 2016

Vabaühenduste liit EMSL tunnustas Eesti Tööandjate Keskliidu ja Swedbanki algatust „Annetame Aega“ aasta investeeringu tiitliga.


Loe edasi… »

Miks maksta töötajatele haigushüvitisi alates teisest tööpäevast?

Miks peaks tööandja kasutama võimalust maksta haigushüvitisi alates teisest tööpäevast, kirjutab Swedbank Eesti personalijuht Ülle Matt.


Loe edasi… »

Uued liikmed: Kunda Nordic Tsement ja Ouman Estonia OÜ

Tervitame Eesti Tööandjate Keskliiduga värskelt liitunud ettevõtteid AS Kunda Nordic Tsement ja Ouman Estonia OÜ!


Loe edasi… »

 
MAKSUPOLIITIKA

Kiirkorras menetletud maksu-uuendused töötavad majanduse arengule vastu

Eesti Tööandjate Keskliit kritiseerib valitsuse plaani viia kiireloomuliselt ellu suuri maksumuudatusi.


Loe edasi… »

TÖÖJÕUPOLIITIKA

Kes vastutab töösuhetes seadusest tulenevate kohustuste täitmata jätmise eest?

Ohutu ja tervist säästva töökeskkonna tagamisse peavad oma panuse andma nii töötaja kui tööandja. Seejuures on just tööandjal siin kaalukam roll, kuna erinevates töösuhteid, töötervishoidu- ja -ohutust reguleerivates õigusaktidest tuleb tööandjale hulgaliselt kohustusi, kirjutab Tööinspektsiooni õigustalituse peajurist Kairit Ehala.


Loe edasi… »

Peresõbralikud tööandjad saavad taotleda ametlikku märgist

Sotsiaalministeerium koostöös partneritega on Euroopa Sotsiaalfondi toel välja töötanud peresõbraliku tööandja märgise. Märgise saamiseks tuleb tööandjal läbida põhjalik hindamis- ja konsulteerimisprotsess.
 

 

 
HARIDUSPOLIITIKA

Käivitus Oskuste Aasta 2017

Kutseoskuste, meisterlikkuse ja elukestva õppe väärtustamiseks Eesti ühiskonnas tähistatakse 2017. aastat kui oskuste aastat. Oskuste aasta eesmärgiks on julgustada ja innustada nii noori kui täiskasvanuid kutseõppes õppima ja praktilisi erialasid omandama.


Loe edasi… »

NUTIKAS taotlusmeetme uus taotlusvoor annab rohkem raha ettevõtte käsutusse

23. jaanuarist saavad ettevõtted küsida SA Archimedeselt taas toetust nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondadesse jäävate rakendusuuringute või tootearendusprojektide ellu viimiseks koostöös teadusasutusega.


Loe edasi… »

Äriideede arendusprogramm STARTER lennutab noored ettevõtlusorbiidile

Jaanuaris alustas uut hooaega üle-eestiline noorte äriideede arendusprogramm STARTER. Oodatud on kõik tudengid ja õpilased, kes soovivad lasta oma loovusel vabalt lennata uute ja innovaatiliste äriideede leidmisel ning arendamisel.


Loe edasi… »

 
AVALDA ARVAMUST

Maksumuudatused jaanuar-märts 2017

Palume anda tagasisidet Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammis jaanuar-märts 2017 planeeritud maksumuudatuste kohta, millest mõni on juba valitsuskabineti nõupidamisel aruteluks olnud.


Loe edasi… »

Maapõuepoliitika põhialused aastani 2050

Keskkonnaministeerium on koostanud arengudokumendi „Maapõuepoliitika põhialused aastani 2050“ eelnõu. Tagasisidet saab esitada 2. veebruarini.


Loe edasi… »

Töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid

Euroopa Komisjon muudab direktiivi, mis sätestab meetmed, kuidas vältida või piirata töötajate kokkupuudet kantserogeensete ja mutageensete keemiliste mõjuritega ja aidata sel viisil ära hoida haigestumist tööga seotud vähki.


Loe edasi… »

 
TASUB TEADA

Eesti Sclerosis Multiplex’i ühingul on valminud abistav materjal tööandjatele 

Eesti Sclerosis Multiplex’Ühing on koostöös Euroopa ühendustega välja töötanud materjali tööandjatele, mis puudutab sclerosis multiplexi  diagnoosiga inimeste töölkäimist.


Loe edasi… »

MKM otsib tööstussektori töötajate IT-koolitajat

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM) kuulutas välja riigihanke „Digitaalse kirjaoskuse baaskoolitus tööstussektori töötajatele“, mille eesmärk on IKT-valdkonna koolitustega luua eeldused Eesti tööstussektori arenguks, eeskätt tööstuse digitaliseerimise sihti silmas pidades.


Loe edasi… »

Tööandjate aastakonverents toimub 15. märtsil

Tööandjate aastakonerents Tuulelohe Lend toimub tänavu 15. märtsil ja keskendub seekord märksõnale „Töö“. Broneeri kuupäev oma kalendris juba täna, päevakava saab avalikuks ja registreerimine algab järgmisel nädalal.

 

 

 

Vabrik nr 149

VABRIK nr 149
Eesti Tööandjate Keskliidu infokiri
 

Tööandjad esitasid 24 ettepanekut välistöötajate värbamise lihtsustamiseks

Eesti Tööandjate Keskliit esitas neljale ministeeriumile kokku 24 ettepanekut välistöötajate värbamisega ja nende Eestisse elama asumisega seotud takistuste kõrvaldamiseks. Ettepanekud koostati tööandjatelt ja välismaalastest töötajatelt kogutud probleemikirjelduste põhjal.

Loe edasi… »

Riigireformi Radar: Loosungist „Viime ellu riigireformi“ ei piisa

Riigireform ei ole väikeste tehnokraatlike arendusprojektide summa, vaid sisaldab kaalukaid otsuseid ja vajab seega tugevat poliitilist juhtimist. Sestap on peaministri isiklik sekkumine ülioluline, soovitab Riigireformi Radar. Koalitsioonileppes sisalduv loosung „Viime ellu riigireformi“ tuleb ka reaalselt sisustada. Riigireformi Radari kolleegiumi hinnangul tuleb uuel koalitsioonil kokku leppida riigireformi mõiste, eesmärgid ja ulatus.

Loe edasi »

Eesti Tööandjate Keskliit saab tänavu 100-aastaseks

Tänavu, 2017. aastal möödub sada aastat Eesti Tööandjate Keskliidu eelkäija Eesti Vabrikantide Ühisuse asutamisest. 17. veebruaril (uue kalendri järgi 2. märtsil) 1917. aastal kutsus suurtööstur Martin Luther kokku 18 Tallinna suurema tehase esindajad, kes otsustasid asutada Tallinna piirkonna vabrikantide ühisuse. Kogu juubeliaasta jooksul kavandame erinevaid sündmusi ja üritusi. Tipphetk on Tööandjate aastakonverents “Tuulelohe lend”, mis tänavu toimub 15. märtsil.

Loe edasi… »

Maksuvõidud aastal 2016

Aasta lõpus Riigikokku jõudnud maksukobareelnõu on tekitanud palju ärevust, ent 2016. aastale tagasi vaadates on Tööandjatel olnud ka mitmeid kordaminekuid, kirjutab Eesti Tööandjate Keskliidu maksunõunik Raul Aron.

Loe edasi… »
 
TÖÖJÕUPOLIITIKA

Olulised muudatused välistöötajaid palkavatele tööandjatele

Detsembris jõustus Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste uus redaktsioon, mille kohaselt võib tähtajalise elamisloa töötamiseks anda ilma Eesti Töötukassa loa nõuet ja välismaalasele makstava töötasu suuruse nõuet täitmata, kui välismaalane on lähetatud töötaja Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse tähenduses.

Loe edasi… »

Peresõbraliku tööandja märgise tutvustus

Sotsiaalministeerium kutsub 25. jaanuaril kl 9.30 peresõbraliku tööandja märgise tutvustamisüritusele. Ministeeriumi ja partnerite välja töötatud peresõbraliku tööandja märgis võimaldab kõigile teada anda, et tööandja hoolib oma töötajatest ja on loonud töötajatele peresõbraliku töökeskkonna. Üritus toimub Tööandjate majas (Kiriku 6).


Loe edasi… »
HARIDUSPOLIITIKA

Võimalus taotleda toetust ettevõtlusõppe praktilisemaks muutmiseks

Alates eilsest saab Innovest toetust taotleda koolide ettevõtlusõppe praktilisemaks ja mitmekülgsemaks muutmiseks. Projektide raames võib näiteks kooli noori juhendama kutsuda ettevõtjaid, läbi viia praktilisi õpitubasid, ettevõtlusõppe huviringe ning korraldada uudseid ettevõtlikkusega seotud kooliväliseid tegevusi.

Loe edasi… »

TTÜ kutsub karjäärimessile „Võti tulevikku“

Tallinna Tehnikaülikool ootab tööandjaid karjääriüritusele “Võti Tulevikku 2017”. Eesti suurim tudengitele suunatud karjääriüritus Võti Tulevikku toimub 7.-8.märtsil 2017 juba 27. korda. Üritus toob kokku tudengid ja ettevõtted eesmärgiga luua vahetu kontakt edukate praktika- ja töölepingute sõlmimiseks.  
 

Leia praktikant Tartu Ülikooli karjääripäevalt

Tartu Ülikool kutsub Eesti Tööandjate Keskliitu kuuluvaid ettevõtteid 1. märtsil 2017 toimuvale Tartu Ülikooli karjääripäevale. Karjääripäev loob ettevõtetele võimaluse leida tulevased spetsialistid enne, kui seda teevad konkurendid ning tutvustada üliõpilastele praktika- ja töövõimalusi just teie ettevõttes.

Loe edasi… »
 
 
AVALDA ARVAMUST

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmine

Keskkonnaministeeriumis on valminud keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise seaduse eelnõu. See on seotud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/52/EL ülevõtmisega, millega muudetakse direktiivi 2011/92/EL2 teatavate riiklike ja eraprojektide keskkonnamõju hindamise kohta. Ootame kommentaare ja põhjendatud ettepanekuid hiljemalt 16.01.2017 aadressil: piia@employers.ee

Loe edasi… »

Veoautode teekasutustasu seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsus

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on saatnud kooskõlastusringile veoautode teekasutustasu seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsuse, millega soovitakse alates 2018. aastast koguda üle 12-tonnistelt veoautodelt ajapõhist teekasutustasu. Arvamusi seaduseelnõu väljatöötamise kavatsuse kohta ootame kommentaare aadressil raul.aron@employers.ee

Loe edasi… »
 
TASUB TEADA

Eesti Disainimeeskond tutvustab Eestit tutvustavaid veebilehekülgi

13. jaanuril esitleb Eesti Disainimeeskond Eestit tutvustavaid veebikeskkondi – uuendatud sisu, ülesehituse ja väljanägemisega Eestit tutvustavat veebikeskkonda estonia.ee ja Eesti brändi kodu brand.estonia.ee  

Loe edasi… »

Mobilitas Pluss toetab tippspetsialistide ettevõttesse toomist

Mobilitas Pluss programm toetab teadusmahukaid ettevõtteid välisriigist tulnud doktorikraadiga tippspetsialistide teadustööle palkamisel. Pakutav järeldoktoritoetus ja tagasipöörduva teadlase toetus katavad nii teadlase uurimisprojekti kui ka palgakulu, eeldades ettevõttelt viieprotsendilist omaosalust.

Loe edasi… »

Tööandjate Keskliiduga on liitunud neli ettevõtet

Tervitame Eesti Tööandjate Keskliidu kõige värskemaid liikmeid Harmet OÜ, Sirowa Tallinn AS, Gettone Group OÜ ja Finesta Baltic OÜ!

Loe lähemalt.. »
 

Praktika ja õpipoisiõpe nr 4, detsember 2016

 

PRAKTIKA JA ÕPIPOISIÕPE
Eesti Tööandjate Keskliidu infokiri, detsember 2016
 

Stella Soomlais: Praktika peab olema kvaliteetne

Stella Soomlais on Eesti üks tuntuim nahadisainer, kes on üles ehitanud eduka kaubamärgi ja pakub eeskuju nahakunsti saladusi veel omandavatele noortele. Karjääri alustas ta praktikandina Tartu jalatsivabrikus ja olles täna oma ettevõttes praktikajuhendaja, hindab noortes ennekõike initsiatiivi ning huvi valdkonna vastu.

Loe edasi… »

Praktika tähendus on aastatega oluliselt muutunud 

Kui varem oli praktikanti mugav niisama jooksutada, siis tänases oskajate töökäte põuas ettevõtjad seda endale lubada ei saa. Praktikas nähakse võimalust tutvustada valdkonda ja ettevõtet ning kinnistada noori enda juurde. 

Loe edasi… »

Õpipoisiõpe loob hädavajaliku spetsialistide järelkasvu

Sellest sügisest saab Tartu Kutsehariduskeskuses õppida turvatehnikuks. Tegemist on õpipoisiõppega, mis tähendab, et suurema osa õppest läbitakse tööandja juures. 30 õppurist kümme on turvaettevõttes G4S Eesti. Koolis käiakse paar-kolm korda kuus teoreetilisi teadmisi omandamas. Õpipoisi õppe kogemusi jagas G4S Eesti turvatehnika osakonna lõuna piirkonna juht Janek Vana.


Loe edasi… »

Praktikakonkursi finalist: Kogemus on väärt teenistus

Miks peaks üks tudeng või kutseõppur tahtma minna praktikale, et viis päeva nädalas tasuta tööd teha? Eesti Tööandjate Keskliidu parima praktikandi konkursi „Praktik Cum Laude” finalist Marili Laas jagas oma kogemusi ja mõtteid, miks noor peaks tahtma praktikale minna.

Loe edasi… »

Kutsemeistrivõistlused EuroSkills 2016 osutusid eestlastele edukateks 

1.-3. detsembril toimusid Rootsis, Göteborgis Euroopa noorte kutsemeistrivõistlused EuroSkills 2016. Eestist võttis osa 14 noort meistrit, kes esindasid 12 erinevat eriala. Medaleid toodi koju nii veebiarenduses, restoraniteeninduses, ehitusviimistluses ja maastikuehituses. 
 
 
KOGEMUSLOOD

Töökohapõhise õppe rakendamine – kogemusi Slovakkiast

Mida teha, et noored läheksid õppima erialasid, milles on töökäte puudus? Töökohapõhine õpe ehk õpipoisiõpe võib Eesti tööturu väljakutsetele selles olukorras olla suureks abistajaks. Eesti tööandjad käisid Slovakkias uurimas, kuidas õpipoisiõpe seal tööle on pandud.

Loe edasi… »

Enefit Energiatootmine: Töötajad tahavad õppida kogenud kolleegi käe all

Õpipoisiõppes osaledes näitab töötaja välja oma tahet panna kindel alus edukale karjäärile ettevõttes – seda on näidanud AS-i Enefit Energiatootmine kuueaastane kogemus. Enefit Energiatootmine AS hakkas õpipoisiõpet ehk töökohapõhist õpet pakkuma 2010. aastal, mil ettevõte kandis veel nime Eesti Energia Narva Elektrijaamad AS. Ettevõte teeb koostööd Narva Kutsehariduskeskusega.

Loe edasi… »

Välistudeng töövarjuna: Näen nüüd erialast tööd palju laiemalt

Tallinna Tehnikaülikooli rahvusvahelise ärijuhtimise eriala tudeng Vera Chernova varjutas eelmisel aastal HKScan Baltikumi AfH direktorit Daire Heinlat ja jagas oma kogemusi inspireerimaks tööandjaid võtma endale töövarju.

Loe edasi… »
 
KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED 

Kas õpipoisiõpe eeldab eraldi õppekava?

Õpipoisiõpe võib tugineda olemasolevale õppekavale. Vajalik on koostada olemasolevale õppekavale uus rakenduskava, kus  on näha, millised õpiväljundid saavutatakse ettevõttes ja millised õppeasutuses ning milline on praktika maht iga mooduli puhul.

Kas ja kuidas saab tööandja õpipoiste valikul kaasa rääkida juhul, kui õpipoisiõppe algatajaks on kool?

Õppekoha avamisel, kuhu oodatakse potentsiaalseid õpilasi kandideerima, korraldab kutseõppeasutus sellesuunalised teavitustegevused ning viib läbi vastuvõtuprotsessi. Võimalusel osaleb tööandja valikuprotsessis (soovitatav).
 

Kui koolidel pole sobivat õppekava, kas saab koostada  uue õppekava?

Jah, ettevõte ja õppeasutus võivad koostöös  koostada uue õppekava. Õppekava koostamise põhimõtted on toodud Kutseharidusstandardis. Vaata ka https://www.riigiteataja.ee/akt/128082013013

 
 
 
TASUB TEADA

Välistudengid tööandjate juurde töövarjuks

Eesti Tööandjate Keskliit korraldab teist aastat välistudengite töövarjupäeva ja kutsub tööandjaid oma organisatsiooni ühe päeva jooksul välistudengile tutvustama. 

Uuri lähemalt… »

Õpipoisiõppest Eestis 

Eestis on töökohapõhine õpe ehk õpipoisiõpe jagatud selliselt, et 2/3 õppest toimub ettevõttes ja 1/3 koolis. Õppe käigus töötab õpipoiss ettevõttes oma ala meistri juhendamisel ja saab selgeks konkreetse ameti. Seejuures on töökohapõhises õppes õppijal on samasugused hüved nagu kutseõppuril. 
  • Tänase seisuga on Eestis õppimas 1422 õpipoissi ehk 5% kutsehariduses õppijatest on töökohapõhises õppes. 
  • Töökohapõhist ehk õpipoisiõppe vormi kasutatakse enamasti kutsehariduses, kuid alates 2017. aasta sügisest on soov piloteerida seda ka kõrghariduses.
  • Aastaks 2020 kavandab riik 8000 õpipoisi õppekohta.  
2017. aastal käivitub pilootprojekt töökohapõhise õppe vormis kutsekeskhariduse omandamiseks. Tegemist on 3-aastase õppega ning selle käigus õpib keskhariduseta õpipoiss nii töökohas kui kutsekoolis erialale lisaks ka üldharidusaineid. Üldharidusaineid õpetatakse nii eraldiseisvate moodulite kui ka erialaõpingutesse lõimituna.

 

Uudiskiri ilmub neli korda aastas Haridus- ja Teadusministeeriumi tööturu ja õppe tihedama seostamise programmi tegevuste „Praktikasüsteemi arendamine kutse- ja kõrghariduses“ ning „Õpipoisiõppe laiendamine“ raames.  Programmi eesmärk on viia õppimisvõimalused vastavusse tööturu vajadustega. Uudiskirja valmimist rahastavad Euroopa Sotsiaalfond, Eesti riik ja Eesti Tööandjate Keskliit.
 

Vabrik nr 148

 

 

VABRIK nr 148


Eesti Tööandjate Keskliidu infokiri
 

Võta välistudeng ettevõttesse töövarjuks

Korraldame teist aastat välistudengite töövarjupäeva ja kutsume tööandjaid oma organisatsiooni ühe päeva jooksul välistudengile tutvustama. Seejuures valib tööandja nii aja, mil ta töövarju vastu võtta saab, kui ka valib soovi avaldanud kandidaatide seast endale sobiva(d) töövarju(d).


Loe edasi… »

Majanduskasvu lahendusi tuleb otsida tabudest vabana

Eesti majanduse elavdamiseks tuleb riiklikud poliitikad allutada majanduskasvu eesmärgile, ent vähemalt sama oluline on nii tööandjatel, töötajatel, haridusasutustel kui ka teistel osapooltel ise aktiivselt kaasa mõelda ja panustada, leidsid seminaril „Kuidas anname majandusele uue hoo?“ osalejad.


Loe edasi… »

Ettevõtjad: poliitilistest valikutest tulenevaid muudatusi ei tohi teha õigust eirates

Eesti Tööandjate Keskliit ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoda saatsid seoses plaanitavate maksumuudatustega riigikogu esimehele ühispöördumise, milles juhivad tähelepanu ebamõistlikule kiirustamisele muudatuste menetlemisel ja mitmete õigusnormide ning kaasamise hea tava rikkumisele.


Loe edasi… »

 
 
MAJANDUSPOLIITIKA

Tamsar: nulltolerants kihutamise vastu ka poliitikas

Ettevõtluskeskkonnas olulisi seadusemuudatusi mõne päeva jooksul ja kobareelnõuna vastu võttes käitub riigikogu kui arutu maanteel kihutaja, kes ei hooli reeglitest ja teiste heaolust, kirjutab Eesti Tööandjate Keskliidu juhataja Toomas Tamsar.


Loe edasi… »

Ekspordiuuring: Eesti konkurentsieelise taastamine nõuab pikaajalist tegevuskava

Eesti odava tööjõu eelis Lääne-Euroopa ees on kadunud, nagu ka kvaliteedieelis Ida-Euroopa ees, kes on meile kvaliteedis järele jõudnud, leiavad KPMG Baltics ja Eesti Tööandjate Keskliidu läbi viidud Eesti ekspordiuuringus osalenud Eesti suurimad eksportöörid.


Loe edasi… »

OECD küsitlus maksupoliitika mõjust ettevõtjatele

Palume ettevõtjaid osalema OECD küsitluses, milles uuritakse maksupoliitika mõju ettevõtjate otsustele. Küsitluse tulemused on sisendiks G20 tippkohtumisele, kus OECD esitab ettepanekud maksukindluse suurendamiseks ja investeeringuteks soodsa keskkonna loomise meetmeteks.


Loe edasi… »

 
 
TASUB TEADA

Tööandjatele PARE aastakonverentsil soodushind

Eesti personalijuhtimise ühing PARE kutsub 20-21. aprillil 2017 aastakonverentsile “Päev pärast homset”, Eesti Tööandjate Keskliidu liikmetel kehtib soodushind.


Loe edasi… »

 

Vabrik nr 147

 

VABRIK nr 147
Eesti Tööandjate Keskliidu infokiri
 

Majandusspidomeeter: ettevõtjad ootavad stabiilsust ka uuelt valitsuselt

Kolmandas kvartalis langes Tööandjate Majandusspidomeetri kiirusenäit taas 76-le kilomeetrile tunnis, enim mõjutasid aeglustumist ettevõtjate langenud hinnang valitsuse tegevusele ning ehitus- ja tööstussektoris vähenenud tellimuste maht.

Loe edasi… »

Igaühel, kes soovib töötada, peab selleks olema võimalus

Igal inimesel, kes suudab ja tahab töötada, peab see võimalus Eestis olemas olema. Kasvõi väikese koormusega, ütles Eesti Tööandjate Keskliidu juhataja Toomas Tamsar 23. novembril Eesti Töötukassa seminaril “Erivajadusega inimene – tööandja võimalus” esinedes.

Loe edasi »

„Annetame Aega“ algatusega on liitunud juba 18 ettevõtet

Eesti Tööandjate Keskliidu ja Swedbank Eesti ühise algatusega “Annetame Aega” on tänaseks liitunud 18 ettevõtet ja ka esimesed heateod on juba tehtud – kokku on tööandjad sel aastal heategevuseks annetanud juba 988 päeva.

Loe edasi… »

Sisserände piirarv saab tänavu esmakordselt täis

Eesti Tööandjate Keskliidu hinnangul on sisserände piirarvu suurendamine hädavajalik ja selle kindlaksmääramisel tuleks lähtuda tööjõu tegelikust puudujäägist ehk tööealise elanikkonna vähenemisest kindlal perioodil, näiteks eelmise kalendriaasta andmete põhjal.

Loe edasi… »

Uued liikmed: Chemi-Pharm ja Fortaco Estonia

Tervitame Eesti Tööandjate Keskliidu värskeid liikmeid AS Chemi-Pharm ja Fortaco Estonia OÜ.

Loe edasi… »
 
TÖÖJÕUPOLIITIKA

Oskuste Aasta 2017 otsib leevendust töökäte puudusele

Järgmist aastat tähistatakse kui Oskuste Aastat eesmärgiga tõmmata noorte tähelepanu kutseharidusele ja seeläbi koolitada tööturule uusi haritud spetsialiste. Tööandjad saavad osaleda Oskuste Aasta tegevustes, korraldades noortele suunatud üritusi, viies läbi võistlusi või kampaaniaid.

Loe edasi… »

Välismaalaste seaduse muudatused läbisid Riigikogus teise lugemise

Riigikogus lähevad kolmandale lugemisele välismaalaste seaduse ja teiste seaduste muutmise seadused – muuhulgas alandatakse välistöötajate palganõuet, osad sihtrühmad arvatakse sisserände kvoodi alt välja.


Loe edasi… »

Kuidas muuta töökeskkond ohutuks

Iga päev juhtub Eestis keskmiselt 13 tööõnnetust. Ligi viiendik tööõnnetustest põhjustab töötajale raske kehavigastuse või eluohtliku seisundi. Aastal 2014 kaotas Eesti tööõnnetuste tõttu ligi miljon töötundi.

Loe edasi.. »
MAKSUPOLIITIKA

Tööandjad ei toeta sotsiaalmaksu alandamise kiiret tagasipööramist

Eesti Tööandjate Keskliit ei ole nõus seadusemuudatusega, mille kohaselt jääks ära sotsiaalmaksu langetamine 1. jaanuarist 2017 ja 1. jaanuarist 2018. Muudatus rikub põhimõtet, et ettevõtjale ebasoodsa maksumuudatuse vastuvõtmise ja jõustamise vahele peab jääma vähemalt 6 kuud.

Loe edasi… »

Tööandjad ei toeta ELi äriühingu tulumaksu ühtse maksubaasi direktiivi

Euroopa Liidu äriühingu tulumaksu ühtse maksubaasi direktiiv kujutaks tõsist ohtu Eesti praegusele kasumijaotuse põhisele ettevõttetulumaksu süsteemile ning Eesti ei peaks seda toetama.

Loe edasi… »
 
MAJANDUSPOLIITIKA

BusinessEurope presidendid kohtusid Bratislavas

Euroopa tööandjate ühenduste katusorganisatsiooni BusinessEurope presidendid kohtusid 24-25. novembril Slovakkias Bratislavas. Eesti Tööandjate Keskliitu esindasid volikogu esimees Tiit Kuuli ja juhataja Toomas Tamsar.

Loe edasi… »

Rändluse hulgimüügi hinnalagi tuleb allapoole tuua

Mobiilsideteenuse välismaal kasutamise ehk rändluse hulgimüügi hinnalagesid tuleb oluliselt langetada ning mõistliku kasutamise poliitika peab olema lihtne, tarbijatele kergesti mõistetav ning operaatoritele mittekoormav, kirjutasid Eesti, Taani, Läti, Leedu, Soome ja Rootsi ettevõtete ja tarbijate esindajad oma pöördumises ELi eesistujariikide juhtidele.

Loe edasi… »
 
 
TASUB TEADA

Seminar „Kuidas anname majandusele uue hoo?“

Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Tööandjate Keskliit, Eesti Ametiühingute Keskliit, Eesti Teaduste Akadeemia kutsuvad 30. novembril tasuta seminarile “Kuidas anname majandusele uue hoo?” Seminari fookuses on Majanduskasvu töörühma välja töötatud ettepanekud majanduse elavdamiseks.

Loe edasi… »

“Annetame Aega” võrgustiku kohtumine

“Annetame Aega” algatusega liitunud või sellest huvitatud ettevõtete esindajad on oodatud võrgustiku esimesele kohtumisele 1. detsembril kl 15-16.30 Swedbanki Liivalaia maja kohvikus

Loe edasi… »
 

Vabrik nr 146

 

VABRIK nr 146
Eesti Tööandjate Keskliidu infokiri
 

Tööandjate ettepanekud koalitsioonileppesse

 
Majanduse kasvatamine tuleb panna esimeseks prioriteediks, tegelda töökäte vähenemise probleemiga, jätkata riigireformiga, vältida liiga kiireid muutusi maksupoliitikas ja töötada välja struktuurivahendite sõltuvusest vabanemise strateegia – loe Eesti Tööandjate Keskliidu soovitusi loodava valitsuse koalitsioonileppesse.

Loe edasi… »

Uus koalitsioon võtku Raasukese komisjoni ideed tabudevabalt lauale

Eelmisel neljapäeval esitletud nn Raasukese komisjoni poolt Eesti majanduse elavdamiseks välja töötatud ettepanekud on asjalikud ja loodav koalitsioon peaks neid tõsiselt analüüsima hoolimata sellest, et komisjoni kutsus kokku eelmine peaminister. Need ongi päriselt majanduse jaoks olulised asjad, millele lahendusi pakutakse – kust saada töökäsi, kuidas tõsta tootlikkust ja suurendada teadus- ja arendustegevust.

Loe edasi »

Sotsiaalmaksu lagi meelitaks siia väärtust loovad inimesed

Eesti maksusüsteem tuleb tööle panna kvalifitseeritud töökäte Eestisse meelitamise heaks. Parim vahend selleks on sotsiaalmaksu lagi, mis aitaks majandust ergutada ilma riigieelarvesse auku löömata, kirjutab Tööandjate maksupoliitika töörühma juht Jaan Puusaag.

Loe edasi… »

Riigireformi Radar: Seisaku murdmiseks vajab loodav valitsus riigireformi

Riigireformil peab olema kindel koht uues koalitsioonileppes ning omavalitsused vajavad sõnumit, et haldusreform saab sisu ja ühinemised viiakse lõpuni. Samuti tuleb jätkata riigireformiga laiemalt ja uus peaminister peab võtma reformi elluviimisel juhtrolli, rõhutab Riigireformi Radari kolleegium.

Loe edasi… »

Välistudengid soovivad tulla töövarjuks

Eesti Tööandjate Keskliit viib Eestis õppivaid välistudengeid kokku siinsete tööandatega, korraldades koostöös ülikoolidega teist aastat välistudengite töövarjutamist. Kutsume välistudengitest huvitatud tööandjaid endast teada andma!

Loe edasi… »
 
HARIDUSPOLIITIKA

Konverents: Töökohapõhine õpe – tööandja võimalus

Saksa-Balti Kaubanduskoda koostöös sihtasutusega Innove kutsub tööandjaid 29. novembril Nordic Hotel Forumis toimuvale konverentsile “Töökohapõhine õpe – tööandja võimalus”. Peamiselt tuuakse osalejateni praktilisi näiteid Saksamaalt, mis on maailmas tuntud kui väga tugeva kutseharidussüsteemiga riik.

Loe edasi… »

Eesti Energia toetab inseneriõppe populariseerimist

Eesti Energia kutsub esitama ideid Insenergia fondi, mis toetab inseneriharidust. Fondist saab taotleda vahendeid projektidele, mis populariseerivad ja edendavad inseneriõpet energeetikast infotehnoloogiani. Insenergia fondi suurus on 20 000 eurot ja taotlusi saab esitada 27. novembrini. Ideid oodatud esitama nii koolid, ülikoolid, tudengid, õppejõud, tudengiühendused kui ka mittetulundusühingud.


Loe edasi… »

Instruteci messil selguvad parimad noored elektroonikud

Kolmapäeval, 16. novembril panevad rahvusvahelisel tehnoloogiamessil Instrutec 2016 elektroonika ja automaatika ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonna õpilased end kutsemeistrivõistlusel proovile elektroonikakoostu koostamises.

Loe edasi.. »
TÖÖJÕUPOLIITIKA

Kuidas värvata välismaalasi: Ramirent

Ramirent Shared Services kutsub välistöötajatest huvitatud tööandjaid 28. novembril külla, et vahetada kogemusi. Tegemist on esimese kohtumisega ettevõtlusorganisatsioonide korraldatavast üritustesarjast.

Loe edasi… »

Seminar “Erivajadusega inimene – tööandja võimalus”

Eesti Töötukassa kutsub seminarile „Erivajadusega inimene – tööandja võimalus“ 23. novembril 2016 algusega kell 9.00 Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses. Seminaril räägime arutletakse, kes on erivajadusega inimene, milline on erivajadusi arvestav töökeskkond, millist abi saab tööandja töötukassast?

Loe edasi… »
 
 
 
TASUB TEADA

Konkurss Unistuste Tööandja 2017

Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE kutsub osalema Unistuste Tööandja 2017 konkursil. Kandideerima on oodatud nii era-, äri- kui ka kolmanda sektori ettevõtted ja ankeeti saab täita kuni 30. novembrini 

Loe edasi… »

Tallinn ootab nominente laste- ja noortesõbraliku ettevõtte tiitlile

Tallinna spordi- ja noorsooamet on välja kuulutanud konkursi „Tallinna laste- ja noortesõbralik ettevõte“, et tunnustada ettevõtteid ning tõsta esile nende laste- ja noortesõbralikke väärtusi ja tegevusi.

Loe edasi… »

Ärijulgeoleku teenus

Eesti kapitalil põhinev, rahvusvahelist kogemust ja koostööpartnereid omav ettevõte pakub ärijulgeolekualaseid teenuseid Euroopa Liidus, SNG riikides, Ukrainas, Venemaal: sisekontroll, kahjude menetlemine, taustauuringud, konkurentsiga seonduv.

Uuri lähemalt.. »
 

Vabrik nr 145

 

VABRIK nr 145
Eesti Tööandjate Keskliidu infokiri
 

Tööandja kulud töötaja tervisele maksuvabaks piiranguteta

Praegu Riigikogus menetletav tulumaksuseaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise eelnõu, millega muudetaks sotsiaalmaksuvabaks 2. ja 3. haiguspäeva hüvitamine ning loetakse osaliselt maksuvabaks tööandja kulutused töötaja tervisele, on samm õiges suunas. Kuid Tööandjad leiavad, et seadusemuudatus ei ole piisav ning tööandja kulud töötaja tervisele tuleks maksustamisest vabastada piiranguteta.

Loe edasi… »

Uuest aastast hakkab riigiga arveldamine toimuma e-arvetega

Riigikogus läbis esimese lugemise raamatupidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu, mille jõustumisel muutub arveldamine avaliku sektoriga täielikult e-arvetel põhinevaks alates 2017. aasta algusest.

Loe edasi »

Parimad praktikandid tulid Rimist ja Nurmest

Eesti Tööandjate Keskliidu parima praktikandi konkursi Praktik Cum Laude võitis kõrghariduse kategoorias Egle Kadastik, kes oli inseneri- ja konstruktoripraktikal Nurme Production OÜ-s. Kutsehariduse kategoorias oli parim Kaidi Parv, kes oli müügitöö praktikal Rimi Eesti Foods AS-is.

Loe edasi… »

Tööandjate keskliiduga liitus AS Usesoft

Eesti Tööandjate Keskliiduga liitus AS Usesoft. 1991. aastal asutatud Usesoft on äritarkvaralahendustele keskendunud Eesti IT firma, kelle peamisteks klientideks on Eestis tegutsevad ehitus- ja tootmisvaldkonna ettevõtted.

Loe edasi… »
 
MAJANDUSPOLIITIKA

Tööandjad ootavad statistikaametile esitatavate aruannete vähendamist

Eesti Tööandjate Keskliit soovitab statistika kogumise korralduse muutmisel arvestada ettepanekutega, mille keskliit on juba esitanud nullbürokraatia algatuse raames. Ettevõtjate hinnangul on üheks suurimaks halduskoormuse tekitajaks just Statistikaameti kogutav aruandlus. 

Loe edasi… »

BusinessEurope’i sügisprogoos: Brexit toob majanduskasvu aeglustumise

Hoolimata keerulisest rahvusvahelisest olukorrast jätkub järgnevatel kuudel Euroopa majanduse taastumine, selgus Euroopa tööandjate ühenduse BusinessEurope’i sügisesest majandusprognoosist. Ehkki Ühendkuningriikide otsus Euroopa Liidust lahkuda pole seni märgatavalt kahjustanud ettevõtjate kindlustunnet, võivad pikemas perspektiivis siiski ilmneda Brexiti olulised majanduslikud tagajärjed ja 2017. aastal on oodata Euroopa Liidu majanduskasvu aeglustumist.


Loe edasi… »

Tööandjad esitasid riigi äriühingute nõukogude liikmete nimetamiskomisjoni Gunnar Okki

Eesti Tööandjate Keskliit tegi valitsusele ettepaneku nimetada riigi äriühingute nõukogude liikmete nimetamise komisjoni liikmeks tööandjate poolt Gunnar Okk. Samuti on Tööandjad seisukohal, et loodav komisjon ei peaks tegelema riigi äriühingute nõukogude üle järelevalve teostamisega, vaid selle peamiseks rolliks peaks olema kitsamalt nõukogude liikmete valik ja nende sobivuse hindamine ja töötasu ettepanekute tegemine.

Loe edasi.. »
TÖÖJÕUPOLIITIKA

Kai Realo: migrandid tuleb tööturule integreerida võimalikult kiiresti

19. oktoobril Brüsselis toimunud Euroopa Liidu tööturu partnerite kolmepoolsel kohtumisel esindas Eesti tööandjaid Eesti Tööandjate Keskliidu asepresident, Circle K Eesti peadirektor Kai Realo, kes rõhutas oma sõnavõtus vajadust migrante tööturule ja ühiskonda integreerida võimalikult varases faasis.

Loe edasi… »

CV Keskus kutsub osalema uuringus tööturu lähituleviku kohta

CV Keskus on taas alustanud iga-aastase uuringuga, mille eesmärk on välja selgitada Eesti tööandjate ootused tööturu lähituleviku kohta. Uuritakse, kas lähema 6 kuu jooksul on plaanis luua uusi töökohti ja palgata uusi töötajaid, kui palju kavatsetakse tõsta või langetada palkasid, millistesse ressurssidesse investeerida ja küsitakse ka, millistest praktilistest oskustest ja teadmistest jääb tööle kandideerijatel enim puudu.

Loe edasi… »
 
 
 
TASUB TEADA

Telli karjäärinõustamine töökohta

Töötukassa pakub tööandjatele võimalust tellida organisatsiooni Töötukassa karjäärinõustaja, kes viiks läbi nii töötube kui ka individuaalset nõustamist erinevatel põletavatel töö- ja karjääriga seotud teemadel.

Loe edasi… »

Leia töötajad üle-euroopalisel online-töömessil

Eesti Töötukassa kutsub tööandjaid osalema 11. novembril 2016 toimuval üle-euroopalisel online-töömessil „Work in Estonia“. Kui varasematel aastatel on mess keskendunud eeskätt suures töökäte puuduses olevale infotehnoloogia sektorile, siis seekord on osalema oodatud kõik tööandjad, kes huvituvad Euroopast töötajate värbamisest.

Loe edasi… »

Puuetega Inimeste Koda otsib parimaid teenuseosutajaid

Eesti Puuetega Inimeste Koda otsib nominente seoses rahvusvahelise puuetega inimeste päeva aastakonverentsiga. Koda soovib tunnustada institutsioone, kes on andnud olulise panuse Eesti ühiskonna arenemisel puudega või kroonilise haigusega inimesi paremini kaasavaks.

Loe lähemalt.. »
 

Vabrik nr 144

 

VABRIK nr 144
Eesti Tööandjate Keskliidu infokiri
 

Tööandjad ja Swedbank kutsuvad ettevõtteid aega annetama

Eesti Tööandjate Keskliidu ja Swedbanki ühine algatus „Annetame Aega“ kutsub tööandjaid üle Eesti andma töötajatele aastas ühe tasustatud päeva, mille töötajad kasutaksid heategevuseks. Juba on algatusega liitunud üle kümne ettevõtte.

Loe edasi… »

Aasta ettevõte 2016 on Hekotek AS

13. oktoobri pidulikul auhinnagalal Eesti Parimad Ettevõtted 2016 pälvis Aasta Ettevõtte tiitli masinaehitusettevõte Hekotek AS. Aasta Uuendaja tiitliga pärjati Tööandjate keskliidu liige Estonian Cell.

Loe edasi »

Erika Ilves: Meil ei ole ükskõik

Eesti Tööandjate Keskliidu initsiatiivil lisandus iga-aastasele Eesti parimate ettevõtete tunnustamise auhinnagalale uuendusena ettevõtja visioonikõne. Tänavu inspireeris ettevõtjaid OffWorldi asutaja Erika Ilves. Tema ettevõte arendab USAs kaevandusroboteid, mis mitte väga kauges tulevikus võiksid töötada Kuul.

Vaata videot… »

Kutsume ametiühinguid toetama välistööjõu palkamise leevendamist

Üha süveneva tööjõupuuduse leevendamiseks peab Eesti muutma oma suhtumist välistööjõusse ja muutuma aktiivseks värbajaks, ütles Eesti Tööandjate Keskliidu juhataja Toomas Tamsar Eesti Ametiühingute Keskliidu strateegiakonverentsil esinedes. Tamsar kutsus ametiühinguid seda seisukohta toetama ning avalikkusele ja poliitikutele selgitama.

Loe edasi… »

Uued liikmed: Keskkonnateenused ja Tehnoplast

Eesti Tööandjate Keskliiduga liitusid AS Eesti Keskkonnateenused ja AS Tehnoplast. Tere tulemast!

Loe edasi… »
 
HARIDUS

“Ettevõtlikkus kooli” viis ettevõtjate lood 5000 õpilaseni

3-7. oktoobrini toimunud ettevõtlusnädalal külastas aktsiooni „Ettevõtlikkus kooli“ raames 103 ettevõtjat kokku 105 kooli üle Eesti ja inspireerisid oma lugu rääkides ligi 5000 noort. Teist aastat toimuva aktsiooni eesmärk on viia õpilased kokku ettevõtjatega, kes räägivad neile avameelselt ettevõtluse võlust ja valust – nii õnnestumistest kui ka tehtud vigadest ja nendest saadud õppetundidest.

Loe edasi… »

Parima praktikandi konkursi sõelale on jäänud 7 säravat kandidaati

Eesti Tööandjate Keskliidu parima praktikandi konkursi „Praktik Cum Laude“ finaali jõudis seitse noort, kes saavutasid eelmisel õppeaastal praktika jooksul silmapaistvaid tulemusi. Konkursi võitjad selguvad 25. oktoobril.


Loe edasi… »
MEIE SEISUKOHAD

Töövaidluste lahendamise seaduse eelnõu

Esitasime töövaidluste lahendamise korda muutvale seaduseelnõule põhjalikud ettepanekud.

Loe edasi… »

Euroopa sotsiaalõiguste sammas

Eesti Tööandjate Keskliit leiab, et Euroopa Liit paistab juba praegu silma kõrgete sotsiaalsete standardite ja kulutustega globaalses plaanis, küll aga ei saa seda öelda ELi majanduse konkurentsivõime kohta. Seega peaks kindlasti püüdma vältida igasuguseid lisaregulatsioone sotsiaalvaldkonnas.

Loe edasi… »
 
AVALDA ARVAMUST

Ettepanekud riikliku statistika seaduse muutmiseks

Ootame ettepanekuid riikliku statistika kogumise korralduse muutmiseks. Millised teemad riikliku statistika seaduses vajaksid Teie hinnangul muutmist ning millised oleksid väljapakutud lahendusvariandid?

Loe edasi… »
 
 
TASUB TEADA

KPMG ja Tööandjad otsivad lennukaid ideid ekspordi arendamiseks

KPMG Baltics korraldas koostöös Eesti Tööandjate Keskliiduga ekspordivaldkonnale pühendatud uuringu, mille peamine eesmärk on leida lennukaid ideid ja uudseid lahendusi Eesti eksporditegevuse arendamiseks ja laiendamiseks. Tutvustame tulemusi laiemale ringile pressikonverentsil 2. novembril.

Loe edasi… »

Konkurss “Aasta betoonehitis 2016”

Eesti Betooniühing ja Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit kuulutasid välja konkursi „Aasta betoonehitis 2016”. Konkursi eesmärk on tõsta betooni kui kodumaise ehitusmaterjali mainet ning kaasa aidata betoonarhitektuuri, betoonitehnoloogia ja betoonehituse arengule. Konkursile tööde esitamise tähtaeg on 1. detsember

Loe edasi… »
 

Praktika ja Õpipoisiõpe nr 3, september 2016

 

PRAKTIKA JA ÕPIPOISIÕPE
Eesti Tööandjate Keskliidu infokiri
 

Tööandjaile vajalik info praktikast ja õpipoisiõppest veebis kättesaadav

Eesti Tööandjate Keskliit koondas oma veebi tööandjatele vajaliku ja praktilise info, mis on juhile ja personalispetsialistile abiks praktika ja õpipoisiõppe korraldamisel organisatsioonis.
Loe edasi… »

Kuidas vähendada kääre hariduse ja tööturu vajaduste vahel?

Igal aastal lõpetavad kutse- ja kõrgkoole tuhanded noored ja särasilmsed inimesed, kellest enamik on loodetavasti õppinud eriala, millel soovitakse ka tööle asuda ja aina paremaks saada. Ometi kurdavad tööandjad, et nad ei saa koolidest piisavalt ja nende ettevõttele sobilike oskustega töötajaid. Hariduse ja tööturu vajaduste kokkusobitamine on jätkuvalt probleemne, kirjutab Eesti Tööandjate Keskliidu juhataja Toomas Tamsar.


Loe edasi… »

Milleks ettevõtjale õpipoisiõpe?

Eestis on üle 200 000 tööealise inimese, kellel puudub erialane kvalifikatsioon. Samas on ettevõtete üha suuremaks arengupiduriks just kvalifitseeritud tööjõu puudus. Üks võimalikke lahendusi on töötajaid ise koolitada,kasutades töökohapõhist õpet.


Loe edasi… »

Laidmets: Paindlikule õpipoisiõppele tuleb võtta jõulisem suund

Haridus-ja teadusministeeriumi üld- ja kutsehariduse asekantsler Mart Laidmets näeb võimalust ja vajadust oluliselt laiendada töökohapõhist õpet, mis on õppijale ühtaegu paindlik ning tõstab lõpuks tema konkurentsivõimet tööjõuturul.

Loe edasi… »

Töötukassa viib kokku õpipoisid ja tööandjad

Võimalikel õpipoistel ja tööandjatel aitab üksteist leida ka Töötukassa, kes korraldab huvilistele teabepäevi. Töötukassal on kliente, kes vajavad ümberõpet tasemeõppes osalemise kaudu ning uut algust tööelus pakub just töökohapõhises õppes osalemine, ning samas pöördub Töötukassasse tööandjad, kes otsivad sobivaid töötajaid.
Loe edasi… »
 
KOGEMUSLOOD

Järvamaa haigla tunneb uhkust kutsetunnistusega hooldajate üle

Järvamaa haiglas osales õpipoisiõppes neljal aastal kokku 31 hooldustöötajat, kel on nüüd ette näidata kutsetunnistus. Sellise näitajaga – rohkem kui 80%-l hooldajatest on kutsetunnistus – saavad kiidelda vabariigis vaid üksikud haiglad

Loe edasi… »

Tallinna Vesi: Praktika toob ettevõttesse noori

AS Tallinna Vesi leiab praktikaprogrammi kaudu ettevõttesse tööle noori professionaale. Praktikaprogrammi teine oluline eesmärk on tutvustada ettevõtet kui atraktiivset tööandjat.

Loe edasi… »

Lõpetas Swedbanki praktikaprogrammi Kick Start esimene lend

2016. aastal tuli Swedbanki praktikale 102 entusiastlikku noort, kes said osa uuenenud praktikaprogrammist. Swedbanki praktikaprogramm Kick Start annab noortele peale töökogemuse ka võimaluse laiendada silmaringi ning teha algust professionaalsete kontaktide võrgu loomisega.

Loe edasi… »
 
KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

Kes sobib töökohapoolseks juhendajaks?

Juhendajate määramisel võetakse arvesse erialast ja pedagoogilist pädevust. Juhendajaks sobib nö õpetatava ala meister, kes tuleb toime juhendamise, hindamise ja tagasisidestamisega.

Kas töökohapoolsel juhendajal on võimalik saada koolitust?

Jah, kutseõppeasutus, kellega töökohapõhise õppe läbiviimisel koostööd tehakse, tagab juhendajate ettevalmistuse õpilaste juhendamiseks lähtuvalt töökohapõhise õppe spetsiifikast

Mida tuleb töökohapoolse juhendaja koolituse planeerimisel arvesse võtta?

Töökohapoolsete juhendajate koolitamist viib läbi kutseõppeasutus, kes peab koolituse sisu planeerides arvesse võtma:
• Kui suur on kasvatustöö osakaal juhendamises (kas õpilaste üldpädevused on kõrged või madalad, kas õpilastel on head õpi- ja enesejuhtimise pädevused)?
• Millised on juhendaja eelnevad juhendamisega seonduvad teadmised ja oskused?
• Kas juhendaja asub juhendama ühte õpilast või mitut korraga (ühel juhendajal võib samaaegselt olla kuni neli juhendatavat)?
• Kas õpilase juhendamisega tegeleb valdavalt üks konkreetne isik või puutuvad juhendamisega kokku mitmed praktikakoha töötajad ning vastutava juhendaja ülesandeks on ka teiste juhendamise rolli sattuvate töötajate vastavasisulise tegevuse koordineerimine?
 
TASUB TEADA

Ilmus erileht “Praktika ja õpipoisiõpe”

Ilmus erileht “Praktika ja õpipoisiõpe”
27. septembri Eesti Päevalehe vahel ilmus tööandjatele suuatud erileht “Praktika ja Õpipoisiõpe”. Erilehest saab põhjaliku ülevaate ettevõttes praktika korraldamise eri tahkudest, samuti konkreetseid nõuandeid ja näpunäiteid organisatsioonis õpipoisiõppega alustamiseks. Lõviosa leheruumist võtavad aga enda alla enam kümne ettevõtte kogemuslood. Erilehe saab alla laadida Eesti Tööandjate Keskliidu kodulehelt.

Loe edasi… »
 
 

 

Uudiskiri ilmub neli korda aastas Haridus- ja Teadusministeeriumi tööturu ja õppe tihedama seostamise programmi tegevuste „Praktikasüsteemi arendamine kutse- ja kõrghariduses“ ning „Õpipoisiõppe laiendamine“ raames. Programmi eesmärk on viia õppimisvõimalused vastavusse tööturu vajadustega. Uudiskirja valmimist rahastavad Euroopa Sotsiaalfond, Eesti riik ja Eesti Tööandjate Keskliit.
 

 

Vabrik nr 143

 

VABRIK nr 143
Eesti Tööandjate Keskliidu infokiri
 

Ootame ettepanekuid välismaalaste palkamise lihtsustamiseks

Eesti Tööandjate Keskliidu algatatud välistööjõu nullbürokraatia algatusele oli eelmiseks nädalaks laekunud 17 konkreetset ettepanekut, kuidas vajaliku välistöötaja värbamist ja tema Eestisse tööle ja elama asumist lihtsustada. Ettepanekuid ja kogemuslugusid ootame veel 20. septembrini. Seejärel läheme konkreetsete soovitustega poliitikakujundajate juurde.

Loe edasi… »

Ettevõtlikkus kooli tuleb taas. Räägi koolinoortele oma lugu!

Ettevõtlusnädala jooksul, 3.–7. oktoobrini külastavad algatuse “Ettevõtlikkus kooli” raames taas koole ettevõtjad ja tippjuhid, et rääkida noortele oma lugu ja ärgitada neid ettevõtlikkusele. Pane ennast kirja, anna üks koolitund ja aita kaasa ettevõtlikuma Eesti tulevikule!

Loe edasi »

Riigireformi edenemine sõltub koalitsiooni ühisest pingutusest

Riigireformi Radari kolleegium andis riigireformi edenemisele ajavahemikul juunist augustini 2016 hinde „kaks“, sest viimast kvartalit iseloomustab reformi osas poliitiline seisak. Kolleegiumi sõnul on muutuste juhtimisteks vaja kogu koalitsiooni panust ning ühtset tahet kokku leppida põhimõtetes, millest valitsus reformiotsuste tegemisel lähtub ja millest ei tagane.

Loe edasi… »

Tamsar: Riigi töötajate vähendamisel tuleb astuda järgmine samm

Valitsussektori töötajate arv on aastaga vähenenud 1500 inimese võrra. Enamik valitsusasutusi on töötajate vähendamisega hästi hakkama saanud. Nüüd tuleb minna julgelt edasi ja mitte enam püüda teha samu asju sama arvu inimestega, vaid võtta ette järgmine samm: millised on need asjad riigis, mis võiks tegemata jätta või delegeerida.

Loe edasi… »

Riigireformi Radari kolleegiumiga liitus Taavi Veskimägi

Riigireformi Radari kolleegiumiga liitus eelmisel nädalal ASi Elering juhatuse esimees Taavi Veskimägi, kes toob kolleegiumisse juurde kompetentsi avaliku sektori juhtimiskvaliteedi valdkonnas.

Loe edasi… »
 
TÖÖJÕUPOLIITIKA

Majanduskomisjon: välistöötajate palganõue olgu valdkonna keskmine

Riigikogu majanduskomisjon toetas 1. septembri istungil Eesti Tööandjate Keskliidu ja teiste ettevõtlusorganisatsioonide esitatud ettepanekut langetada kolmandatest riikidest pärit töötajate palganõue valdkonna keskmise palgani.

Loe edasi… »

Arutelu ELi tööturu- ja sotsiaalpoliitika põhimõtete üle

Euroopa Komisjoni Esindus Eestis, Sotsiaalministeerium, Eesti Ametiühingute Keskliit, Eesti Tööandjate Keskliit, Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsioon (TALO) ja Eesti Puuetega Inimeste Koda kutsuvad reedel, 30. septembril kell 10.30-13.30 toimuvale arutelule “Euroopa sotsiaalõiguste sammas: milline on Eesti seisukoht?”.


Loe edasi… »

Töö- ja karjäärimess 27. septembril ootab tööandjaid

27. septembril korraldab Töötukassa töö- ja karjäärimessi Kultuurikatlas – kohas, kus on 9978 kuupmeetrit ruumi uutele ideedele. Messile on oodatud nii tööandjad kui ka tööotsijad. Messile tuleb ligi 80 tööandjat nii Eestist kui ka teistest Euroopa riikidest, esindatud on ka riigisektori asutused. Praeguseks on veel  mõned kohad täitmata ja messile saab veel registreeruda.

Loe edasi.. »
MAKSUPOLIITIKA

Valitsus lükkab mured järgmistesse aastatesse

Järsud aktsiisitõusud löövad valusalt Eesti ettevõtjate konkurentsivõimet. Aktsiisitõusude kontekstis ei peaks keskenduma ainult riigieelarve tuludele ja seda pidama vaid rahandusministeeriumi probleemiks, kirjutab tööandjate keskliidu analüütik-maksunõunik Raul Aron.

Loe edasi… »

Kohtumine Marek Helmiga

Eesti Tööandjate Keskliidu liikmed on palutud keskliidu maksupoliitika töögrupi laiendatud koosolekule 5. oktoobril kl 15.30-16.30 Tööandjate Majas (Kiriku 6 Tallinnas). Seekord tutvustab Maksu- ja Tolliameti peadirektor Marek Helm ameti uue visiooni ja strateegia kava. Palun oma osalusest ette teatada raul.aron@employers.ee
 
ETTEVÕTLUSKESKKOND

Soome .fi domeenid nüüd ka Eestis kättesaadavad

Alates 5. septembrist avaneb kõigile võimalus registreerida Soome .fi domeene, mis seni olid kättesaadavad vaid Soome ettevõtetele ja kodanikele. 

Loe edasi… »

Vali Aasta Kaubandustegu 2016

Eesti Kaupmeeste Liit kuulutas välja konkursi Aasta Kaubandustegu 2016. Konkursi eesmärgiks on leida kaubanduse edulugusid, millest oleks kolleegidel õppida ning tutvustada ja tunnustada edukaid kaubandusettevõtjaid. 

Loe edasi… »
 
MEIE SEISUKOHAD

Tööandjad ei toeta AÜ-de ettepanekuid töölepinguseaduse muutmiseks

Eesti Tööandjate Keskliit leiab pärast liikmetega konsulteerimist ja analüüsimist, et Eesti Ametiühingute Keskliidu soovitatud töölepingu seaduse (TLS) muudatused ei ole vajalikud, kuna esitatud ettepanekud on kehtivas seadusandluses juba täidetud või ei täida seatud eesmärki. 

Loe edasi… »

Välistöötaja tervisekindlustuse tõendamist ei tohi panna tööandja kohustuseks

Kolmandatest riikidest pärit töötaja tervisekindlustuse lepingu olemasolu tõendamise kohustust ei saa panna tööandjale, kuna see oleks  kodumaise tööjõuga võrreldes ebaproportsionaalne koormav.

Loe edasi… »

Liikmesriikidel säiligu õigus immigratsiooni reguleerida

Liikmesriikidele peaks jääma õigus individuaalsete immigratsiooniregulatsioonide kasutamiseks, et vajadusel tagada paindlikkus, seisab Eesti Tööandjate Keskliidu Siseministeeriumile saadetud kommentaaris Euroopa Liidu sinise kaardi direktiivi kohta.

Loe edasi… »
 
TASUB TEADA

Seminar: näpunäited meetmes „Nutikas“ taotluse esitamiseks

Eesti Teadusagentuur kutsub ettevõtjaid seminarile „Näpunäiteid NUTIKAS toetuse taotluse esitamiseks“ 28. septembril kell 11.00-14.00 Tallinnas.

Loe edasi… »

Vastutustundliku ettevõtluse seminar

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium kutsub huvilisi vastutustundliku ettevõtluse alasele seminarile 19. septembril kell 14-16.

Loe edasi… »

Meeste elustiilinädalal on fookuses töötajate tervisekontroll

16.-23.septembrini korraldab Leinatamme Fond SA esimese üle-Eestilise meeste tervisele pühendatud üritustesarja Meeste Elustiilinädal, mille raames toimuvad terviseteemalised seminarid viies linnas – Tallinnas, Pärnus, Tartus, Viljandis ning Rakveres.

Loe lähemalt.. »
 

Vabrik nr 142

 

VABRIK nr 142
Eesti Tööandjate Keskliidu infokiri
 

Kas sinu ettevõttes tegutses sellel suvel Eesti parim praktikant?

Eesti Tööandjate Keskliit tunnustab parimaid praktikante. Sinu organisatsioonis oli sel suvel erakordselt pühendunud ja praktika ajal tublisti arenenud praktikant? Esita ta konkursile Praktik cum Laude!

Loe edasi… »

Jaga ettevõtlusnädalal oma lugu koolinoortega

Kutsume taas ettevõtjaid ja ettevõtete juhte osalema aktsioonis „Ettevõtlikkus kooli“ ja külastama ettevõtlusnädalal, 3.-7. oktoobril koole. Algatuse eesmärk on innustada ning inspireerida noori tulevikku planeerides ka ettevõtjaks hakkamist kaaluma.

Uuri lähemalt.. »

Kogume takistusi välistööjõu värbamisel

Eesti Tööandjate Keskliit kutsub välistööjõudu palganud tööandjaid ja Eestis juba töötavaid välismaalasi saatma oma kogemusi, probleeme ja takistusi seoses bürokraatiaga. Samuti on oodatud ideed välismaalaste töötamise ja Eestisse elama asumise lihtsustamiseks nii seaduse kui ka asjaajamise tasemel. Kogutud info põhjal töötame välja ettepanekud poliitikakujundajatele.

Loe edasi… »

Tööandjate majandusspidomeeter: viiendik suurendab investeeringuid

Viiendik ettevõtjaid plaanivad investeeringuid teadus- ja arendustegevusse suurendada, kuna see on hädavajalik välisturgudel karmis konkurentsis püsimiseks. Ka rahulolematus valitsuse tegevusega on seekord vähenenud, selgus Tööandjate majandusspidomeetri küsitlusest.

Loe edasi… »

Erisoodustusest tuleb vabastada kõik tööandja kulutused töötaja tervisele

Erisoodustusmaksust tuleks vabastada kõik kulutused, mis tööandja on teinud töötaja tervise heaks, kirjutas Eesti Tööandjate Keskliidu juhataja Toomas Tamsar tagasisideks tulumaksuseaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõule.

Loe edasi… »
 
AVALDA ARVAMUST

Maksukorralduse seadus

Rahadusministeerium on saatnud arvamuse avaldamiseks maksualase teabevahetuse seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu. Eelnõuga võetakse üle halduskoostöö direktiivi täiendused, mille järgi alustatakse automaatset teabevahetust 2017. aastast maksuhalduri siduvate eelotsuste osas ning 2018. aastast suurkontserne puudutava riikidepõhise aruandluse osas.

Loe edasi… »

Ametiühingute ettepanekud töölepingu seaduse muutmiseks

Eesti Ametiühingut Keskliit on teinud Sotsiaalministeeriumile ettepanekud töölepingu seaduse muutmiseks, mis puudutavad muuhulgas töölepingu lõpetamise ja töötajate esindajaga seotud regulatsioone. Ootame arvamusi ja kommentaare 5. septembriks.


Loe edasi… »

Tarbijaõiguste direktiiv

Euroopa Komisjon küsib ettevõtjate arvamust tarbijaõiguste direktiivi kohta.

Arva siin.. »
 
 
 
TASUB TEADA

Tule kohtuma majandusdiplomaatidega

Välisministeerium kutsub ekspordist huvitatud Eesti ettevõtjaid kohtuma Eesti saatkondades majandusküsimustega tegelevate diplomaatidega. Kohtumised toimuvad 27. septembril.

Uuri lähemalt… »

Rahvusvaheline merenduskonverents

Merendushuvilised on oodatud Eesti Laevaomanike Liidu ja Eesti Mereakadeemia merenduskonverentsile 23. septembril.

Loe edasi… »

Alustab EASi väikeettevõtja arenguprogramm

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus korraldab koostöös Marketingi Instituudiga väikeettevõtete juhtidele ning omanikele mõeldud EASi väikeettevõtja arenguprogrammi. Kandideerimistähtaeg on 31. augustil.

Loe lähemalt.. »
 
 
 

Vabrik nr 141

 

VABRIK nr 141
Eesti Tööandjate Keskliidu infokiri
 

Riigireformi Radar: eurorahaga tegelevad asutused vajavad reformi 

Riigi rakendusüksused, mis tegelevad Euroopa Liidu strkutuurivahendite jagamisega ja nende kasutamise kontrollimisega, vajavad reformi. Praegu on nn euroraha kasutamisega tegelevad asutused killustunud eri ministeeriumite haldusaladesse, mistõttu esineb dubleerimist ja ajaraiskamist nii ametnike kui ka toetuse saajate jaoks. Samuti on igal asutusel oma tugistruktuurid ja IT lahendused.

Loe edasi… »


Tööandjate küsitlus: Aina enam ettevõtjaid tunneb huvi õpipoisiõppe pakkumise vastu

Enam kui pooled ettevõtetest huvitatud oma organisatsioonis õpipoisiõppe ehk töökohapõhise õppe pakkumisest, kuna näevad selles võimalust uue tööjõu saamiseks ning olemasolevate töötajate koolitamiseks. Suurima takistusena nähakse aga töökoha juhendajate puudumist ja samuti ei teata piisavalt, kuidas oma ettevõttes õpipoisiõppega alustada, selgus Tööandjate läbi viidud küsitlusest.

Loe edasi… »

Tööandjad: kütuseaktsiis tuleb langetada 2015. aasta tasemele

Kütuseaktsiisi tõstmisel selle aasta veebruarist on tuntav negatiivne mõju ettevõtluskeskkonnale, samuti on kaheldav selle tulemusena suurenev maksulaekumine. Seetõttu tuleks kütuseaktsiisi tõus tagasi keerata 2015. aasta tasemele, kirjutas Eesti Tööandjate Keskliidu juhataja Toomas Tamsar pöördumises peaminister Taavi Rõivasele.

Loe edasi… »

Rahandusminister selgitab: sõiduautode maksustamisest

Rahandusministeerium esitles eelmise nädala teisipäeval valitsuskabinetile ettepanekut, mis lihtsustab sõiduautode eratarbeks kasutamise maksustamist. Mida täpselt muuta plaanitakse?

Loe edasi… »

Uued liikmed: Estravel, Bauhof, Roche Eesti, Tristafan

Tervitame juunikuus Eesti Tööandjate Keskliiduga liitunud ettevõtteid Estravel, Bauhof, Roche Eesti ja Tristafan.

Loe edasi… »
 
MAJANDUSPOLIITIKA

Millal Statistikaamet sunniraha nõudma hakkab?

Mida teeb Statistikamet kõigi nende andmetega, mida ettevõtjailt küsib ja miks kaalutakse EKOMARi esitamata jätnud ettevõtjatele sunniraha rakendada, kirjutab Statistikaameti peadirektor Andres Oopkaup.

Loe edasi… »

BusinessEurope: Brexit tõestas, et EL peab muutuma

Euroopa tööandjate katusorganisatsioon BusinessEurope teatas, et austab valijate otsust, aga tunneb kahetsust Suurbritannia otsuse pärast lahkuda Euroopa Liidust.


Loe edasi… »

Tallinna ettevõtlusamet kutsub konkursile

Tallinna Ettevõtlusamet kutsub üles esitama kandidatuuri ettevõtlusauhindade konkursile. Seda saab teha kuni 12. septembrini.

Loe edasi… »
 
HARIDUSPOLIITIKA

EBSi õppekava hinnati maailma 100 parima hulka

Estonian Business School’i (EBS) ingliskeelne rahvusvahelise ärijuhtimise bakalaureusetaseme õppekava pälvis esimesena Eestis ühe ärikoolide kõrgeima taseme tunnustuse ehk EPAS akrediteeringu.

Loe edasi… »

OSKA alustas tööjõuvajaduse uurimist kolmes uues valdkonnas

Käivitusid kolme uue OSKA valdkonna tööjõu- ja oskustevajaduse analüüsid. Uute valdkondadena on vaatluse all tervishoid, energeetika ja kaevandamine ning töötleva tööstuse poolelt keemia-, kummi-, plasti- ja ehitusmaterjalide tootmine. Esimesi tulemusi on oodata järgmise aasta alguses

Loe edasi… »
 
TÖÖJÕUPOLIITIKA

Avalda arvamust: töölepinguseadus

Eesti Ametiühingute Keskliit on teinud Sotsiaalministeeriumile ettepanekud töölepingu seaduse muutmiseks, mis puudutavad muuhulgas töölepingu lõpetamise ja töötajate esindajaga seotud regulatsioone.

Loe edasi… »

Tööalane abivahend ja töökoha kohandamine 

Töötukassa saab vähenenud töövõimega töötajale ja tema tööandjale abiks olla töötamiseks vajaliku abivahendi tasuta kasutada andmise ning tööruumi või -vahendi kohandamise hüvitamisega. Mida ja kuidas taotleda saab ja millised kulud Töötukassa katab?

Loe edasi… »

Tööinspektsioon kogub häid praktikaid

Kuni 30. septembrini kogub Tööinspektsioon töökeskkonna häid tavasid Eesti ettevõtetelt, kus töötajate heaolusse ja ohutusse on panustatud enam, kui seaduses on nõutud. Parimad näited saavad tunnustatud ja premeeritud.

Loe edasi… »
 
 
TASUB TEADA

PARE koolitus „Personalieelarve 2017“

PARE parimate praktikate päev „Personalielarve 2017“ toimub 18. augustil Tallinnas  ning annab Sulle võimaluse kuulata erinevate organisatsioonide parimaid praktikaid personalieelarve koostamisel ning tekitab ühtse platvormi vastastikuseks kogemuste vahetuseks antud teemal.

Uuri lähemalt… »

Tööinspektsiooni infohommikud tööandjaile

Sügisel jätkab Tööinspektsioon infohommikute ja ümarlaudadega üle Eesti. Teemadeks on „Mida tasub teada töösuhetest?“, „Edu läbi töökeskkonna juhtimise“, „Öötööga seotud ohtud, sh sellest tingitud terviseriskid“, „ Kutsehaigus, selle uurimine tööandja poolt, kutsehaigestumise raporti täitmine“ ja  „Tööst põhjustatud haigestumine – üks samm kutsehaiguseni. Tööandja ennetustegevus tööga seotud haiguste vältimisel“.

Loe edasi… »

Koolitus: elektromagnetväljad töökeskkonnas

Sotsiaalministeerium kutsub tööandjaid tasuta õppepäevale elektromagnetväljadest töökeskkonnas, mis on nähtamatud ja tajumatud ohud töökeskkonnas ning võivad tekitada töötaja tervisele pöördumatuid kahjustusi.

Loe lähemalt.. »
 

Praktika ja õpipoisiõpe nr 2, juuni 2016

 

PRAKTIKA JA ÕPIPOISIÕPE
 

Noored soovivad õppetöös rohkem praktikat

Ligi kaks kolmandikku õpilastest ja tudengitest leiab, et praktilise kogemuse omandamise osakaal peaks õpingute ajal olema suurem kui praegu, selgus Eesti Tööandjate Keskliidu läbi viidud küsitlusest.

Loe edasi… »

Kas Sinu ettevõttes on sel suvel Eesti parim praktikant?

Sügisel valitakse Eesti parim praktikant. Kas ta võib olla üks neist noortest, kes sel suvel Sinu ettevõttes toimetab?


Loe edasi… »

Õpipoisiõppest ehitussektoris

Kutseharidussüsteem ehitusvaldkonnas õpetab täna välja kaks korda vähem spetsialiste, kui turg vajab. Lisaks sellele on ka kutseõppe sees suur ebaproportsionaalsus erinevate erialade täituvuse osas. Kas õpipoisiõpe võiks ehitussektoris osutuda päästerõngaks?


Loe edasi… »

Õpipisiõpe: kuidas meil läheb?

Kuidas on õpipoisiõppe juurutamisega seni läinud ja millised on seni ilmnenud rõõmud ja mured, kirjutab Haridus- ja Teadusministeeriumi kutsehariduse osakonna juhataja Helen Põllo. 

Loe edasi… »
 
KOGEMUSLOOD

Fortaco Eesti tähtsustab töötajate järelkasvu

OÜ Fortaco Estonia, kes on poolteise aastaga palganud ligi sada uut töötajat, võtab hea meelega praktikante ja pakub parematele püsivat tööd. Eesti Tööandjate Keskliit tunnustas ettevõtet parima regionaalse praktikakoha auhinnaga. 

Loe edasi… »

Austria kogemus: õpipoisiõpe vajab järjepidevat arendamist

Austria on Saksamaa ning Šveitsi kõrval üks pikema õpipoisiõppe traditsiooniga riike Euroopas. Tänasel päeval omandab seal 40% õppuritest haridust just õpipoisiõppe teel. Teine 40% käib kutsekoolis ning ülejäänud 20% keskkoolis, kirjutab IBW Ausria tegevdirektor Thomas Mayr.

Loe edasi… »

Prantsuse tudeng Eestis praktikal: ainult head kogemused

Praktikandina Eesti iduettevõttes Funderbeam kogesin, kui paindlik ja avatud on Eesti töökultuur, kirjutab Prantsusmaalt pärit Tartu Ülikooli majandusteaduskonna tudeng Kevin Chavanne.

Loe edasi… »
 
TASUB TEADA

Valmis õpipoisiõppe rakendamise juhendmaterjal tööandjale

Eesti Tööandjate Keskliidu, Haridus- ja Teadusministeeriumi, SA Innove ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoja koostöös on valminud õpipioisiõppe ehk töökohapõhise õppe rakendamise juhend tööandjatele.

Loe edasi… »

Korduma Kippuvad Küsimused

Õpipoissi tasustatakse tunnitasu alusel ja mõnel kuul on  töötunde nii vähe, et sotsiaalmaksu miinimum ei täitu. Kas ettevõte peab siiski miinimumkuutasu summalt tasuma sotsiaalmaksu? 

Sotsiaalmaksuseaduse § 2 lõike 2 kohaselt tasutakse sotsiaalmaksu minimaalselt kuutasu alammääralt töötajate ja ametnike puhul. Seega, kui õpipoisiga on sõlmitud tööleping, on selle alusel makstav tasu töötasu ning kehtivad tavalised sotsiaalmaksu tasumise reeglid (sh minimaalne tasu, millelt sotsiaalmaksu maksma peab). Kui õpipoisiga töölepingut sõlmitud ole, ei kehti miinimum kuutasult sotsiaalmaksu maksmise kohustus ning sotsiaalmaksu makstakse praktikalepingu alusel makstud tasult. 

Kas õppija tasustamist õppeperioodi ajal võiks käsitleda ka stipendiumina? 

Õpipoisile makstava tasu käsitamiseks stipendiumina ei ole hetkel alust. Olemuslikult on tegu töö tegemise/teenuse osutamise eest makstava tasuga.

Kas õpipoiss tuleb kanda töötajate registrisse? 

Jah, tööandja peab õpipoisi kandma  töötamise registrisse. Kõik füüsilise isiku töötamised, millelt tekib maksukohustus Eestis, tuleb registreerida. Ka võlaõigusliku lepingu alusel. 
 
 
 
 
 

 

Uudiskiri ilmub neli korda aastas Haridus- ja Teadusministeeriumi tööturu ja õppe tihedama seostamise programmi tegevuste „Praktikasüsteemi arendamine kutse- ja kõrghariduses“ ning „Õpipoisiõppe laiendamine“ raames.  Programmi eesmärk on viia õppimisvõimalused vastavusse tööturu vajadustega. Uudiskirja valmimist rahastavad Euroopa Sotsiaalfond, Eesti riik ja Eesti Tööandjate Keskliit.
 

Vabrik nr. 140

 

VABRIK nr 140  
  Eesti Tööandjate Keskliidu infokiri
 

Milliste teenuste pakkumisest võiks riik loobuda?

Riigireform hakkab küll hoogu sisse saama, kuid siiani on avamata debatt, milliseid avalikke teenuseid me suudame samal tasemel edasi pakkuda ja millistest võiks riik ehk hoopis loobuda, kirjutab Eesti Tööandjate Keskliidu juhataja Toomas Tamsar.

Loe edasi… »

Tööandjad: keelenõuded vajavad ülevaatamist

Arvestades Eesti suurt tööjõupuudust, on Eesti Tööandjate Keskliit seisukohal, et keelenõuded tervikuna vajaksid ülevaatamist ja kaasajastamist, kirjutasime haridus- ja teadusminister Jürgen Ligile kommentaariks keelseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise väljatöötamiskavatsusele.

Loe edasi… »

Valmis õpipoisiõppe juhendmaterjal tööandjaile

Juhend sisaldab muuhulgas kontrollküsimusi, millele vastates saab järeldada, kas õpipoisiõppe mudel sobib konkreetsele tööandjale, õpipoisiõppe juurutamise protsessi ülevaadet, viiteid olulisematele õigusaktidele, dokumentide näidiseid jpm praktilist ja kasulikku.

Loe edasi… »

Arenguseire koht on peaministri juures, mitte Riigikogus

Arengufondi sulgemise otsusega kerkis taas küsimus: kes on Eesti riigi strateegiline juht ehk kelle teenistuses peaks olema kvaliteetset analüüsi pakkuv arenguseire üksus?

Loe edasi… »
 
TÖÖJÕUPOLIITIKA

Töötute tööle aitamiseks vajalik ennetava ümberõppe programm

Eesti Tööandjate Keskliidu hinnangul tuleb töötute tööle aitamiseks juurutada ennetav ümberõpe, lihtsustada inimeste tööle minekut ka kaugema vahemaa taha ning panna omavalitsustele kohustus arendada kohalikku ettevõtluskeskkonda.

Loe edasi… »

ILO võtab käsile globaalsete tarneahelate mõju töötingimustele

Eesti Tööandjate Keskliidu esindajad Marika Merilai ja Eve Päärendson osalesid äsja lõppenud Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni ILO 105. istungjärgul töögrupis, kus arutleti globaalsete tarneahelate mõju üle tööhõivele ja töötingimustele.


Loe edasi… »

Enne uue töölepingu sõlmimist räägi läbi

Hea töösuhte aluseks on selgus ja mõistmine. Tööandja ja töötaja peaksid juba enne lepingu sõlmimist teadma, millised on ootused teineteisele.

Loe edasi… »
 
HARIDUSPOLIITIKA

Tudengid soovivad praktilise õppe osakaalu suurendamist

Ligi kaks kolmandikku õpilastest ja tudengitest leiab, et praktilise kogemuse omandamise osakaal peaks õpingute ajal olema suurem kui praegu, selgus Eesti Tööandjate Keskliidu läbi viidud küsitlusest.

Loe edasi… »

Ettevõtjad on valmis kutseõpetajaid stažeerima võtma

Ligi 83% ettevõtetest on valmis kutseasutuse õpetajaid oma organisatsiooni stažeerima võtma, selgub Eesti Tööandjate Keskliidu küsitlusest.

Loe edasi… »

Mektory otsib alustavatele ettevõtetele mentoreid

Maikuus jõudsid TTÜ innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuses Mektory lõpule nii eelinkubatsiooni programm kui ka koolinoorte äriideede konkurss „Bright Minds“. Sügisel jätkatakse ja juba otsitakse noortest koosnevatele tiimidele kogenud ettevõtjatest ja juhtidest mentoreid ning juhendajaid.

Loe edasi… »
 
AVALDA ARVAMUST

Täitemenetluse seadustiku muutmine

Justiitsministeerium soovib anda kohtutäiturile õigus hinnata võlgniku tegeliku töötasu suurust, kui esineb kahtlus, et osa võlgniku töötasust makstakse ebaseaduslikult (ümbrikupalk), ning nõuda see tööandjalt sisse.

Loe edasi… »

Käibemaksuseaduse muutmine

Rahadusministeerium on algatanud käibemaksuseaduse muutmise. Eelnõuga plaanitakse tõsta käibemaksukohustuslaseks registreerimise (KMKR) kohustuse piirmäära ja pöördmaksustada metallitooted.

Loe edasi… »
 
 
TASUB TEADA

Peresõbralikud ettevõted saavad märgise

Peatselt saavad tööandjad endale taotleda märgist, mis näitab, et tegemist on peresõbraliku ettevõttega. Peresõbraliku tööandja märgise abil on võimalik kõigile teada anda, et tööandja hoolib oma töötajaskonnast ja hindab töötajate soove ning vajadusi töö- ja pereelu ühendamisel.

Loe lähemalt… »

Koolitus tööandjatele psüühikahäiretega inimestest

Tallinna Vaimse Tervise Keskus kutsub tööandjaid osalema tasuta koolitusprogrammis “Psüühikahäirega inimene – mida tööandjal oleks kasulik teada?”.

Loe edasi… »

Samsung Digi Pass

Samsung Digi Pass on neljakuuline uuenduslik ja võimalusterohke praktikaprogramm kutsekooliõpilastele vanuses 14–19. Uuenduslikust ja võimalusterohkest neljakuulisest koolitusprogrammist saab osa ühtekokku 30 õpilast.

Uuri lähemalt.. »
 

Vabrik nr 139

 

VABRIK nr 139


Eesti Tööandjate Keskliidu infokiri
 

14 ettepanekut riigihangete seaduse muutmiseks

Eesti Tööandjate Keskliit ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoda toetavad uue riigihangete seaduse eelnõuga 204 SE planeeritavaid uuendusi, mis aitavad kaasa riigihankemenetluse senisest enam läbipaistvaks ja selgemaks muutmisele ning vähendavad ettevõtjate halduskoormust, ent esitavad eelnõu täiendamiseks ühiselt 14 ettepanekut.


Loe edasi… »

Tamsar: kiire palgakasv on tuleviku arvel

Kaheksa protsendi suurune palgatõus on väga, väga kiire. See näitab, et meil on tööjõuga juba päris halvasti – inimesi, kes oskaksid ja tahaksid tööd teha, ei jätku, ning see loob suure palgasurve. Selline olukord sööb vaikselt, järjepidevalt Eesti majanduse konkurentsivõimet, kirjutab Eesti Tööandjate Keskliidu juhataja Toomas Tamsar.


Loe edasi… »

Peaminister tööandjatele: suhkru- ja rasvamaksu ei tule

Valitsus ei hakka riigieelarvet täitma kaudsete maksudega, nagu suhkru- ja rasvamaks, lubas peaminister Taavi Rõivas 18. mail toimunud kohtumisel Eesti Tööandjate Keskliidu liikmetega.


Loe edasi… »

Riigireformi Radar: edenemine märkimisväärne, hinne 4-

Riigireformi Radari kolleegium hindab riigireformi arenguid ajavahemikul märtsi algusest mai lõpuni hindega „neli miinus“. Kui Radari esimese hindamise tulemuseks oli „kolm miinus“, sedagi avansina, siis seekord on edenemine olnud suhteliselt hea. Teiselt poolt ei ole valitsusel jätkunud piisavalt tähelepanu mitmele kriitilisele ja lahendusi ootavale küsimusele. 


Loe edasi… »

Uued liikmed: Hilding Anders Baltic AS, AS Infotark ning Kadarbiku Köögivili OÜ

Maikuus liitusid Eesti Tööandjate Keskliiduga Hilding Anders Baltic AS, AS Infotark ning Kadarbiku Köögivili OÜ. Tere tulemast!


Loe edasi… »

 
MAJANDUSPOLIITIKA

Parim juht Erkki Raasuke: Vaja on julgust teha tõeliselt suuri asju

Eesti parima juhi tiitli võitis tänavu LHV Grupi juht Erkki Raasuke. Ta leiab, et Eesti juhid ja ettevõtjad võiksid oluliselt enam koostööd teha.  Samuti kipub meil puudu jääma julgusest ära teha tõeliselt suuri asju. Kümne aasta tagusele iseendale soovitaks ta aga rohkem kuulata ja vähem rääkida.


Loe edasi… »

Priit Perens: Sisseränne – oht või võimalus?

Kuigi Euroopa probleemid demograafilise kriisiga on ilmsed, ei tohiks pagulaste vastuvõtmise pooltargumentide seas domineerida majanduslikud asjaolud, kirjutab Eesti Tööandjate Keskliidu volikogu liige, Swedbank Balti panganduse juht Priit Perens. Mida teha, et sisseränne ei tooks kaasa etnilisi pingeid, vaid tõepoolest aitaks tasandada ühiskonna vananemisest tulenevaid hädasid?


Loe edasi… »

Avalda arvamust: keelenõuete muutmine

Seoses keeleseaduse muutmisega uurime oma liikmetelt, millistes valdkondades peaks eesti keele nõudeid leevendama.


Loe edasi… »

 
xxx
 
TASUB TEADA

Saa tunnustust oma tublile tööle!

Pane oma ettevõte proovile Eesti suurimal ettevõtluskonkursil ja saa tunnustust oma meeskonna tööle. Ettevõtluse Auhinnad ootavad uusi võitjaid ja Eesti Ettevõtete Konkurentsivõime Edetabel seab ettevõtted valdkondade ja suuruste põhjal pingeritta. Sul on võimalus suurendada oma ettevõtte tuntust. Ära jäta juhust kasutamata!


Uuri lähemalt… »

Toiduliit kutsub tasakaalustatud toitumise konverentsile

Toiduliit kutsub Tasakaalustatud toitumise konverentsile, mis toimub kolmapäeval, 8. juunil kell 9.30-15.00 Tallinnas hotell Euroopa konverentsikeskuses. Konverents on tasuta järgmiste valdkondade esindajatele: põllumajandustoodete tootmine või töötlemine, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemine, metsandus.


Uuri lähemalt… »

 

Vabrik nr 138

 

VABRIK nr 138


Eesti Tööandjate Keskliidu infokiri
 

Tööandjate majandusspidomeeter: Rahulolematus süveneb

Ettevõtjate rahulolematus valitsuse tegevuse mõjuga ettevõtluskeskkonnale süveneb, ent majandusspidomeetri kiirusel ei lase langeda osa sektorite optimistlikud prognoosid müügimahtude kasvuks, selgus värskest Tööandjate majandusspidomeetrist. Spidomeetri näit on suuresti sama, mis kolme kuu eest – 76 km/h ehk Eesti majandus kiirustab ettevõtjate hinnangul oluliselt aeglasemalt, kui võiks.


Loe edasi… »

BUSINESSEUROPE: Töötajate lähetamise direktiiv ei vaja muutmist

Kuna enam kui kolmandik Euroopa Liidu liikmesriikide parlamente on töötajate lähtamise direktiivi muudatusettepanekute suhtes näidanud nn kollast kaarti, tuleb direktiivi edasine menetlemine peatada, teatas Euroopa tööandjate ühendus BUSINESSEUROPE. Eesti Tööandjate Keskliidu hinnangul kaotab Eesti direktiivi muutmisel kindlasti oma konkurentsivõimes.


Loe edasi… »

Tööandjad toetavad alaealiste töötamise lihtsustamist

Eesti Tööandjate Keskliit toetab seadusemuudatust, mis lihtsustaks alaealiste töötamist ning seeläbi töökogemuse omandamist. Kehtiv seadusandlus on alaealistele liialt piirav ning ei motiveeri noori töötama ega tööandjaid neid tööle võtma.


Loe edasi… »

Osale küsitluses: Kitsaskohad praktikas ja õpipoisiõppes

Eesti Tööandjate Keskliit viib teist aastat järjest tööandjate seas läbi küsitlust, mille raames uurime tööandjate kogemusi praktika ja töökohapõhise õppe rakendamise kohta ja kaardistame kitsaskohti ja ettepanekuid. Küsitluse tulemused on sisendiks keskliidu poliitikakujundamise töös hariduse ja tööturu vajaduste kokkusobitamisel.


Vasta küsimustikule… »

Juulikuust tasub töötavate töövõimetuspensionäride sotsiaalmaksu Töötukassa

Seoses töövõimereformi käivitumisega hakkab alates 1. juulist 2016 töövõimetuspensionäride riigipoolset sotsiaalmaksu menetlema Eesti Töötukassa. Viimane periood, mille eest saab sotsiaalkindlustusametist sotsiaalmaksutagastust taotleda on juuni 2016, teatas sotsiaalkindlustusamet.


Loe edasi… »

 
MAJANDUSPOLIITIKA


Kas Eesti peaks osalema Dubai EXPO-l aastal 2020?

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium uurib ettevõtjate arvamust Eesti osalemise kohta Dubai maailmanäitusel aastal 2020. Ettevõtjatelt küsitakse, kas Eesti osalemist peetakse vajalikuks ning kui jah, siis kui palju võiks olla hinnanguliselt osalemisest huvitatud ettevõtjaid ning kui suure osa kaasnevatest kuludest on nad nõus enda kanda võtma?


Loe edasi… »

NUTIKAS toetusmeetmes ootab jagamist veel 8 mln eurot

Aasta alguses avatud nutika spetsialiseerumise rakendusuuringute toetuse taotlusvoorus on seni jagatud ligi miljon eurot. Raha on seni saanud kolm projekti. Koostöös ülikoolidega on ettevõtjail võimalus nutikate toodete-teenuste arendamiseks jätkuvalt toetust taotleda.


Loe edasi… »

 
 
 
 
TASUB TEADA

Kohtumine välisminister Marina Kaljurannaga

Eesti Tööandjate Keskliidu liikmed on palutud 8. juunil kohtumisele välisminister Marina Kaljurannaga, arutamaks välisesinduste rolli üle ettevõtjate abistajana sihtriikides. Registreerumine kuni 25. maini meiliaadressil eve.paarendson@employers.ee

 


Seminar Kagu-Aasia võimalustest

Aasia Uuringute Koda Eestis (AUKE) ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) kutsuvad 26. mail ühisseminarile “Kagu-Aasia võimalused”.


Loe edasi… »

Töökeskkonna innovatsiooni konverents

31. mail toimub Energia Avastuskeskuses töökeskkonna innovatsiooni puudutav konverents, mille eesmärgiks  on jagada parimaid praktikaid Euroopast ja Eestist. Konverents toob välja  suundumused, mis on sundinud ettevõtteid teadlikult muutma oma töökeskkonda ning tänu millele on tõstetud ettevõtte tööviljakust ning töökollektiivi suhtumist töösse.


Loe edasi… »

 

Vabrik nr 137

 

VABRIK nr 137
Eesti Tööandjate Keskliidu infokiri
 

Küsitlus tööandjatele: kitsaskohad praktikas ja õpipoisiõppes

Eesti Tööandjate Keskliit viib teist aastat järjest tööandjate seas läbi küsitlust, mille raames uurime tööandjate kogemusi praktika ja töökohapõhise õppe rakendamise kohta ja kaardistame kitsaskohti ja ettepanekuid. Küsitluse tulemused on sisendiks keskliidu poliitikakujundamise töös hariduse ja tööturu vajaduste kokkusobitamisel.

Loe edasi… »

Tööandjad tervitavad tervisekulude vabastamist erisoodustusmaksust

Valitsus otsustas vabastada tööandjad alates 2018. aastast erisoodustusmaksust juhul, kui ta toetab kuni 400 euroga aastas oma töötaja liikumisharrastusi ja tervise edendamist. Ehkki Tööandjate hinnangul peaks maksu alt vaba olev summa olema kolm korda suurem ja tervise edendamise alla käivate võimaluste ring laiem, on tegemist väga olulise sammuga.

Loe edasi… »

Välistööjõu palga nõue olgu sektori keskmine

Tööjõupuuduse pikaajaliseks lahendamiseks tuleb välistööjõu palganõuet alandada valdkonna keskmiseni ning suurendada sisserände piirarvu, leiab Eesti Tööandjate Keskliit oma kirjas peaminister Taavi Rõivasele. Esitasime kaks konkreetset ettepanekut.

Loe edasi… »

Riigireformi Radar: HIV poliitika vajab kursimuutust

WHO standardite kohaselt kvalifitseerub Eesti olukord HIV-epideemiaks, mis ähvardab paljusid ühiskonnagruppe ja omab negatiivset mõju ka riigi SKP-le, kirjutavad Riigireformi Radari värskeimas kommentaaris Eesti Eratervishoiuasutuste Liidu juhatuse liige Andrus Loog ja mõttekoja Praxis tervisepoliitika analüütik Laura Aaben.

Loe edasi… »

Uus tolliseadustik toob mitmeid muudatusi

Maikuust jõustus uus tolliseadustik, mis toob tollitoimingutega kokku puutuvatele ettevõtjatele kaasa mitmeid muudatusi. EMTA koostas tööandjatele põhjaliku ülevaate.

Loe edasi… »
 
TÖÖJÕUPOLIITIKA

Work in Estonia aitab Soomest ja Ukrainast tööjõudu värvata

EAS alustas Work in Estonia programmi raames IT alal Eestis töötamise võimalusi tutvustavaid kampaaniaid Soomes ja Ukrainas ja kutsub nende riikide töötajatest huvitatud tööandjaid sellest oma veebis tasuta teada andma.

Loe edasi… »

Tööandjate ettepanekud välismaalaste seaduse muutmiseks

Esitasime Siseministeeriumile meie liikmetelt kogutud tagasiside välismaalaste seaduse muutmise eelnõule. 

Loe edasi… »
 
AVALDA ARVAMUST

Välismaalaste seaduse järjekordsed muudatused

Siseministeerium on saatnud kooskõlastamisele järjekordsed välismaalaste seaduse (VMS) muudatused, millega soovitakse soodustada nende välismaalaste Eestisse elama asumist, kes on panustavad Eesti arengusse.

Loe edasi… »

Töölepinguseaduse muutmise väljatöötamiskavatsus

Sotsiaalministeerium on algatanud töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsuse. Planeeritavad muudatused mõjutavad 7-17-aastaseid töötajaid ning tööandjaid, kes võtavad tööle alaealisi töötajaid – muudetakse alaealiste töötingimusi (tööaeg, ületunnitöö jmt.). Teiseks muudetakse paindlikumaks IT-sektori ja tervishoiutöötajate valveaja regulatsiooni.

Loe edasi… »

Äriseadustiku muutmise eelnõu

Justiitsministeerium on saatnud kooskõlastusringile äriseadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu, millega soovitakse kaotada nõue, et Eesti äriregistrisse kantud teatud äriühingute juhatus peab asuma Eestis.

Loe edasi… »
 
TASUB TEADA

Klubilõuna ja kohtumine peaministriga

Eesti Tööandjate Keskliidu liikmete traditsiooniline klubilõuna toimub 18. mail algusega kl 14 Tööandjate majas. Lõunale järgneb kohtumine peaminister Taavi Rõivasega. Palume osalemisest teada anda 16. maiks meiliaadressil kaidi.luide@employers.ee

Kohtumine välisminister Marina Kaljurannaga

Eesti Tööandjate Keskliidu liikmed on palutud 8. juunil kohtumisele välisminister Marina Kaljurannaga, arutamaks välisesinduste rolli üle ettevõtjate abistajana sihtriikides. Registreerumine kuni 25. maini meiliaadressil eve.paarendson@employers.ee

PPA infopäev: välismaalaste töötamine Eestis

Politsei- ja Piirivalveamet (PPA) kutsub tööandjaid 11. mail infopäevale, et arutada välismaalaste Eestis töötamisega seonduvaid küsimusi. Kogunemine kl 10.30 PPA peamaja (Pänu mnt 139) fuajees. Tutvustatatkse välismaalaste Eestis töötamise reegleid ja protseduure, PPA ootusi tööandjatele ja praktikas esinenud probleeme. Infopäeval osalemine on tasuta, kuid vajalik on eelnevalt registreerida. Selleks tuleks saata osaleja ja ettevõtte nimi aadressile kaie.roop@politsei.ee
 
 

Vabrik nr 136

 

VABRIK nr 136
 

Pevkur Tööandjate volikogule: legaalset rännet on kordades odavam juhtida

Riik peaks soodustama legaalset rännet, kuna seda on kordades odavam juhtida kui illegaalset rännet, ütles siseminister Hanno Pevkur 19. aprillil Eesti Tööandjate Keskliidu volikogule uut välismaalaste seaduse eelnõud tutvustades. Ehkki eelnõus on palju häid muudatusi, ei saa Tööandjate volikogu hinnangul rahul olla kahe küsimusega: kolmandatest riikidest pärit töötaja palga nõudega ja sisserändekvoodiga.


Loe edasi… »

Riigireformi Radar: bürokraatia lisandumist tuleb ennetada

Surve uute bürokraatlike nõuete kehtestamiseks ja uute andmete kogumiseks ettevõtjatelt ei kao kuhugi – ka praegune olukord on tekkinud ametnike vajadusest ja/või heast soovist midagi muuta, paremaks teha. Küllap tekib selliseid vajadusi ka edaspidi. Kuid uute administratiivsete kohustuste rakendamiseks peab olema ülekaalukas avalikkuse huvi ja/või vajadus ning selle vajaduse piisavust tuleb iga kord eraldi kaaluda. 


Loe edasi… »

Eesti Tööandjate Keskliit tunnustab säravamaid praktikante

Eesti Tööandjate Keskliit kuulutas välja parimate praktikantide konkursi „Praktik Cum Laude“, mille eesmärk on tunnustada säravaid praktikante, kes praktika käigus oma oskusi silmapaistvalt arendavad. Konkursile saavad tänavu kandidaate esitada toiduainete tootmise ja töötlemisega tegelevad ettevõtted, kaubandusettevõtted, rõiva- ja tekstiilitootmisega tegelevad ettevõtted, metsa- ja puidutööstuse ettevõtted, hotellid ja restoranid.

Loe edasi… »

Konkurss riikliku lepitaja ametikoha täitmiseks

Sotsiaalministeerium kuulutas välja avaliku konkursi riikliku lepitaja ametikoha täitmiseks. Riikliku lepitaja töö eesmärk on olla kollektiivsete töötülide lahendamisel asjatundlik ja neutraalne vahendaja, kes aitab töötüli pooltel jõuda mõlemaid rahuldavate läbirääkimiste tulemusteni. CV-d oodatakse 24. aprillini.

Loe edasi… »

Uued liikmed: Oma Ehitaja, Maxima ja TRINITI

Tervitame uusi Eesti Tööandjate Keskliidu liikmeid AS Oma Ehitaja, Maxima Eesti OÜ ja advokaadibüroo TRINITI.

Loe edasi… »
 
SEISUKOHAD

Ettepanekud töö- ja puhkeaja regulatsiooni muutmiseks

Eesti Tööandjate Keskliit esitas Sotsiaalministeeriumile konkreetsed ettepanekud töö- ja puhkeaja regulatsiooni muutmiseks. Muudatustega soodustataks paindlikke töösuhteid. Eeskätt tuleb kaotada sotsiaalmaksu miinimum.

Loe edasi… »

Välisesinduste roll Eesti kui ettevõtluskeskkonna tutvustamisel peab suurenema

Ettevõtjad vajavad turule sisenemiseks enim abi riikides, mis ei kuulu Euroopa Liitu, ent üle maailma peaksid majandusdiplomaadid senisest enam tähelepanu pöörama Eesti kui ettevõtluskeskkonna reklaamimisele, leiab Eesti Tööandjate Keskliit vastuses Välisministeeriumi küsimustele välisesinduste prioriteetsete tegevussuundade kohta.

Loe edasi… »
 
HARIDUS

Kõik huvilised on oodatud uudistama kutsemeistrivõistlusi

Kevad on käes ja alanud on kutsemeistrivõistluste hooaeg. Mitmesugused kutsemeistrivõistlused toimuvad 2016. aasta märtsist detsembrini koolides üle Eesti, samuti messidel, festivalidel ja mujal. Vali ajakavast sobiv välja ja mine uudistama.
 

Loe edasi… »

Tartu Kunstikool kutsub tööandjaid õpipoisi infopäevadele

Tartu Kunstikool kutsub kujundusvaldkonna tööandjaid õpipoisiõppe infopäevadele Tartus 25. aprillil ja Tallinnas 12. mail.

Loe edasi… »

Algavad ettevõtlusõppe koolitused õpetajatele, õppejõududele ja mentoritele

Maikuust hakkavad viis ülikooli ettevõtlusõppe programmi raames pakkuma tasuta koolitusi õpetajatele, õppejõududele, mentoritele ja teistele spetsialistidele, kes korraldavad ja viivad läbi ettevõtlusõpet.

Loe edasi… »
 
MAJANDUSKESKKOND

Rahandusministeeriumi ettepanek: kaotada sõidupäevikud

Tööandjad on korduvalt soovitanud kaotada sõidupäevikud kui ebamõistlikult koormava kohustuse. Rahandusministeerium ongi nüüd välja töötanud ettepaneku, mille kohaselt loobutaks sõiduautode puhul, mida kasutatakse üheaegselt nii ettevõtluses kui ka eraotstarbel, sõidupäevikute abil arvestuse pidamisest. 

Loe edasi… »

Algas konkurss Eesti parima juhi leidmiseks

Konkurss Parim Juht 2016 otsib Eesti kõige eeskujulikumat juhti, kes peale enda organisatsiooni või ettevõtte tulemuste suunab ja arendab ühiskonda laiemalt. Žürii teeb valiku ligi 60 kandidaadi seast.

Loe edasi… »
 
 
TASUB TEADA

Maapõue strateegia konverents

Keskkonnaministeerium kutsub ettevõtjaid osalema maapõue strateegia loomises ja selleks korraldataval konverentsil “Hea peremees ühisele varale”. Konverentsil räägitakse Eesti maapõue uurimise ja kasutamise korraldusest ning maapõue strateegia koostamisest.

Loe edasi… »

STEP programmi seminaripäev

Õigusrikkumise taustaga noorte tööturule kaasamise program STEP kutsub tööandjaid seminarile 13. mail kl 10.00 – 15.30 Energia Avastuskeskuses. 

Loe edasi… »

Stamina tervisejooks ja -kõnd sari kutsub regulaarselt liikuma

Kolmapäeval, 20.aprillil alustab Tallinnas liikumisharrastuse sari Stamina Tervisejooks ja –kõnd, mis pakub võimaluse kord nädalas sörkjooksu või kõnniga kolleegide või sõprade seltsis igapäeva tööst lõõgastuda ja oma tervise eest hoolitseda. Miks peaksid tööandjad oma töötajate sarjas osalemist soodustama, kirjutab Urmo Raiend Stamina spordiklubist.

Loe edasi… »
 

Vabrik nr 135

 

VABRIK nr 135
 

Kutsume tööstus 4.0 lahendusi tutvustavale seminarile

Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit ja Eesti Tööandjate Keskliit kutsuvad tootmisettevõtteid tasuta seminarile “Tootmislahendused täna ja tulevikus”, kus tutvustatakse Tööstus 4.0 lahendusi. Seminar toimub 28. aprillil Tööandjate majas.
Loe edasi… »

Gurmeeklubi OÜ sai parima väikeettevõttest praktikakoha auhinna

Parima väikeettevõttest praktikakoha tiitli pälvis isikupäraste hõrgutiste loomisega tegelev Gurmeeklubi OÜ, kellele andis auhinna üle ettevõtlusminister Liisa Oviir.


Loe edasi… »

Tööandjad ei toeta lähetamise direktiivi muutmist

Eesti Tööandjate Keskliit ei toeta direktiivi 96/71/EÜ (töötajate lähetamine seoses teenuste osutamisega) muudatuste vastuvõtmist, kuna sellega kaotab Eesti kindlasti oma konkurentsivõimes. Leiame, et kavandatud muudatustega pigem piiratakse, mitte ei suurendata teenuste ja tööjõu vaba liikumise põhimõtet.


Loe edasi… »

1. juulist muutub sotsiaalmaksu hüvitamine

1. juulil 2016 muutub vähenenud töövõimega töötaja eest riigipoolse sotsiaalmaksu hüvitamise kord. Tööandja, kelle juures töötab vähenenud töövõimega töötaja, saab sotsiaalmaksu soodustust taotleda Eesti Töötukassalt.

Loe edasi… »

Küsitlus: koolikohtade kättesaadavuse probleem välisspetsialistide värbamisel

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium palub ettevõtjatel, kellel on kogemus välisspetsialistide värbamisega, vastata küsimustikule välismaalt tulnud töötajate laste koolikohtade kättesaadavuse kohta.

Loe edasi… »
 
KOMMENTEERI JA ARVA

Tulu- ja sotsiaalmaksu lisade vormimuudatused

Rahandusministeerium soovib seoses töövõimereformi ja Euroopa Liidu ema- ja tütaräriühingute direktiivi muudatuste ülevõtmisega muuta tulu ja sotsiaalmaksudeklaratsiooni lisade vorme.

Loe edasi… »

Välismaalaste seaduse muudatused

Siseministeerium on saatnud arvamuse avaldamiseks välismaalaste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelõu, millega avardatakse mh kolmandate riikide kodanike lühiajalise Eestis töötamise võimalusi.

Loe edasi… »

Rahvastikuregistri seadus

Siseministeerium esitas arvamuse avaldamiseks rahvastikuregistri seaduse (RRS) eelnõu, milles esitatakse uus terviklik RRS regulatsioon: rahvastikuregistri ülesehitus, sellega seonduvad õigused ja kohustused ning elukoha registreerimise menetluspõhimõtted ja sellest tekkivad õigussuhted.

Loe edasi… »
 
 
 
 
TASUB TEADA

Innovatsioonihangete konverents

21. aprillil toimub Eesti esimesel innovatsioonihangete konverents „Edukas hangib nutikalt“. Konverentsil räägitakse praktiliste näidete varal uudsete lahenduste hankimisest Hollandis, Soomes ja Eestis ning tutvustatakse värskelt avatud innovatsioonihangete programmi.

Uuri lähemalt… »

Tööandjad on oodatud Tartu Karjääripäevale

OLE ROHKEM liikumine Tartus ,mis koondab mitukümmend tudengiorganisatsiooni ja sadu aktiivseid tudengeid, kutsub tööandjaid osalema karjääripäeval „Täna tudeng, aga homme?“, mis toimub 21. aprillil AHHAA keskuses.

Uuri lähemalt… »
 

Vabrik nr 134

 

VABRIK nr 134
 

Riigireformi Radari kommentaar: koolivõrgu reform

Demograafiline olukord on tinginud selle, et paljud omavalitsused seisavad silmitsi pooltühjade koolimajadega, mille ülalpidamine on kulukas ning ebamõistlik, piirates seejuures omavalitsuse võimalusi investeerida pakutava hariduse kvaliteeti. Lisaks on tänane olukord problemaatiline seetõttu, et gümnaasiumihariduse kvaliteeti ei suudeta ühtlaselt üle Eesti tagada.
Loe edasi… »

Tööandjate volikogu sai uued aseesimehed

Eesti Tööandjate Keskliidu volikogu valis 16. märtsi istungil ase-esimeesteks Jüri Käo (Tallinna Kaubamaja AS), Mati Polli (Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit), Valdo Kalmu (AS Tallinna Sadam), Priit Perensi (Swedbank AS) ja Kai Realo (Eesti Kaupmeeste Liit).


Loe edasi… »

Millistes riikides vajavad ettevõtjad välisesindusi?

Välisministeerium on üle vaatamas oma välisesindusi ja analüüsib muuhulgas, millised neist on ettevõtjate jaoks kõige vajalikumad ning palub Tööandjatelt selleks sisendit. Nimelt plaanib ministeerium osa esindusi sulgeda.


Loe edasi… »

Fotod Parim praktikakoht 2016 auhinna üleandmiselt

Eesti Tööandjate Keskliidu konkursi „Parima praktikakoht“ võitis energeetika- ja automaatikatehnoloogiaettevõte ABB AS, auhinna andsid ettevõtte toomises üle haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi ja Eesti Tööandjate Keskliidu haridusnõunik Anneli Entson. Vaata fotosid ja loe, millega ABB tiitli välja teenis.

Loe edasi… »
 
MAKSUD

Sõiduautode erisoodustuse süsteem olgu võimalikult lihtne

Uus erisoodustuse süsteem peaks olema võimalikult lihtne, pettuseid mittevõimaldav ja optimaalse maksukoormusega (madalam praegusest erisoodustuse hinna tasemest 256 € kuus), et vabatahtlik maksulaekumine oleks võimalikult suur.

Loe edasi… »

Toetame siduva eelotsuse andmise kohustuse laiendamist

Eesti Tööandjate Keskliit toetab siduva eelotsuse andmise kohustuse laiendamist ka Tulumaksuseaduse mõistes seotud isikutele, suurendamaks õigusselgust ning vähendamaks maksuriske.

Loe edasi… »
 
HARIDUS

See oli teooria, aga see siin – praktika

Meistrite ja oma ala asjatundjate juures praktikal või õpipoisiks käimine on sajandeid vana tava, kuid praegused ootused sellele on hoopis teistsugused. Tänapäeval vaadatakse tööandjate poole tihti suurte ootustega, kuid tõde nii õpipoisi/praktikandi kui ka praktikapakkuja kohta selgub alles siis, kui asi teoorias selge ja aeg “veeretama hakata”, kirjutab Eesti Tööandjate Keskliidu haridusnõunik Anneli Entson.

Loe edasi… »

Pärnumaa Kutsehariduskeskus otsib koostööpartnereid turismisektorist

Pärnumaa Kutsehariduskeskus alustab aprillis õpipoisiõppega abikelneri ja hotelliteenindaja erialal ning otsib ettevõtteid, kes pakuksid õppuritele suvisel turismihooajal praktikat.

Loe edasi… »

Tunnusta parimaid haridustöötajaid ja hariduse toetajaid

Alates 15. märtsist on kõigil võimalik Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehe kaudu esitada tunnustamiseks parimaid haridustöötajaid ja hariduse toetajaid.


Loe edasi… »
 
TÖÖJÕUD

STEP-programm aitab probleemsed noored tööle

Alates veebruarist on käimas Eestis noorte tööturule kaasamise programm STEP, mis on mõeldud 15-26aastastele noortele, kes on toime pannud mõne süüteo ning kes hetkel ei tööta ega õpi. STEP-i eeskujuks on Taanis läbiviidav programm High:five, mille toel on 10 aasta jooksul töö leidnud juba ligi 1500 noort, sellega on tänaseks liitunud üle 1600 ettevõtja ja programm on ka majanduslikult väga efektiivne.

Loe edasi… »

Töötukassa teabepäev tööandjatele 31. märtsil

Eesti Töötukassa kutsub 31. märtsil teabepäevale Tallinna ja Harjumaa tööandjaid, kes soovivad koostööd Töötukassaga tihendada, saada teavet praegusest tööturu olukorrast ja Töötukassa pakutavatest teenustest.

Loe edasi… »

Valmis veebinõu tööandjatele võrdsest kohtlemisest

Võrdõigusvolinik avas praktilise veebiportaali „Hea tööandja“, mis aitab asutustel ja ettevõtetel orienteeruda võrdse kohtlemise temaatikas ning on abiks tööandjatele hea ja õiguspärase töökultuuri loomisel.

Loe edasi… »
 
 
TASUB TEADA

Konverents Industry 4.0 keskendub koostööle

Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu (ITL) konverents “Industry 4.0 in Practice” toimub 2.-3. juunil Tallinnas. Teist korda toimuv tööstuse 4.0 põhimõtteid tutvustav konverents keskendub seekord praktilistele näidetele ja koostöövõimalustele.

Uuri lähemalt… »
 

Praktika ja Õpipoisiõpe, märts 2016

 

PRAKTIKA JA ÕPIPOISIÕPE
 

Õpipoisiõpe aitab kutseharidust siduda kaasaegse tööturu vajadustega

Töökohapõhine õpe ehk õpipoisiõpe on Eestis populaarsust kogumas ja kutsekoolid avavad koostöös ettevõtetega aina enam õppekavasid, kus õppurid kutse just sellises vormis omandavad. Millega täpsemalt on tegemist ja mida on tööandjatel õpipoisiõppe oma ettevõttes juurutamisest võita, kirjutab Eesti Tööandjate Keskliidu haridusnõunik Anneli Entson.

Loe edasi… »

Juhendmaterjal tööandjale: kuidas rakendada oma organisatsioonis õpipoisiõpet

Selgitamaks, mida õpipoisiõpe täpsemalt tähendab ja kuidas see tööandja vaatest paistab, on Eesti Tööandjate Keskliit, Haridus- ja Teadusministeerium ja SA Innove kokku pannud ülevaatliku juhendmaterjali.


Loe edasi… »

Parim Praktikakoht 2016 on ABB

Eesti Tööandjate Keskliidu konkursi „Parima praktikakoht“ võitis energeetika- ja automaatikatehnoloogiaettevõte ABB AS, kes on pikka aega olnud valdkonna õppuritele oluliseks praktikabaasiks ning panustanud märkimisväärselt töötajate järelkasvu koolitamisesse.


Loe edasi… »
 
KOGEMUSLOOD

Meeli Kaldma: Kool ootab ettevõttelt soovi juhendada

Olgu tegemist praktika või õpipoisiõppega – kõige eeldus on mentori ja juhendaja olemasolu tööandja poolt. Ilma juhendajata ei tee ükski õpilane praktikat ära ega omanda õpipoisiõppes ametit.

Loe edasi… »

Katrina Laurson: Kasu läbimõeldud praktikast kaalub vaeva üle

Et Eesti Energias sooritatav praktika oleks kõrge kvaliteediga, palub ettevõte alati oma töötajatel põhjalikult läbi mõelda, mis on konkreetse praktikakoha loomise eesmärk, kas meil on võimalik noorele aega pühendada ning kuivõrd sisukaid ülesandeid saame talle pakkuda.

Loe edasi… »

Jüri Saarma: Endisest praktikandist töötaja peale võib kindel olla

Igal aastal on Nortalis praktikal 15–30 inimest, paljud neist jäävad praktika lõppedes õpingute kõrvalt osakoormusega tööle. Praktika on ettevõttes korraldatud nii, et noored saaksid kohe algusest peale nö päris tööd teha.

Loe edasi… »
 
TOIMUB

Konverents “Õpipoisiõpe – õng või kala?”

SA Innove kutsub tööandjaid osalema konverentsil „Õpipoisiõpe – õng või kala?”. Konverents toimub reedel, 8. aprillil 2016 algusega kell 10.00 Nordic Hotell Forum (Viru väljak 3, Tallinn). Konverentsi eesmärk on jagada parimaid õpipoisiõppe kogemusi, tutvustada töökohapõhist õpet Eesti tööandjatele ja analüüsida õpipoisiõppe olukorda ning kitsaskohti.

Loe edasi… »

Töötukassa kutsub messidele praktikante värbama

Eesti Töötukassa kutsub tööandjaid osalema läbi kevade toimuvatel töömessidel. Messid toimuvad igas maakonnas ja osalema on oodatud kõik tööandjad, kellel on pakkuda töökohti koheselt või lähitulevikus. Lisaks oodatakse ka neid, kellel on pakkuda tudengitele ja kutseõppuritele praktikakohti.

Loe edasi… »

Tööandjad on oodatud Tartu Karjääripäevale

OLE ROHKEM liikumine Tartus , mis koondab mitukümmend tudengiorganisatsiooni ja sadu aktiivseid tudengeid, kutsub tööandjaid osalema karjääripäevale „Täna tudeng, aga homme?“, mis toimub 21. aprillil AHHAA keskuses (Sadama 1, Tartu).


Loe edasi… »
 
 
 

 

Uudiskiri ilmub neli korda aastas Haridus ja Teadusministeeriumi tööturu ja õppe tihedama seostamise programmi tegevuste „Praktikasüsteemi arendamine kutse- ja kõrghariduses“ ning „Õpipoisiõppe laiendamine“ raames. Programmi eesmärk on viia õppimisvõimalused vastavusse tööturu vajadustega. Uudiskirja valmimist rahastavad Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti Tööandjate Keskliit.
 


 

Vabrik nr 133

VABRIK nr 133
 

Tööandjate aastakonverents keskendus välistööjõule

2. märtsil toimunud Eesti Tööandjate Keskliidu aastakonverents Tuulelohe lend 2016 keskendus ühele Eesti arengu hetke suuremale probleemile – tööjõupuudusele, ja kutsus alustama debatti selle üle, millist sisserändepoliitikat Eesti tegelikult vajab.

Loe edasi… »


Tiit Kuuli: Visioonile järgnegu teod

Eestis ei ole praegu piisavalt selgelt sõnastatud, kuhu ja miks tahame minna ning kuidas sinna kohale jõuda. Visioon on selle protsessi esimene osa, aga ainult visioon meid kohale ei vii, ütles Eesti Tööandjate Keskliidu volikogu esimees Tiit Kuuli intervjuus Postimehele.


Loe edasi… »

Riigireformi edenemisele hindeks “kolm miinusega”

Eesti Tööandjate Keskliidu ja mõttekoja Praxis loodud algatus Riigireformi Radar annab riigireformi edenemisele hindeks “kolm miinusega”, sest ehkki reformi senist kulgemist ei saa rahuldavaks pidada, on käsil mitmeid lootust andvaid samme.


Loe edasi… »

Kas julgeme riiki ambitsioonikalt reformida?

Täpselt aasta tagasi küsisime Tööandjate aastakonverentsil: kes julgeb Eestit reformida? Ja kuidas Eestit reformida nii, et elujärg kasvaks edasi ka vähenevate töökäte, kasvava emigratsiooni ning tõusvate sotsiaalkulutuste tingimustes?

Loe edasi… »
 
MAKSUD

Maksejõuetusõiguse muutmisel tuleb vältida juhatuse liikme vastutuse suurendamist

Maksejõuetusõiguse muudatusettepanekute väljatöötamisel tuleks hoiduda liigse halduskoormuse lisamisest ettevõtjale ning juhatuse liikme vastutuse ebaproportsionaalsest suurendamisest. 

Loe edasi… »

Agressiivse maksuplaneerimise pakett arvestagu Eestiga

Agressiivse maksuplaneerimise vastane pakett peab Eesti eripäradega arvestama, kuna Eesti ettevõtte tulumaksu süsteem on Euroopa Liidu õigusega kooskõlas, teatas Eesti Tööandjate Keskliit oma tagasisides Rahandusministeeriumile.

Loe edasi… »
 
MAJANDUS

Riik tahab saada targemaks tellijaks

Eestis ostab riik aastas keskmisel 2 miljardi euro eest turult tooteid, teenuseid, ehitustöid ja muid lahendusi. Kui ka 1% neist hangetest toetaks innovatsiooni, st ostetaks midagi uudset, suunduks sel moel ettevõtete arendustegevusse ligikaudu 20 miljonit eurot.

Loe edasi… »

BUSINESSEUROPE: Valitsused hakkavad reformidest väsima

Euroopa Liidu liikmesriikide valitsused hakkavad reformimisest väsima, kuna majanduskasv on taastunud, selgus 3. märtsil avaldatud BUSINESSEUROPE reformibaromeetrist. 2016. aasta kevadeks on ellu viidud vaid 20 protsenti Euroopa Komisjoni tehtud reformiettepanekutest.

Loe edasi… »

Konkurss „Tunnusta ettevõtluse edendajat“

MKM ootab ettevõtlust edendanud organisatsioone osalema konkursil „Tunnusta ettevõtluse edendajat 2016”, mis on ühtlasi Eesti eelvooruks üle-euroopalisele konkursile „Euroopa ettevõtluse edendamise auhinnad 2016”. 


Loe edasi… »
 
TÖÖJÕUD

Tamsar: Meie kolm enesepettust sisserände küsimustes

Eesti Tööandjate Keskliidu juhataja Toomas Tamsar kõneles 2. märtsil tööandjate aastakonverentsil Tuulelohe Lend, et sisserände diskussioonis kükitame hirmunult justkui sügaval orus, nägemata päris probleemi, milleks on rahvastiku vähenemine ja vananemine ning sellele järgnev sotsiaalsüsteemi kriis.

Loe edasi… »

Taavi Rõivas: sallimatus ühiskonnas sööb iga inimese heaolu

Peaminister Taavi Rõivas ütles  Eesti Tööandjate Keskliidu aastakonverentsi „Tuulelohe lend 2016“ avakõnes, et kui ühiskonnas võtab võimust sallimatus, siis sööb see ühel hetkel kõigi ettevõtjate kasumit ja iga inimese heaolu.

Loe edasi… »

Tööandjate aastakonverentsi ettekanded

Vaata Tööandjate aastakonverentsi ettekannete slaide (ja peatselt lisanduvaid ettekannete videosalvestisi)

Loe edasi… »
 
AVALDA ARVAMUST

Millistes riikides vajate välisesindusi?

Välisministeerium on üle vaatamas oma välisesindusi ja analüüsib muuhulgas, millised neist on ettevõtjate jaoks kõige vajalikumad.

Loe edasi… »

Kuidas seadusandlusega paindlikke töösuhteid soodustada?

Kogume ettevõtjate nägemusi tuleviku töö- ja puhkeaja regulatsioonist, mis võimaldaks luua ja kasutada paindlikke ning kaasaegseid töösuhteid.

Loe edasi… »
 
TASUB TEADA

Euroopa sotsiaalse innovatsiooni konkurss

Euroopa Komisjon on loonud auhinnalise konkursi äriideedele, mis aitavad põgenike ja uussisserändajatega seotud majanduslikku potentsiaali paremini realiseerida. 

Uuri lähemalt… »

Konverents „Inimesega koos ja inimese heaks“

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus kutsub 31. märtsil oma 20. tegevusaastat tähistavale rahvusvahelisele konverentsile „Inimesega koos ja inimese heaks“. 

Uuri lähemalt… »


**
        


Vabrik nr 132

 

VABRIK nr 132
 

Parima praktikakoha tiitlile kandideerib ligi sada ettevõtet

Eesti Tööandjate Keskliidu konkursile “Parim praktikakoht”, mille raames tunnustatakse esmakordselt Eesti parimaid praktikavõimalusi pakkuvaid ettevõtteid, laekus tähtajaks 92 kandideerimisavaldust. 


Loe edasi… »

Lähetatud töötajate töötingimuste seaduse muudatus tõstaks halduskoormust

Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse eelnõus planeeritavate muudatustega kaasneks ettevõtjale senisest suurem halduskoormus, mis omakorda raskendaks välistööjõu kaasamist, teatas Eesti Tööandjate Keskliit tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovskile saadetud kirjas. Tööandjad eelnõud ei kooskõlasta.


Loe edasi… »

Eesti Tööandjate Keskliidu uus volikogu esimees on Tiit Kuuli

Eesti Tööandjate Keskliidu üldkoosolek valis 17. veebruaril järgmiseks kolmeks aastaks liidu juhtorgani ehk volikogu, volikogu esimeheks valiti ehitusettevõtja Tiit Kuuli. Kuuli sõnul on Eesti Tööandjate Keskliit mõjukaim ettevõtjaid esindav organisatsioon, mida iseloomustab keskendumine suurele pildile – Eesti majanduse konkurentsivõime parandamisele ja inimeste heaolu kasvatamisele.


Loe edasi… »

Innovatsiooni edendavad riigihanked

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on saatnud kooskõlastusringile ettevõtlusministri määruse „Innovatsiooni edendavate hangete toetamise tingimused“ eelnõu. Ootame kommentaare ja ettepanekuid 26. veebruariks. 

Loe edasi… »

Õppuritele suunatud äriideede programm otsib mentoreid

Kõrg- ja kutsekoolide õppuritele suunatud üle-eestiline äriideede arenguprogramm ehk eelinkubatsioon kutsub mentoriks ettevõtjaid, kes aitaksid noortel oma ideed ärimudeliks arendada. 

Loe edasi… »
 
 
 
 
 
TASUB TEADA

Töökohapõhise õppe terviseedenduse infopäev

Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE ja MTÜ Terve Maailm kutsuvad 24. märtsil töökohapõhise tervisedenduse infopäevale, kus tutvustatakse organisatsioonide personalitöötajatele ja tervisedendusega tegelevatele inimestele võimalusi ja praktikaid tervisedenduseks töökohal ja kogukonnas.

Uuri lähemalt… »

Töötukassa kutsub CSR-konverentsile

Eesti Töötukassa, Justiitsministeerium, Euroopa Tööotsingu Võrgustik EURES ja MTÜ Living For Tomorrow kutsuvad 3. märtsil toimuvale konverentsile “Edendades vastutustundlikku ettevõtlust ja õiglast tööhõivepoliitikat”.

Uuri lähemalt… »

Pare kutsub aastakonverentsile “Muna õpetab kana”

PARE kutsub personalijuhtimise aastakonverentsile “Muna õpetab kana” ja pakub Eesti Tööandjate Keskliidu liikmetele võimalust osaleda tavahinnast 30 protsendi võrra soodsamalt. 

Uuri lähemalt… »
 

Vabrik nr 131

 

VABRIK nr 131
 

Tööandjate ettepanekud Välismaalaste seaduse muudatusteks

Eesti tööandjad tunnetavad väga valusalt tööjõupuuduse probleemi, sh mitte ainult kõrgelt kvalifitseeritud, vaid ka lihtsamate töökohtade täitmisel. See on juba saanud takistuseks tootmise laienemisel või uute suuremahuliste tellimuste vastuvõtmisel. Esitasime Siseministeeriumile ettepanekud Välismaalaste seaduse muutmiseks.


Loe edasi… »

Priit Sarapuu: Osad seadusest tulenevad piirangud välistööjõule ei ole enam põhjendatud

Kas me tõesti peame riigina seadma nii palju erinevaid piirangud välismaalaste töötamisele, kui meil samas on suur tööjõupuudus, küsib ASi G4S juhatuse esimees Priit Sarapuu. 2. märtsil toimuval Tööandjate aastakonverentsil Tuulelohe Lend räägib ta rahvusvahelise kontserni kogemustest välistööjõu värbamisel ja töökeskkonda integreerimisel.


Loe edasi… »

Eesti majandus tiksub kiirteel vaid 75 km/h

Tööandjate värskest majandusspidomeetrist, mille tarbeks küsitleti ligi 1000 ettevõtjat, selgus, et üle kolmandiku vastajatest hindas valitsuse viimaste kuude tegevust ettevõtluskeskkonnale kahjulikuks.  Üldine tagasiside Eesti Tööandjate Keskliidu liikmetelt on tunnetus, et valitsus tegeleb ebaproportsionaalselt liiga palju teemadega, millega soovitakse koguda poliitilisi punkte

Loe edasi… »

Kommentaarid spidomeetrile: Uute toodete, teenuste ja tehnoloogiate arendamiseks pole piisavalt kindlat tunnet

Miks on Tööandjate Spidomeetri järgi ettevõtjate hinnang valitsusele nii kehv? Ja kes kavatsevad investeerida ning kes mitte ja miks? Spidomeetrit kommenteerivad Sven Pertens, Margus Kastein, Ando Jukk, Sirje Potisepp, Henrik Välja, Verni Loodmaa, Enno Rebane ja Erki Niitlaan.

Loe edasi… »
 
HARIDUS

Parima praktikakoha tiitlile saab kandideerida 17. veebruarini

Eesti Tööandjate Keskliidu konkursile “Parim praktikakoht” saab veel kandidaate esitada kuni 17. veebruarini. Konkursi eesmärk on tunnustada ettevõtteid, kes panustavad märkimisväärselt kutseõppurite ja üliõpilaste praktika korraldusse. 

Loe edasi… »

Tunnustame kutsekoolide õppuritele erastipendiume pakkuvaid ettevõtteid

Enam kui poolte kutsekoolide õppuritel on võimalik taotleda ettevõtete või erialaliitude stipendiumi, et segamatult õpingutele keskenduda. Tööandja välja pandud stipendium annab õppurile sõnumi, et tema valitud eriala on vajalik ja ettevõtjate poolt väärtustatud, mistõttu on stipendium täiendav ajend parimate õpitulemuste nimel pingutamiseks.

Loe edasi… »
 
MAJANDUS

Eesti Tööandjate Keskliidu liikmed saavad ettevõtluse edendamise eest ordeni

President annab tänavu panuse eest ettevõtluse arendamisel Valgetähe IV klassi ordeni ASi Nortal asutajale Priit Alamäele ja AS UPM-Kymmene Otepää juhile Ando Jukkile. Palju õnne!

Loe edasi… »

Ekspordi arendamise programm PESA+ pakub personaalseid mentoreid

Loov Eesti ekspordi arendamise programm PESA+ pakub rahvusvahelise mentorprogrammi raames personaalseid mentoreid järgmistele sihtturgudele: Saksamaa, Suurbritannia, Taani, Rootsi ja Soome. Programm alustab veebruari keskel. 

Loe edasi… »

Avalda arvamust: Läti mereala ruumilise planeerimise KSH

Eesti osaleb mõjutatud riigina Läti mereala ruumilise planeerimise piiriülese keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) menetluses. 22. veebruarini on võimalus arvamust avaldada.


Loe edasi… »
 
TÖÖJÕUD

Eestisse lähetatud töötajate regulatsioon muutmisel

Sotsiaalministeeriumis on valminud Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse, täitemenetluse seadustiku ja töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu. Kehtestatakse rahaliste karistuste või trahvide piiriülene jõustamise regulatsioon, nähakse ette lähetatud töötaja tööandjalt teenuse tellinud isiku vastutus ehitussektoris, kehtestatakse tööandjale ja tellijale või tööd võimaldavavale isikule andmete ja dokumentide esitamise kohustus jm.

Loe edasi… »

Töötukassa pakub nõustamist ja koolitust vähenenud töövõimega inimeste palkamisel

Kõige olulisem selle teenuse juures on see, et nõustamist ja koolitamist viivad läbi spetsialistid puudega ja erivajadustega inimeste organisatsioonidest. Koostöös tööandjaga leitakse just temale sobiva nõustamise või koolituse viis ning otsitakse kõige asjatundlikumad nõustajad või koolitajad. 

Loe edasi… »

Haigekassa hoiatab: TSD esitamata jätmisel 10. kuupäevaks ravikindustus katkeb

Haigekassa tuletab meelde, et aasta algusest jõustus ravikindlustusseaduse muudatus, mille kohaselt on nüüdsest võimalik ravikindlustus saada ka neil, kes töötavad ühe või mitme võlaõigusliku lepingu alusel. Tööandjal on aga kohustus deklareerida töötaja eest sotsiaalmaksu töötasu väljamaksele järgneva kuu 10. kuupäevaks.

Loe edasi… »
 
 
TASUB TEADA

Seminar võimalustest Ida-Virumaal

SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoda kutsuvad 15.02 Jõhvi tasuta seminarile “2016. aasta – soodne aeg laieneda Ida-Virumaale”.

Uuri lähemalt… »

Crans Montana Foorum Marokos

Rahvusvahelisele koostööle ja globaalsele arengule pühendunud kõrgetasemeline Crans Montana Foorum toimub tänavu 17-22. märtsini Dakhlas Marokos.

Uuri lähemalt… »
 


 
 

Vabrik nr 130

 

VABRIK nr 130
 

Tuulelohe Lend 2. märtsil. Tööandjate aastakonverentsil küsime: kes teeb töö ära 10 ja 20 aasta pärast?

Tööandjate aastakonverents Tuulelohe Lend 2016 keskendub Eesti arengus hetkel suurimale probleemile – tööjõupuudusele. See on mure, millega on täna piike murdmas pea iga Eesti ettevõtja. Üheks lahenduseks on immigratsioon, kuid siin võistleme tööjõu pärast kogu vananeva Euroopaga.
Konverentsile saab soodushinnaga registreeruda 7. veebruarini


Loe edasi… »

Sten Tamkivi: Eestist peab saama riik, kus on välismaalasena lihtne elada

Talendid tulevad eeskätt tööle ettevõttesse ja alles siis vaatavad, millises riigis see ettevõte asub. Mida rohkem on Eestis huvitavaid ja edukaid ettevõtteid ja organisatsioone, seda tõenäolisemalt õnnestub meil Eestisse meelitada ka tarku inimesi, usub ettevõtja, Teleporti asutaja Sten Tamkivi. 2.märtsil toimuval Tööandjate aastakonverentsil esineb ta ettekandega „Migratsioonimatemaatika: avatuse hind“.
 

Vaata videot… »


Loe intervjuud… »

Welcome to Estonia? Ehk sisserände vältimatusest

Ajal, mil riigivalitsejad keskenduvad peenhäälestamisele, nagu mehe ja naise abielu põhiseadusesse kirjutamine või lippude heiskamine ettevõtluspäeval, laiutab keset tuba üks suur elevant, millest poliitikud pingsalt mööda vaadata üritavad. Selle elevandi nimi on sisserände vältimatus. Ja jutt ei käi pagulastest, vaid tööjõust, ilma kelleta me varsti enam hakkama ei saa, kirjutab Eesti Tööandjate Keskliidu juhataja Toomas Tamsar.
 

Loe edasi… »

Carlos Johnson: Kuidas talent ennast Eestis tunneb?

Töökoha Kariibidel praktikakoha vastu Tallinnas vahetanud dominikaanlane Carlos Johnson töötab ja elab Eestis juba kümme aastat. Teda hoiab siin IT-spetsialistide jaoks arendav keskkond ja see, et siin on võimalik kohata palju tarku ja töökaid inimesi. Segab aga see, et tänaval kõndiv ja eesti keelt kõnelev ladina-ameeriklane on eestlaste jaoks ikka veel imestamist väärt.
2. märtsil toimuval Tööandjate aastakonverentsil räägib ta oma loo ettekandes “Dominikaanlasena Eestis”

Vaata videot… »


Loe intervjuud… »

Raul Eamets: Pikemas perspektiivis kummitab meid selgelt tööjõu puudus

Tartu Ülikooli majandusteaduskonna professori Raul Eametsa sõnul ei ole küsimus selles, kas meil tekib tööjõupuudus. Tekib küll. Hoopis raskem on aga püüda selgeks teha, milliste elualade inimesi võib meil kümne või kahekümne aasta pärast enim vaja minna. Tööandjate aastakonverentsil peab ta ettekande teemal „Tööjõu sisserändest ja tööjõu vajadusest Eesti majanduse kontekstis“.
 
 
 
 

David Vseviov: lahkujad mõjutavad Eesti kultuuri enam kui sisserändajad

50 000 lahkuvat eestlast, kelle lapsed tõenäoliselt eesti keele ja kultuuri kandjateks ei kasva, on eestlusele palju suuremaks probleemiks kui siia saabujad, kelle järeltulijatest saavad ilmselt eesti keele kõnelejad, nendib ajaloolane ja mõtleja David Vseviov. Teda kurvastab, et oleme kaotanud võime sündmusi, tendentse ja arenguid adekvaatselt hinnata ja laseme end ühiskondlikus debatis juhtida emotsioonidel.  Tööandjate aastakonverentsil esineb ta ettekandega „Sisseränne ja kultuur“.
 
 
 
TUULELOHE LEND

Kes esinevad Tööandjate aastakonverentsil?

Tartu Ülikooli majandusteaduskonna professor Raul Eamets räägib tööjõu sisserändest ja tööjõu vajadusest Eesti majanduse kontekstis. Dublini majandus- ja sotsiaaluuringute instituudi teadur Merike Darmody analüüsib, mida on Iirimaa immigratsioonist võitnud ja mida kaotanud. Jeannie Melville jagab Uus-Meremaa õppetunde: kuidas meelitada tööjõudu maailma äärele.

Meie hoiakute mõju majandusele analüüsib Teleporti omanik Sten Tamkivi, mõju kultuurile mõtleja ja ajaloolane David Vseviov.


Oma kogemuslugusid välismaalaste palkamisest jagavad Swedbanki Balti panganduse juht Priit Perens, ISSi juht Madis Kase ja G4S juht Priit Sarapuu. Töötukassa valmisolekut analüüsib Meelis Paavel.

Kuidas on olla välismaalasena Eestis? Oma loo räägivad IT talent Carlos Johnson, vabakutseline ajakirjanik Stuart Garlick ja poliitiline pagulane Jevgenia Tširikova.

Mis on poliitikute hinnangul sisserände temaatikas tegelik probleem? Kristen Michal (Reformierakond), Margus Tsahkna (IRL) ja Jevgeni Ossinovski (SDE) vastavad Märt Treieri teravatele küsimustele erakondade debatis. 

Konverentsi avasõnad peaminister Taavi Rõivaselt.
 

Tutvu terve programmiga… »

Soodushinnaga registreerumine 7. veebruarini

Registreerumine kestab 19. veebruarini 2016. Registreerumisel kuni  7. veebruarini 2016 on osalustasu 190 eurot (nii Eesti Tööandjate Keskliidu liikmetele kui ka mitteliikmetele). Vähemalt nelja osaleja registreerimisel ühest organisatsioonist küsige grupisoodustust (employers@employers.ee) .

 


Registreeru siin… »

 
 
 
 
 


 

Vabrik nr 129

 

VABRIK nr 129
 

Konkurss: otsime parimaid praktikakohtade pakkujaid

Eesti Tööandjate Keskliit kuulutas välja konkursi “Parim praktikakoht”, mille eesmärk on tunnustada ettevõtteid, kes panustavad märkimisväärselt kutseõppurite ja üliõpilaste praktika korraldusse. Kandideerida saab 17. veebruarini.


Loe edasi… »

Heaolu arengukava eelnõu arvestab tööandjate ettepanekutega

Heaolu arengukava eelnõus on arvestatud enamiku Eesti Tööandjate Keskliidu seni tehtud ettepanekute ja märkustega, mis peamiselt puudutasid arengukava tööjõu teemasid.

 


Loe edasi… »

Tööandjate konverents lahkab sisserände mõju Eesti majandusele

Tööandjate aastakonverents Tuulelohelend 2016 keskendub sisserändele ja sellele, kuidas erinevad stsenaariumid mõjutavad Eesti konkurentsivõimet. 2. märtsil toimuval konverentsil arutlevad selle üle nii teadlased, ettevõtjad, poliitikud kui ka sisserändajad ise, ilma tabude ja paanikata.

Loe edasi… »

AS Wendre astus Eesti Tööandjate Keskliidu liikmeks

Tervitame Eesti Tööandjate Keskliidu värskeimat liiget, ASi Wendre. Wendre on üks Euroopa suurimaid vooditekstiilide tootjaid, kes ekspordib enamiku oma toodangust. Wendres töötab 650 inimest. 

Loe edasi… »
 
MAJANDUS

Justiitsministeeriumi ettepanek ei lahenda juhatuse liikme töötuskindlustuse probleemi

Eesti Tööandjate Keskliidu hinnangul ei lahenda justiitsministeeriumi plaan luua endise töötuskindlustushüvitisega sarnane süsteem, mis aitaks eelkõige alustavaid ettevõtjaid, olemasolevat probleemi, vaid tekitab hoopis segadust juurde. Nimelt leiab ministeerium, et äriühingu juhtidele töötutoetuse ja töötuskindlustushüvitise maksmise asemele võiks tekitada alustava äriühingu juhatuse liikme toetuse.

Loe edasi… »

Ettevõtjapäev jäägu lipupäevaks

Eesti Tööandjate Keskliit pooldab ettevõtjapäeva lipupäevana. Leiame, et sellisel viisil antakse ettevõtjatele ja avalikkusele tugev sõnum sellest, et riik tunnustab ettevõtjaid ja peab nende panust kõigi kodanike heaolu kasvatamisel tähtsaks. 

Loe edasi… »

Aita valida parimat ja halvimat seadust

Teenusmajanduse Koda hakkab taaskord valima parimat ja halvimat seadust ning ootab mõlemale tiitlile kandidaate. Esitada saab möödunud kalendriaasta Riigikogu, ministeeriumide ja kohalike omavalitsuste õigusakte, kandidaatide valikult tuleb lähtuda Hea Õigusloome Tava põhimõtetest.

Loe edasi… »
 
TÖÖJÕUD

Töövõimereform kui vahend tööjõupuuduse vastu

1. jaanuaril käivitus kaua ette valmistatud töövõimereform. See tähendab tööandjatele rohkem potentsiaalseid töötajaid ning teenuseid, toetusi ja nõustamist nende palkamisel.

Loe edasi… »

Töötukassa kutsub töömessidele

Eesti Töötukassa kutsub tööandjaid osalema veebruaris algavatel ja läbi kevade toimuvatel töömessidel. Messid toimuvad igas maakonnas ja osalema on oodatud kõik tööandjad, kellel on pakkuda töökohti koheselt või lähitulevikus. Lisaks oodatakse ka neid, kellel on pakkuda tudengitele ja kutseõppuritele praktikakohti.

Loe edasi… »
 
HARIDUS

Toetame mitteformaalses õppes saadud kogemuste arvestamist kooli sisseastumisel

Toetame mitteformaalses õppes ja töötades saadud teadmiste ja oskuste arvestamist kooli sisseastumisel, kirjutas Eesti Tööandjate Keskliit tagasisides uue Haridusseaduse eelnõule. See on hea võimalus õpingute jätkamiseks neile, kes ei ole läbinud traditsioonilist lineaarset õpiteed põhikoolist kõrghariduseni või kes on erinevatel põhjustel mõnda aega õppimisest eemal olnud.

Loe edasi… »

Õpipoisiõppe tähtsus kutsehariduses kasvab järsult

Lähiajal asub viieteistkümnes kutseõppekeskuses õppima 470 uut õpipoisiõppes osalejat, aasta jooksul lisandub neile veel prognoositavalt üle tuhande õpipoisi. Kokku luuakse kolme aasta jooksul täiendavalt 4700 ja aastaks 2020 juba 8000 õpipoisi õppekohta.

Loe edasi… »
 
 
TASUB TEADA

Tööfüsioteraapia hommikud Tallinnas ja Tartus

MTÜ Tööfüsioteraapia kutsub tööandjaid osalema infohommikutel, mis toimuvad 12. veebruaril kl 10-12 Tallinnas ja 19. veebruaril kl 10-12 Tartus. Arutatakse, miks ja kuidas tööfüsioteraapiast töökeskkonnas kasu on, tutvustatakse töökeskkonnas teenust osutavate füsioterapeutide nimistut jpm.

Loe edasi… »

Kuidas leida üles raiskamine organisatsioonis?

PARE töötuba “Kuidas leida üles raiskamine organisatsioonis?” toimub 4. veebruaril Oru hotellis. Koolitajaks on Ele Reiljan.

Loe edasi… »

Töötukassa teabepäevad tööandjaile

Eesti Töötukassa kutsub Tallinna ja Harjumaa tööandjaid teabepäevadele, mis toimuvad 28. jaanuaril eesti keeles ja 4. veebruaril esmakordselt vene keeles.
 
 
Telli uudiskiri endale e-mailile


        

Vabrik nr 128

VABRIK nr 128
Eesti Tööandjate Keskliidu infokiri
 

Kandidaate Eesti Tööandjate Keskliidu volikogusse saab esitada 10. veebruarini

Eesti Tööandjate Keskliidu üldkoosolek ja järgmiseks kolmeks aastaks volikogu valimine toimub 17. veebruaril kell 15 Tööandjate majas (Kiriku 6, Tallinn). Volikogu on Eesti Tööandjate Keskliidu liikmete seast valitud kuni 30 liikmeline organ, mis täidab põhikirjas ettenähtud ulatuses üldkoosoleku ülesandeid.

Loe edasi… »

Õiguskantsler: juhatuse liikme töötuskindlustusest ilma jätmine on põhiseadusega vastuolus

Õiguskantsler Ülle Madise tegi Riigikogule ettepaneku tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse põhiseadusega kooskõlla viimiseks. Eesti Tööandjate Keskliidu juhataja Toomas Tamsare sõnul tuleks seadusemuudatus, millega taastatakse äriühingu juhatuse liikmele töötuks jäämise korral töötuskindlustushüvitis, vastu võtta kiirendatud korras.

Loe edasi… »

Kulutused töötaja tervisele olgu ettevõtluskulu

Eesti Tööandjate Keskliit esitas Rahandusministeeriumile ettepaneku muuta töötaja tervisele tehtud kulutused ettevõtluskuluks ehk et neilt ei tuleks tasuda tööjõumakse. Seejuures peame oluliseks, et ettevõtluskuluks saaks lugeda ka neid tervise edendamiseks tehtavaid kulutusi, mis ei tulene otseselt töötervishoiuarsti suunisest.

Loe edasi… »

Olulised meeldetuletused välismaalaste töölevõtmisel

Alates 01.01.2016 jõustusid muudatused välismaalaste seaduses. Toome välja olulisemad detailid, mida välismaalaste tööle võtmisel silmas pidada.

Loe edasi… »
 
MAJANDUSPOLIITIKA

Ettevõtjatele avanes võimalus saada toetust rakendusuuringuteks

SA Archimedes ja Eesti Teadusagentuur kutsuvad ettevõtteid taotlema toetust rakendusuuringuteks või tootearenduseks nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades. Ühe uuringu või tootearendusprojekti kohta on võimalik ettevõttel küsida toetust 20 000 eurot kuni 2 miljonit eurot.

Loe edasi… »

Ettevõtte arenguprogramm aitab ambitsioonikaid tegijaid

Jaanuarist EASis avanenud Ettevõtte arenguprogrammi eesmärk on, et Eestis oleks rohkem ettevõtteid, kes suudavad maksta kõrget palka, investeerivad rohkem, teenivad suuremat kasumit ja on välisturgudel konkurentsivõimelised

Loe edasi… »

Disainikasutuse ümarlaud ettevõtjatele

Kultuuriministeerium ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium kutsuvad 18. jaanuaril algusega kell 13.30 osalema ümarlaual, et ühiselt  arutleda disainikasutuse edendamise teemadel

Loe edasi… »
 
HARIDUS

Õpipoisiõpe seob kutseharidust ja kaasaegse tööturu vajadusi

Töökohapõhine õpe ehk õpipoisiõpe on Eestis populaarsust kogumas ja kutsekoolid avavad koostöös ettevõtetega aina enam õppekavasid, kus õppurid kutse just sellises vormis omandavad. Millega täpsemalt on tegemist ja mida on tööandjatel õpipoisiõppe oma ettevõttes juurutamisest võita?

Loe edasi… »

“Võti tulevikku” toob kokku tuhanded tudengid ja tööandjad

1.-2 märtsil Tallinna Tehnikaülikoolis toimiv karjääriüritus “Võti Tulevikku” kutsub ettevõtteid osalema ja ennast üliõpilastele, potentsiaalsetele tulevastele töötajatele tutvustama.

Loe edasi… »
 
TÖÖJÕUD

Milliseid muudatusi vajab välismaalaste seadus?

Välisministeerium on üle vaatamas Välismaalaste seadust ja küsib partneritelt ettepanekuid. Eesti Tööandjate Keskliit kogub oma võrgustiku arvamused kokku, süstematiseerib need, teeb vajadusel esmase analüüsi ja esitab ministeeriumile jaanuari lõpuks. See on ministeeriumile üheks sisendiks eelnõu väljatöötamiskavatsuse koostamiseks.

Loe edasi… »

Küsitlus: kuivõrd toetab töölepingu seadus paindlikke töösuhteid?

Tallinna Ülikooli õigusteaduse magistrant Teele Mikk palub tööandjate abi magistritöö kirjutamisel. Tema töö peamiseks eesmärgiks on analüüsida Eesti kehtivat seadusandlust ning selgitada välja, kas ja kuivõrd järgib see Euroopa Liidu poolt seatud töö- ja pereelu ühitamise eesmärke. 

Loe edasi… »

Valitsus kinnitas alampalga järgmiseks kaheks aastaks

Alates 1. jaanuarist 2016 kehtestatakse tunnitasu alammääraks 2,54 eurot ja kuutasu alammääraks täistööajaga töötamise korral 430 eurot. Alates 1. jaanuarist 2017 kehtestatakse tunnitasu alammääraks 2,78 eurot ja kuutasu alammääraks täistööajaga töötamise korral 470 eurot.

Loe edasi… »
 
MAKSUD

Maksuametil uus teenus maksuvõla ajatamiseks

Ettevõtjatel ja füüsilistel isikutel on nüüd võimalik e-maksuameti/e-tolli uue teenuse abil maksude tasumisel tekkinud ajutisi raskusi leevendada maksusummade ajatamisega ning vältida sellega maksuvõlglaste nimekirja sattumist.

Loe edasi… »
 
TASUB TEADA

Kuidas luua häid juhte?

  • Kuidas valmistada juhte ette tulevikuks? Millised on vajalikud kompetentsid?
  • Kuidas panna juhid mõistma oma rolli organisatsioonis ning vastutama nii enda kui töötajate arengu eest?
  • Kuidas leida parim meetod juhtide arendamiseks? Mille hulgast valida? Mis neist reaalselt toimib? Mis mitte?
PARE töötuba Lia Ratniku juhendamisel toimub 15. jaanuaril.    Loe edasi… »

Kuidas seada mõõdetavaid eesmärke?

  • SMART mudeli meenutus ja kasutus igapäevatöös
  • “Pehmete eesmärkide” mõõdetavaks muutmine
  • Isiklike eesmärkide joondamine ettevõtte/üksuse eesmärkidega
PARE töötuba Tea Trahovi eestvedamisel toimub 21. jaanuar 2016.   Loe edasi… »

Töötukassa teabepäev Tallinna ja Harjumaa tööandjatele

28. jaanuaril toimuvale teabepäevale oodatakse töötukassa Tallinna ja Harjumaa osakonna partnereid ja ettevõtteid, kes soovivad koostööd töötukassaga tihendada, saada teavet praegusest tööturu olukorrast ja töötukassa pakutavatest teenustest (proovitöö, tööpraktika, palgatoetus, tööturukoolituse kulude hüvitamine tööandjale, noortegarantii, EURES, erivajadusega inimese teenused tööle rakendamisel).

Loe edasi… »
         

Vabrik nr 127

VABRIK nr 127
Eesti Tööandjate Keskliidu infokiri
 

Tamsar: Mis neil noortel küll viga on?

Eesti tööandjad tahavad küll ettevõtlikke ja initsiatiivikaid noori töötajaid, kuid ei oska tihti nende võimeid ära kasutada, rääkis Eesti Tööandjate Keskliidu juhataja Toomas Tamsar väärtuskasvatuse konverentsil „Hea kool kui väärtuspõhine kool. Kuidas kujundada ettevõtlikku eluhoiakut?“.

Loe edasi… »

Kutsume toetama noorte tehnoloogiaharidust

Eesti Tööandjate Keskliit toetab noorte tehnoloogiaharidust ning annetab seetõttu raha, mis oleks kulunud jõulukaartidele ja -kingitustele, MTÜ-le Eesti 2.0. 

Loe edasi… »

Tööturumeetmed pidagu silmas tuleviku töösuhteid

Heaolu arengukava käigus välja töötatavad tööturu meetmed peavad silmas pidama tuleviku töösuhteid, eelkõige paindlike töösuhete soodustamist, leidis Eesti Tööandjate Keskliidu tööjõupoliitika töögrupp. Lisaks 9. novembril Heaolu arengukavasse esitatud kommentaaridele saatsime Sotsiaalministeeriumile täiendavad ettepanekud prioriteetsete tööturumeetmete kohta.

Loe edasi… »

Haiguspäevade hüvitamise korra muutmisele peab eelnema mõjuanalüüs

Eesti Tööandjate Keskliidu hinnangul vajab haiguspäevade hüvitamine mõjuanalüüsi, enne kui seda muutma kiirustatakse. Tööandjate juhataja Toomas Tamsare sõnul on haigena tööl käimine ja sellega nii enda kui ka kolleegide tervise kahjustamine kahtlemata probleem, millega tuleb tegelda. Samas ei saa teha otsuseid uisapäisa.

Loe edasi… »
 
MAJANDUSPOLIITIKA

Ettevõtted vajavad ambitsioonikamaid ekspordiplaane

Ernst&Young´i uuringust „Eesti eksportööride konkurentsivõime“ selgus, et Eesti eksport on jäänud viimastel aastatel samale tasemele püsima. Samas on eksportivate ettevõtete arv kasvanud.

Loe edasi… »

Uute meetmete infotund

Jaanuarist 2016 avanevad kaks täiesti uut toetusmeedet ettevõtjatele ja korraldame 17. detsembril kl 10-12 nende tutvustamiseks infotunni. Veel on mõned vabad kohad.

Loe edasi… »
 
MAKSUD

Tööandjad tervitavad finantstehingute maksu toetamisest loobumist

Eesti Tööandjate Keskliit tervitab rahandusminister Sven Sesteri otsust loobuda finantstehingute maksu toetamisest. Just sellise ettepanekuga pöördumise, kuhu olid alla kirjutanud kõik üle-euroopalise tööandjate katusorganisatsiooni BUSINESSEUROPE presidendid, saatsime rahandusministrile novembris.

Loe edasi… »
 
HARIDUS

Avalik konsultatsioon: haridusseaduse uuendamise eelnõu

Uue haridusseaduse eelnõu paneb paika õppijate põhilised õigused ja kohustused. Samuti sätestab eelnõu selgemalt, kelle kohustus on luua õppimiseks sobivad tingimused. Eelnõu määrab ka selge vastutuse kvaliteetse hariduse kättesaadavuse tagamise eest: kohalik omavalitsus vastutab alus-, põhi- ja huvihariduse eest ning riik kutse-, kõrghariduse ja alates aastast 2023 ka keskhariduse eest.

Loe edasi… »
 
TÖÖTURG

Töötukassa soovib tööandjatega aktiivset koostööd

Kõigis töötukassa maakondlikes osakondades töötavad selle aasta juunist tööandjate konsultandid, kes on kohalikule tööandjale töötukassas esimeseks kontaktiks. Töötukassa pingutab selle nimel, et koostöö tööandjatega muutuks veelgi aktiivsemaks, kirjutab Kristiina Palm, Eesti Töötukassa tööandjatega koostöö nõunik.
 
 
TASUB TEADA

Seminar “Riigipidamisest sotsiaalreformideni”

Eesti Koostöö Kogu kutsub 12. jaanuaril kl 14-17 kinno Sõprus seminarile „Riigipidamisest sotsiaalreformideni“. Seminaril tõmmatakse kokku riigipidamise kava kolm aastat kestnud töö, tutvustatakse sotsiaalreformide teemalisi plaane, 2016. aasta alguses valmivat rahvaalgatusveebi ning pooleteise aasta pärast ilmuva inimarengu aruande fookust. 

Ilusaid pühi ja ettevõtlikku uut aastat!

Soovime Vabriku lugejaile ilusaid pühi ja ettevõtlikku uut aastat. Järgmise Tööandjate infokirja Vabrik leiate oma meilipostkastist 12. jaanuaril.
 Telli Vabrik endale e-mailile


 

Vabrik nr 126

 

VABRIK nr 126
Eesti Tööandjate Keskliidu infokiri
 

Ettevõtluse toetamise riiklikud struktuurid tuleks liita

Ettevõtluse toetamise ja arendamisega tegelevate erinevad riigile kuuluvate asutuste liitmine aitaks vähendada ettevõtete halduskoormust taotlemisel ja aruandlusel ning kokku hoida nii riigi kui ka ettevõtete kulusid.

Loe edasi… »

Tööandjad toetavad haldusreformi kava

Tööandjate keskliidu volikogu otsustas toetada valitsuse haldusreformi kava, mille kohaselt peab omavalitsuses olema vähemalt 5000 elanikku. Kutsume aga omavalitsusi üles vabatahtlikult ühinema suuremateks üksusteks.

Loe edasi… »

Eesti ettevõtetes varjutasid välistudengid

Töövarjupäeval, 19. novembril, ja ka järgnevatel nädalatel veetsid kümned Tallinna Tehnikaülikooli välistudengid päeva mõnes Eesti ettevõttes, jälgides erinevate erialade spetsialistide tööd. Eesti Tööandjate Keskliidu projekti eesmärk on luua välistudengeile esimene reaalne kontakt kohalike tööandjatega. 
FOTO: Ardi Truija

Loe edasi… »

Maksuameti koondamiskava on eeskuju riigireformiks

Maksuameti plaan koondada 168 ametikohta ehk ligi 10% ametnikkonnast on hea eeskuju sellest, millises suunas tuleb riigireformiga tegelikult liikuda. Sellises mahus koomaletõmbamine sunnib otsima lahendusi, kuidas teha asju teistmoodi ja paremini ning – mis pole sugugi vähem oluline – tegelda vaid oluliste asjadega. 

Loe edasi… »

Ametiühingute juhina jätkab Peep Peterson

Eesti ametiühingud oskavad ja tahavad laiapõhjaliselt diskuteerida ning näha suuremat pilti, oskavad ka teisi keeli peale streikimise, ütles Eesti Tööandjate Keskliidu juhataja Toomas Tamsar.

Loe edasi… »
 
MAJANDUSPOLIITIKA

Ettevõtte arenguprogrammi lisati suurettevõtted

Loodava ettevõtte arenguprogrammi toetuse saajate hulka lisatakse Eesti Tööandjate Keskliidu ja erialaliitude ettepanekul ka suurettevõtted, algselt oli meede mõeldud vaid väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele.

Loe edasi… »

Suurimat halduskoormust tekitab aruandlus Statistikaametile

Nullbürokraatia projekti raames, mille eesmärgiks on koguda kokku kõik ettevõtjate hinnangul ebamõistlikud ja koormavad regulatsioonid ja aruandluskohustused, laekus Eesti Tööandjate Keskliidule tagasiside enam kui kümnelt organisatsioonilt, kes olid seda omakorda kogunud oma liikmete käest. Üheks suuremaks halduskoormuse tekitajaks on Statistikaameti aruanded, kuna ettevõtja oma tavapärase tegevuse käigus neid andmeid ei kogu. 

Loe edasi… »

EAS avas innovatsiooni- ja arendusosakute taotlemise

25. novembril avas EAS taotluste esitamiseks innovatsiooni- ja arendusosakud ettevõtjatele. Osakud on mõeldud ettevõtete ning teadus- ja arendusasutuste vaheliste kontaktide loomiseks ning koostöö elavdamiseks.

Loe edasi… »
 
TÖÖTURG

“Silotornid” peavad tööturu probleemide lahendamiseks koostööle asuma

Peamine probleem on selles, et tööturg ei olegi tegelikult nagu kellegi asi ja ministeeriumite nn silotornid ei suuda teha piisavalt koostööd, kommenteeris Eesti Tööandjate Keskliidu juhataja Toomas Tamsar Riigikontrolli aastaraportit, milles juhitakse tähelepanu Eesti tööturu struktuursetele probleemidele.

Loe edasi… »

1. jaanuarist on välismaalaste seaduses olulisi muudatusi

1. jaanuaril 2016 jõustuvad muudatused välismaalaste seaduses, millega soodustatakse nende välismaalaste Eestisse saabumist ning lühiajaliselt Eestis viibimist või elama asumist, kes panustavad Eesti ühiskonna arengusse. Loe ülevaade tööandjate jaoks olulisematest muudatustest.

Loe edasi… »
 
HARIDUS

Mida tähendab õpipoisiõpe tööandjale?

Selgitamaks, mida õpipoisiõpe ehk töökohapõhine õpe täpsemalt tähendab ja kuidas see tööandja vaatest paistab, on Eesti Tööandjate Keskliit, Haridus- ja Teadusministeerium ja SA Innove kokku pannud ülevaatliku juhendmaterjali.

Loe edasi… »
 
 
TASUB TEADA

PARE pakkumine Eesti Tööandjate Keskliidu liikmetele

Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE pakub Eesti Tööandjate Keskliidu liikmetele soodushinnaga 12 EUR kogumikku “Vedur, vagun pidur. Kuidas muudatused edukalt ellu viia”.

Loe edasi… »

Uute meetmete infotund

17. detsembril kl 10-12 toimub Tööandjate majas infotund, kus tutvustame kahte uut, jaanuaris avanevat toetusmeedet ettevõtjatele: Ettevõtte arenguprogramm (EAS) ja Rakendusuuringute toetamine nutika spetsialiseerimise kasvuvaldkondades (Archimedes). Lisainfo ja registreerumine gea@employers.ee
 
Telli Vabrik endale e-mailile


    

Vabrik nr 125

 

VABRIK nr 125
Eesti Tööandjate Keskliidu infokiri
 

Tööandjad ei toeta Heaolu arengukava sellisel kujul vastuvõtmist

Eesti Tööandjate Keskliit ei toeta Sotsiaalministeeriumis välja töötatud Heaolu arengukava väljapakutud kujul vastuvõtmist, kuna dokumendis on puudu konkreetsusest ja see ei esita selgeid poliitilisi valikuid, samuti lähevad arengukavas esitatud tegevused vastuollu riigireformi eesmärkidega.

Loe edasi… »

BUSINESSEUROPE: Finantstehingute maks kahjustaks Euroopa niigi habrast majandust

Üheteistkümnes ELi liikmesriigis plaanitav finantstehingute maks mõjuks negatiivselt nii konkreetsete riikide kui ka Euroopa Liidu majandusele, mis on hetkel niigi hapras seisus.

Loe edasi… »

Teel käskude ja keeldude riigi poole

Kus ja millal otsustati, et eestimaalane on otsustusvõimetu isik, kelle elu tuleb käskude ja keeldudega üha enam raamidesse suruda ja keda poliitikud peavad tema enda eest päästma? Mis saab nõnda ettevõtlikkusest?, küsib Eesti Tööandjate Keskliidu juhataja Toomas Tamsar.

Loe edasi… »

Riigihangete seaduse muutmine uuel ringil

Rahandusministeerium on eelnõude infosüsteemi üles pannud ning Justiitsministeeriumisse ja Sotsiaalministeeriumisse kooskõlastamiseks saatnud riigihangete seaduse eelnõu järgmise, 27.oktoobril valminud versiooni. Eelnõule on lisatud valitsusväliste asutuste ja organisatsioonide märkuste ja ettepanekute tabel (sealhulgas Eesti Tööandjate Keskliidu ettepanekud).

Loe edasi… »

Kuidas toetada ettevõtteid pärast aastat 2020?

Ettevõtlusminister Liisa Oviir on alustanud ettevõtete toetamise struktuuri ülevaatamist, kuna aastast 2020 tuleb arvestada Euroopa struktuurivahendite järsu vähenemisega. Täna on ettevõtete toetusmeetmed teatavasti käinud just ELi vahendite toel.

Loe edasi… »
 
MAKSUD

Lõpeb võimalus esitada 1000 eurot ületavaid tehinguid summeeritult

Maksu- ja tolliamet (MTA) tuletab käibemaksukohustuslastest ettevõtjatele meelde, et selle aastaga lõpeb käibedeklaratsiooni lisa täitmise üleminekuperiood, mille jooksul oli võimalik deklareerida 1000 eurot ületavaid arveid tehingupartneri lõikes summeerituna. Uuest aastast saab tehinguinfot esitada ainult arvete lõikes.

Loe edasi… »
 
MAJANDUS

Tööandjad ja Koda: teekond maailma parima ettevõtluskliimaga riigiks algab suhtumisest ettevõtjatesse

Eesti tööandjaid ja ettevõtjaid esindavate organisatsioonidena tunneme muret Eesti poliitilises kultuuris maad võtvate ettevõtjaid halvustavate hoiakute ja väljaütlemiste pärast. Peame ohtlikuks ja mõtlematuks, kui Eesti poliitiline eliit hakkab ennast vastandama Eesti majandusele ja ettevõtlussektoris töötavatele inimestele, kahjustades nõnda Eesti ettevõtluskeskkonda, seisab Eesti Tööandjate Keskliidu ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ühises pöördumises peaminister Taavi Rõivasele.

Loe edasi… »

Rõivase vastus: ettevõtjasõbralik Eesti jääb prioriteediks

“Minu jaoks on ja jääb ettevõtjasõbralik Eesti prioriteediks,” kirjutab peaminister Taavi Rõivas vastuseks Eesti Tööandjate Keskliidu ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoja pöördumisele. “Loodan, et suudame kõik oma vigadest õppida ja tulevikus ka tundlikke teemasid arutades leida lahendusi sildistamata ja konstruktiivselt.”

Loe edasi… »

Peagi saab taotleda innovatsiooni- ja arendusosakuid

Alates 25. novembrist on ettevõtetel Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusest võimalik uuenduslike ideede testimiseks ja arendamiseks ning ettevõtteväliste tippspetsialistide kaasamiseks taotleda innovatsiooni- ja arendusosakut.

Loe edasi… »
 
OOTAME ARVAMUSI

Väärtpaberite keskregistri seaduse muutmine

Rahandusministeerium on saatnud arvamuse avaldamiseks Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu, millega mh võimaldatakse registreerida oma väärtpabereid Eesti väärtpaberite keskregistri väliselt, mis toob kaasa muudatusi pensioniregistri pidamises ning ühendab teise ja kolmanda pensionisamba registrid.

Loe edasi… »

Ettevõtte arenguprogrammi määrus

Meetme eelnõu ja sellega seotud tegevuste ülesanne on aidata ettevõtjatel viia oma ettevõtetes ellu muutusi või käivitada protsesse, mille tulemusena saab ettevõte kallimate toodete müügil ja teenuste pakkumisel senisest majanduslikult edukamaks. Üheks sihtrühmaks on tööstusettevõtted.

Loe edasi… »

Millist internetti vajame pärast aastat 2020?

Euroopa Komisjon algatas avaliku konsultatsiooni interneti kiiruse ja kvaliteediga seotud vajaduste kohta pärast 2020. aastat, milles soovitakse saada tagasisidet tavakasutajatelt, organisatsioonidelt ja ettevõtjatelt selle kohta, millised on nende vajadused ja ootused internetiühenduse suhtes käesoleval ajal ja tulevikus.

Loe edasi… »
 
TASUB TEADA

Mida arvestada noort töötajat värvates?

On palju põhjuseid, miks värvata tööle noort inimest. Isegi, kui tal on veel õpingud pooleli ning isegi, kui tal pole veel varasemat kogemust. Samas kaasnevad noore ja kogemusteta inimese värbamisega tööandja jaoks alati ka teatud riskid.

Loe edasi… »

Tööandjad rahvusvaheliselt

Kuidas esindasime Eesti tööandjaid septembris ja oktoobris rahvusvaheliselt.

Loe edasi… »

Peresõbraliku tööandja märgise infopäev 27.11

Sotsiaalministeerium on välja töötamas Peresõbraliku tööandja märgist, mida saab taotlema hakata järgmisest aastast. Esimene infotund toimub 27. novembril kell 10 Radisson Blu Hotel Olümpia saalis Omega.

Loe edasi… »
 
 

 Telli Vabrik endale e-mailile
 
 
 

 

Vabrik nr 124

VABRIK nr 124
 

Ligi 260 suurettevõttele pannakse kohustus teha energiaauditeid

Valmiv energiamajanduse korralduse seadus seab suurettevõtetele kohustuse hakata läbi viima regulaarseid energiaauditeid. Hetkel on teada, et seadus ja selle kõnealused rakendusaktid jõustuvad ilmselt 2016. aasta lõpus, kuid koolitused toimuvad juba tänavu novembris. 


Loe edasi… »

Miinimumpalga lepe kaheks aastaks sai allkirjad

Eesti Tööandjate Keskliit ja Eesti Ametiühingute Keskliit allkirjastasid 28. oktoobril töötasu alammäärade kokkuleppe aastateks 2016 ja 2017, täistööajaga töötamise korral on miinimumpalk vastavalt 430 ja 470 eurot. 


Loe edasi… »

Nullbürokraatia: aita kaardistada koormavat aruandlust

Eesti Tööandjate Keskliit on pikka aega seisnud riigireformi käivitamise ja ettevõtjate halduskoormuste vähendamise eest. Tänaseks on protsess jõudnud nii kaugele, et nelja ministeeriumi koostöös on alustatud halduskoormuse vähendamise projektiga (nn nullbürokraatia), mille eesmärk on kriitiliselt üle vaadata ettevõtjatelt riigile esitatav aruandlus ja seda oluliselt vähendada.

Loe edasi… »

Riiki petavad inimesed, mitte OÜ-d

OÜtamise ümber käiv debatt on ettevõtjad vihaseks ajanud. Eesti Tööandjate Keskliidu juhataja Toomas Tamsar teeb meediale ettepaneku.

Loe edasi… »

Meie seisukohad

Ettevõtja arenguprogramm 
Loe edasi… »

Õigusloome mahu vähendamise kava
Loe edasi… »

Teadus- ja arendusnõukogu raport (nn Okki raport)
Loe edasi… »

Tulumaksuseaduse muutmise eelnõu
Loe edasi… »

Keskkonnaseadustiku eriosa jäätmeseaduse eelnõu
Loe edasi… »Ootame arvamusi

Äriseadustiku muutmise väljatöötamiskavatsus 
Loe edasi… »

ELi ettevõtete ühtne konsolideeritud tulumaksubaas 
Loe edasi… »
 
HARIDUS

Aaviksoo tutvustas Tööandjate volikogus TTÜ loodava arengukava eesmärke

Nii nagu ettevõtluses, on ka avaliku sektori kõige suurem väljakutse tööviljakuse kasvatamine, ütles Tallinna Tehnikaülikooli rektor Jaak Aaviksoo Eesti Tööandjate Keskliidu volikoguga kohtudes ja TTÜ uue arengukava koostamist tutvustades.

Loe edasi… »

Välistudengid soovivad tulla töövarjuks

Kutsume ettevõtjaid võtma 19. novembril toimuval üle-eestilisel töövarjupäeval või sellega piirneval nädalal oma ettevõttesse töövarjuks Eesti ülikoolides õppivaid välistudengeid.

Loe edasi… »
 
MAJANDUS

Tööandjate majandusspidomeeter: ootused käibe kasvule jätkuvalt languses

Eesti ettevõtjad ootavad aastaseks müügimahu kasvuks 2,4 protsenti, seega on ootused käibe kasvule jätkuvalt languses. Veel märtsis oodati aastaseks käibe kasvuks 3,5 protsenti, eelmisel sügisel 4 protsenti.

Loe edasi… »

ELi ja Jaapani vabakaubanduslepe looks 400 000 uut töökohta

Euroopa Liidu ja Jaapani vabakaubandusleppe sõlmimine suurendab Euroopa Liidu SKP-d 0,8 protsendi võrra ja selle tulemusena loodaks 400 000 uut töökohta. Eesti Tööandjate Keskliidu rahvusvaheliste suhete juht Eve Päärendson kirjutab võimalustest, mida kaubanduslepe Jaapaniga Euroopa Liidule avada võib.

Loe edasi… »

BUSINESSEUROPE prognoosib majanduskasvuks 2%

Majanduskasv Euroopas kiireneb pisut, ent teeb seda sisemaise tarbimise toel ning seetõttu on tähtis kiirendada struktuurseid reforme ning edasi liikuda transatlantilise kaubandusleppe sõlmimisega, seisab Euroopa tööandjate organisatsioonide ühenduse BUSINESSEUROPE sügiseses majandusprognoosis.

Loe edasi… »
 
MAKSUD

Visioon: Maksuameti tulemuslikkuse mõõdikuks ettevõtjate käekäik

Maksu- ja Tolliamet peab ameti peadirektori Marek Helmi visiooni kohaselt tegema senisest olulisest ettevõtjatega koostööd majanduskeskkonna arendamisel ning pideva jõulise kehtestamise asemel ettevõtete tegevust toetama.

Loe edasi… »

Uuest aastast muutuvad maksudeklaratsioonide vormid

Rahandusministeerium on alates 1. jaanuarist muutmas mitmete kehtivate deklaratsioonide vorme.

Loe edasi… »
 
TÖÖJÕUD

Sotsiaalministeerium hakkab välja andma peresõbraliku tööandja märgist

Sotsiaalministeerium on välja töötamas peresõbraliku tööandja märgist, mida saab taotlema hakata järgmisest aastast, esimene infotund toimub juba 27. novembril.

Loe edasi… »

Kuidas aidata noort tema esimesel töökohal

Mida meeles pidada, kui värbad noort või kogemusteta töötajat?

Loe edasi… »
 
TASUB TEADA

Välistudengite värbamismess

11. novembril toimub Eestis õppivate välistudengite värbamismess. Osalema on oodatud kõik ettevõtjad, kes on huvitatud välistudengite praktikale või tööle värbamisest. Messil osalemine on ettevõtjatele tasuta. 

Loe edasi… »

Tehnikakõrgkool kutsub seminarile

Tallinna Tehnikakõrgkool kutsub 4. novembril tasuta seminarile “Koostöö ettevõtete ja kõrgkooli vahel”, kus tutvustatakse ettevõtetele kõrgkooli erinevaid võimalusi toodete ja teenuste arendamiseks. Seminar on tasuta.

Loe edasi… »

Tööportaalis kandideeri.ee töökuulutuse lisamine tasuta

Iseteenindus-tööportaal www.kandideeri.ee  pakub ettevõtjaile võimalust lisada oma töökuulutusi tasuta. Portaali eripäraks on tugev positsioon Facebookis, portaaliga seotud lehekülgi jälgib enam kui 94 200 inimest üle Eesti.
 

Vabrik nr 123

Eesti Tööandjate Keskliidu sõnumitooja „VABRIK“ Nr.123 2015

Tööandjad: Okki soovitused on Eesti konkurentsivõime kasvuks hädavajalikud

Eesti Tööandjate Keskliit toetab Eesti kõrghariduse tegevussundade raportis esitatud ettepanekuid ja rõhutab, et nende täideviimiseks on vaja julgeid poliitilisi otsuseid.

Teadus- ja Arendusnõukogus esitleti 25. augustil Gunnar Okki koostatud raportit “Eesti ülikoolide, teadusasutuste ja rakenduskõrgkoolide võrgu ja tegevussuundade raport”.

“Värske Gunnar Okki raport Eesti ülikoolide konkurentsivõimest on võrreldav Erkki Raasukese 2013. aastal koostatud visiooniga riigi äriühingute juhtimise reformimisest, mis pakkus samuti välja täiesti uue, erasektori loogikale ja konkreetsest eesmärkidest kantud tegevuskava. Raasukese paber on poliitilise tahte puudumise tõttu kahjuks jäänud suures osas riiulile, sama saatus ei tohi tabada Okki ettepanekuid,” ütles Eesti Tööandjate Keskliidu juhataja Toomas Tamsar.

märk

Tamsare sõnul vajavad suured muutused julgeid poliitilisi otsuseid, millele eelnevates diskussioonides ei tohi olla tabuteemasid. Arusaadavalt toob iga muudatus kaasa tugevat vastasseisu, mille käigus on kerge rünnata tehnilisi lahendusi, nagu asutuste liitmisi, ja jätta fookusest välja tegelik probleem, millele raportis viidatakse – ehkki meil on maailma tasemel tippusid, on arvestatav osa Eesti kõrgharidusest kvaliteedilt alla rahvusvaheliseks konkurentsivõimeks vajaliku taseme. See on Eesti arengule otseselt takistuseks.

Raport toob väga selgelt välja probleemid, millest pole julgetud kõva häälega rääkida: dubleerimine ja sellega kaasnev raiskamine, õppekavad, mille järele pole tööjõuturul nõudlust, õpetamise kohati väga madal kvaliteet, puudujäägid juhtimiskvaliteedis, nn tasuta kõrghariduse finantseerimisporbleem. Eriti oluline on rahvusvahelisuse küsimus. Välisüliõpilaste osakaal on kasvamas ja siin on ülikoolid teinud tublit tööd, samas teadlaste ja õppejõudude osas oleme rahvusvahelisusest väga kaugel.

Tamsare sõnul tuleb tunnustada ka seda, et raporti autor ei piirdu probleemide selgitamisega, vaid pakub ka väga asjakohased lahendused. Aga arusaadavalt vajavad need laiemapõhjalist arutelu.

“Raportis välja pakutud soovitused ei ole poliitikutele mugavad, kuid on Eesti konkurentsivõime kasvatamiseks hädavajalikud. Vajalikud reformid ei sünni suunaga alt üles, nagu poliitikud ikka ja jälle uskuda tahaks. Kui valitsus neid ette ei võta, siis need ei juhtugi ning peame ajapikku leppima keskpärasusega,” ütles Tamsar.

Riigikantselei on alustanud raporti kohta arvamuste kogumist ka kaasamisveebis osale.ee.

Pikemalt saab lugeda siit>>

Tööandjate volikogu arutab riiklikku alampalka kolmapäeval

Valitsus ei vähenda töötuskindlustusmakset

Ettevõtjad saavad Eesti ja välismaa ülikoolidest arendusteenuse ostmiseks toetust

Eesti Tööandjate Keskliidu üldkoosolekule tuleb peaminister

Eesti peaks oma Euroopa Liidu poliitikas rohkem tähelepanu pöörama tööstusele

Ettepanekud tulumaksuseaduse muutmise eelnõule

Ettepanekud õigusloome mahu vähendamise kava eelnõule

ISS Eesti erivajadusega inimeste tööhõiveprojekt Euroopa parim

Vahur Ausmees kinnitati Eesti ILO nõukogu liikmeks

Küsitlus: peamised takistused ärisuhetes Jaapaniga

Läheneb tähtaeg Vulcanuse praktikaprogrammis osalemiseks

Löö kaasa töökohapõhise õppe mudelite väljatöötamisel

Esitleme küsitluse tulemusi ja meie soovitusi: tööandjate arvamus õpipoisiõppest ja praktikast

Ettevõtlikkus kooli – tule ettevõtlusnädalal koolinoortele esinema

Värba ettevõttesse välistudeng

Puuetega Inimeste Koja seminar tööandjatele

Töötukassa teabepäev tööandjatele

Külas Lõuna-Eesti liikmetel ja Leedu kolleegidel

businesseurope

Tööandjate volikogu arutab riiklikku alampalka kolmapäeval

Riiklik lepitaja Henn Pärn tegi 10. septembril tööandjatele ja ametiühingutele ettepaneku arvestada alampalga kokkuleppimisel järgmisi printsiipe: aastal 2016 peaks alampalk moodustama 41% keskmisest palgast ning 2017. aastal peaks töötava inimese netosissetulek olema vähemalt 50% keskmisest palgast (alampalk + madalapalgaliste tulumaksutagastus).

Lepitaja konkreetne ettepanek laekub lähipäevil. Eesti Tööandjate Keskliidu volikogu koguneb ettepanekut arutama kolmapäeval, 16. septembril.

Pikemalt saab lugeda siit>>

Valitsus ei vähenda töötuskindlustusmakset

Valitsus otsustas oma 10. septembri istungil mitte arvestada Eesti Töötukassa nõukogu ettepanekut vähendada aastast 2017 töötukindlustusmakse määra ning jättis selle kuni aastani 2019 samaks – kindlustatule 1,6% ning tööandjale 0,8%.

Eesti Töötukassa nõukogu tegi 4. augustil valitsusele ettepaneku töötuskindlustusmakset vähendada ja kehtestada 2017. aastast tööandjale 1,4 ja töövõtjale 0,7% suurune makse. Töötukassa nõukogu esimehe, Eesti Tööandjate Keskliidu juhataja Toomas Tamsare sõnul lähtus nõukogu töötukassa tegelikest vajadustest.

Pikemalt saab lugeda siit>>

Ettevõtjad saavad Eesti ja välismaa ülikoolidest arendusteenuse ostmiseks toetust

Ettevõtjad saavad peagi hakata struktuurivahenditest taotlema toetust teadus- ja arendustegevuste ostmiseks ülikoolidest. Eesti Tööandjate Keskliidu ettepanekul laiendati teadusasutuste ringi nõnda, et arvesse lähevad ka välismaised asutused.

Kui algselt oli Haridus- ja Teadusministeeriumi koostatud eelnõus ettevõtete partneritena lubatud vaid Eesti avalikud teadusasutused, siis allkirjastatud määruses on geograafiline piirang kaotatud. Rõhutasime oma arvamuses, et laiendades arendusprojektide teostajate ringi loob riik võimaluse erinevate koostöövormide tekkeks ja teadmussiirdeks ka tulevikus, aidates nõnda kaasa Eesti majanduse teadmistemahukamaks muutmisele.

Pikemalt saab lugeda siit>>

Eesti Tööandjate Keskliidu üldkoosolekule tuleb peaminister

Eesti Tööandjate Keskliidu üldkoosolek toimub 16. septembril kell 15 Tööandjate Maja Peetri saalis (Kiriku 6, Tallinn).

Üldkoosoleku päevakord:
1. Kohtumine Eesti Vabariigi peaminister Taavi Rõivasega
2. Eesti Tööandjate Keskliidu 2014. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Eesti peaks oma Euroopa Liidu poliitikas rohkem tähelepanu pöörama tööstusele

Eesti Tööandjate Keskliit esitas Riigikantseleile ettepaneku tuua “Eesti Euroopa poliitika 2014-2019” eelnõu konkurentsivõimest rääkivas peatükis eraldi välja tööstuse probleemid ning põhimõtted, mille eest Eesti poliitikud peaksid Brüsselis seisma.

Pikemalt saab lugeda siit>>

Ettepanekud tulumaksuseaduse muutmise eelnõule

Esitasime Rahandusministeeriumile ettepaneku