Konverentsi Tuulelohe lend 2016 ettekanded

Tiit Kuuli, Eesti Tööandjate Keskliidu volikogu esimees – vaata videot

Peaminister Taavi Rõivase avaettekanne – vaata videot

Jeannie Melville, Uus-Meremaa ettevõtluse, innovatsiooni ja töösuhete ministeeriumi immigratsioonigrupi juht Londonis
“Kuidas leida maailma äärele uut tööjõudu?” – vaata videot

Raul Eamets, Tartu Ülikooli majandusteaduskonna professor, PhD
“Tööjõu sisserändest ja tööjõu vajadusest Eesti majanduse kontekstis” – vaata videot

Sten Tamkivi, Teleport juht ja kaasasutaja
“Migratsioonimatemaatika: avatuse hind” – vaata videot

Meelis Paavel, Eesti Töötukassa juht
“Eesti vajab välistööjõudu! Kas Töötukassa on valmis?” – vaata videot

Stuart Garlick, vabakutseline ajakirjanik, kirjanik ja õppejõud
„Miks sa siia tulid?“ – vaata videot

Madis Kase, ISS Eesti juhatuse liige
“Võõrtööjõu värbamisega kaasnevad rõõmud ja mured ISS Eesti AS näitel.” – vaata videot

Merike Darmody, Dublini Majandus- ja Sotsiaaluuringite Instituudi (ESRI) teadur, PhD
“Mida on Iirimaa immigratsioonist võitnud, mida kaotanud?” – vaata videot

PriitPerens, Swedbank Balti panganduse juht
“Sisseränne – oht või võimalus? Swedbanki kogemused.” – vaata videot

Priit Sarapuu, AS G4S juhatuse esimees
“G4S kogemused sisserännanute integreerimisel ja turvaettevõtte võimalused Eesti sisejulgeoleku parandamisel” – vaata videot

David Vseviov, ajaloolane ja mõtleja, PhD

“Sisseränne ja kultuur” – vaata videot

Toomas Tamsar, Eesti Tööandjate Keskliidu juhataja

“Sisseränne – miks me sellest räägime?” – vaata videot

Jevgenia Tširikova, Venemaa kodanikuaktivist

“Poliitilise pagulasena Eestis” – vaata videot

Carlos Johnson, tarkvaraarendaja

“Dominikaanlasena Eestis” – vaata videot

Kristen Michal (Reformierakond), Margus Tsahkna (IRL), Jevgeni Ossinovski (SDE)

Valitsuserakondade debatt: „Mis on tegelik problem?” Modereerib Märt Treier – vaata videot

Ansambel Sunshine Septetvaata videot

Esinejad

  

Taavi-Roivas

Taavi Rõivas, Eesti Vabariigi peaminister

Taavi Rõivas alates on 2014. aasta märtsist  Eesti Vabariigi peaminister ja Eesti Reformierakonna esimees. Aastatel 2012–2014 oli Rõivas Eesti sotsiaalminister, oli  XI ja XII riigikogu koosseisu liige. Pärast Tallinna Reaalkooli lõpetamist jätkas õpinguid Tartu Ülikooli majandusteaduskonna välismajanduse ja turunduse erialal ning 2002. aastal omandas bakalaureusekraadi. Taavi Rõivas on harrastusjooksja ning teinud kaasa kolmel maratonil.

 

  

Stuart-Garlick

Stuart Garlick, vabakutseline ajakirjanik, kirjanik ja õppejõud

Stuart Garlick tuli Eestisse aastal 2011 eesmärgiga edendada oma karjääri ja laiendada silmaringi.  Ta alustas oma tööelu Eestis Skype’s ning lõi blogi „Estonian stories“ (Eesti lood), mis osutus ülimalt populaarseks. Alates 2014. aastast töötab ta vabakutselise kirjaniku, ajakirjaniku ja õppejõuna. Konverentsil jagab ta oma muljeid ja kogemusi „majanduspagulasena“ Eestis.

 

 

  

david-vseviov

David Vseviov, ajaloolane ja mõtleja, PhD

David Vseviov on ajaloolane ja pedagoog. Aastal 2010 andis Postimees talle aasta arvamusliidri tiitli. Aastal 2008 sai ta Aadu Luukase missioonipreemia. Konverentsil mõtiskleb ta selle üle, kas või kuidas ohustab või rikastab sisseränne Eesti kultuuri ja kuidas peaks selles kontekstis sisserännet juhtima.

 

  

toomas-tamsar

Toomas Tamsar, Eesti Tööandjate Keskliidu juhataja

Eesti Tööandjate Keskliidu liikmeid ühendab usk, et Eesti arengu aluseks ja Eesti inimese heaolu võtmeks on erasektori tööandjad. Tunnetades seda vastutust, oleme teadlikult võtnud aktiivse rolli Eesti elu edendamisel. Esindades otse ja läbi haruliitude üle 1500 ettevõtte, kes annavad tööd enam kui 145 000 töötajale, tunnetame aktuaalseid kitsaskohti ning julgeme neile otsa vaadata ja lahendusi otsida. Nii ka tänavu, mil oleme Tööandjate aastakonverentsi teemaks valinud sisserände.

Eesti Tööandjate Keskliidu juhina on Toomas Tamsar võtnud oma südameasjaks Eesti konkurentsivõime arendamise. Ta usub erksasse Eestisse ning Eesti inimeste ettevõtlikku ja avatud vaimu. Tamsar on enam kui 20aastase kogemusega ettevõtja, mentor ja coach. Ta on Pärnu konverentside käivitaja ja ülesehitaja.

 

  

Raul-Eamets

Raul Eamets, Tartu Ülikooli majandusteaduskonna professor, PhD

Raul Eamets on Tartu Ülikooli majandusteaduskonna makroökonoomika professor ning sotsiaalteaduste valdkonna dekaan ning ülikooli rektoraadi liige. Tema peamine uurimisvaldkond on olnud seotud tööturu teemadega. Varasemal perioodil on ta kirjutanud artikleid tööturu paindlikkuse ning turvalise paindlikkuse teemal, tööpoliitikast, ametiühingute rollist tööturul, hariduse ja tööturu seostest. Täna on uurimisteemaks rohkem migratsioon, palgalõhe ning demograafia.  Pikemalt on ta ennast täiendanud Inglismaal, Saksamaal ja Taanis. Osalenud paljudes rahvusvahelistes ja kodumaistes teadusprojektides. Kokku on Eametsal ilmunud 140 teaduspublikatsiooni. Ta on olnud eksperdiks sellistele rahvusvahelistele organisatsioonidele, nagu ILO, Maailmapank, OECD, Euroopa Komisjon, Euroopa Fond (Dublin) jne. Lisaks ülikoolis õpetamisele ja teadustööle oli ta aastatel 2004-2009 Eesti Panga nõukogu liige. Täna juhatab Eamets Eesti Eelarvenõukogu, mis vastavalt EL raamistikule teostab sõltumatut järelevalvet Eesti eelarvepoliitika üle. Lisaks kuulub ta AS BIGPANK nõukogusse.

 

  

Merike-Darmody

Merike Darmody, Dublini Majandus- ja Sotsiaaluuringite Instituudi (ESRI) teadur, PhD

Dr Merike Darmody viimased teadustööd sisaldavad uuringuid etnilise, kultuurilise ja usulise mitmekesisuse kohta Iirimaa alg- ja keskkoolides. Ta osales raamatu The Changing Faces of Ireland: Exploring the Lives of Immigrant and Ethnic Minority Children koostamises ja on kaasautor mitmetel immigratsiooni käsitletavatel teadusartiklitel, sealhulgas New school, new system: The experiences of immigrant students in Irish schools. Täna on 17% Iirimaa elanikest sündinud mõnes teises riigis. Mida on Iirimaa sellest võitnud ja kaotanud, mida oleks meil nende kogemusest õppida, sellest Merike Darmody konverentsil räägibki.

 

  

Priit-Sarapuu

Priit Sarapuu, AS G4S juhatuse esimees    

Alates 1999. aastast G4S kontsernis töötanud Priit Sarapuu on ettevõttes juhtinud nii turvatehnika-, klienditeeninduse- kui ka müügivaldkonda, aastast 2012 on ta juhatuse esimees. Rahvastik vananeb ja ettevõtetel on sobivaid töötajaid järjest raskem leida, ent turvaettevõtteid piiravad ka seadustest tulenevad nõuded, mis ei ole täna enam põhjendatud. Selleks, et rohkematel inimestel oleks võimalik tööturule siseneda, peab riik olema paindlikum. G4S tegutseb ligi sajas riigis ja konverentsil jagab priit Sarapuu kogemusi, kuidas välismaalasi paremini tööturule integreerida.

 

  

Jevgenia-Tsirikova

Jevgenia Tširikova, Venemaa kodanikuaktivist

Venemaa keskkonnakaitsja ja kodanikuaktivist Jevgenia Tširikova kolis perega Eestisse elama eelmise aasta kevadel, sest teisitimõtlejana tunnetas ta Venemaal otsest ohtu endale ja oma perekonnale. Eestis kavatseb ta pühenduda keskkonnagruppide aitamisele ja õppida selgeks ka eesti keele. Konverentsil räägib ta oma muljetest ja kogemustest Eestisse asumisel.

 

  

Jeannie Melville, Uus-Meremaa ettevõtluse, innovatsiooni ja töösuhete ministeeriumi immigratsioonigrupi juht Londonis

Jeannie Melville töötab Uus-Meremaal immigratsiooni valdkonnas aastast 2004. Ta õppis Wellingtoni Victoria Ülikoolis ja sai bakalaureusekraadi õiguse erialal, inglise kirjanduses ja vene keeles aastal 1995. Alates 2013. aastast on Melville olnud immigratsiooniameti piirkonnajuht ja ta on vastutav Euroopa, Venemaa, Ameerika ja Aafrika elanike Uus-Meremaa viisataotluste töötlemise eest. Hetkel elab Jeannie Melville Londonis. Konverentsil keskendub Melville Uus-Meremaa kogemustele, kuidas meelitada riiki inimesi, keda on riigil vaja majanduskasvuks. Ta annab ülevaate strateegiatest, mida riik kasutab vajalike kogemustega inimeste köitmisel Uus-Meremaale tööle tulemiseks ja sellest, kuidas toetab riik tööle saabujaid. Lisaks sellele tutvustab Melville meetodeid, kuidas valitsus otsustab, milliseid oskusi on vaja nii üleriigiliselt kui piirkonniti.

 

  

madis kase

Madis Kase, ISS Eesti juhatuse liige

Madis Kase on töötanud kinnisvara korrashoiu teenuseid pakkuvas rahvusvahelises ISS kontsernis erinevatel ametikohtadel aastast 2005, alates 2013 aasta lõpust tegevjuhi ametis. ISS Eesti AS pakub Eestis tööd 1650-le inimesele, kellest hetkel on 50 kolleegi igapäevaseks suhtluskeeleks inglise keel. Madis Kase räägib konverentsil võõrtööjõu värbamisega kaasnevatest rõõmudest ja muredest ning jagab praktilisi näpunäiteid, mida see on endaga kaasa toonud.

 

  

meelis-paavel

Meelis Paavel, Eesti Töötukassa juht

Töötukassa puutub peamiselt kokku kolme tüüpi sisserändajatega. Esimesed neist tulevad siia tööandja kutsel neid juba eesootavale töökohale. Teised otsivad sõja ja muude ohtude eest põgenedes Eestis rahvusvahelist kaitset ja turvalisemat elu. Kolmandaid on Eestisse toonud elu erinevatel isiklikel põhjustel. Sisserändajatel on Eestisse jäämiseks vaja tööd ja Eesti vajab töökäsi. Küsimus on, kas ja kui hästi me oskame need vajaduse kaks poolt kokku viia ja millist rolli evib siin Töötukassa?

Meelis Paavel juhib  Eesti töötukassat alates 2002. aastast tänaseni. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli majandusgeograafina ning olnud 1991. aastast seotud avaliku sektoriga.  Enne töötukassa juhi kohale asumist oli ta Riigikogu liige  ja  Jõgeva maavanem.

 

  

Sten-Tamkivi

Sten Tamkivi, Teleport juht ja kaasasutaja

Avatus ja tolerants on tuliste vaidluste objektiks kui pehmed väärtused ja subjektiivne maailmavaade. Selles ettekandes vaatab Sten Tamkivi Teleporti ehitamisel kogunenud andmeid ja uurimusi, et leida objektiivseid viise hindamaks nende väärtuste mõju Eesti elu ja majanduse tulevikule. Teleport on ettevõte, mis aitab Sul kolida parimasse kohta maailmas, kus elada ja töötada. Selle tulemusena paneb Teleport kõik maailma riigid konkureerima oma kodanike peale. Teleporti alustades resideerus Sten mõjukas riskikapitalifirmas Andreessen Horowitz ja enne seda juhtis 8 aastat Skype Eestit. Sten väärtustab avatud ja loomingulist ühiskonda, võtab sageli sõna start-up ettevõtluse teemadel ja investeerib alustavatesse tehnoloogiafirmadesse. Ta olnud president Toomas Hendrik Ilvese innovatsiooninõunik ja kuulub Poliitikauuringute keskuse Praxis, Kistler-Ritso Sihtasutuse, Tamkivi Reaalteaduste Fondi ja LHV Grupi nõukokku.

 

  

Carlos-Johnson

Carlos Johnson, tarkvaraarendaja

Carlos Johnson on pärist keskklassi perekonnast  Dominikaani Vabariigi pealinnast Santo Domingost. 2005. aastaks oli tal bakalaureusekraad infotehnoloogias ja 4 aastat töökogemust ning ta otustas karjääriredelil sammu edasi astuda.  Carlos kandideeris aastasele praktikale Skype’i Tallinnas. Tema esimene tööpäev oli 3.märtsil 2006 ja ja enne aasta lõppu pakuti talle põhikohaga tööd, mille ka vastu võttis. Kuid tööloa saamine polnud kerge. Carlos ootas New Yorgis kuid, enne kuid tal lubati Eestisse tagasi tulla. Oma ettekandes jagabki ta oma lugu, kust selgub, kuidas me Eestis kohtleme talente, keda tegelikult kogu maailmas tikutulega taga otsime.

 

  

Kristen-Michal

Kristen Michal, majandus- ja taristuminister (Reformierakond)

2003–2011 oli Kristen Michal erakonna peasekretär, alates 2011. aastast on ta erakonna volikogu esimees ning jaanuarist 2014 erakonna Tallinna organisatsiooni juhatuse esimees. Olnud mitme Riigikogu koosseisu liige. Michal on MTÜ Lilleküla Gümnaasiumi Sõbrad asutajaliige ja MTÜ Eesti Naabrivalve asutajaliige. Ta on MTÜ Kristiine Heakorraseltsi liige ning Tallinna Noorte Reformiklubi asutajaliige.

 

  

Margus-Tsahkna

Margus Tsahkna, sotsiaalkaitseminister, Isamaa ja Res Publica Liidu esimees. 

Margus Tsahkna on lõpetanud Tartu 7. Keskkooli 1995. Õppinud Tartu Ülikooli usuteaduskonnas ja Toronto Ülikoolis rahvusvahelise õiguse erialal. Tsahkna on SA Keskkonnainvesteeringute Keskus nõukogu liige, MTÜ Tartu Kristlik Noortekodu juhatuse liige, Kindral Johan Laidoneri Seltsi, Eesti NATO Ühingu ja üliõpilaskorporatsioon Sakala liige. Ta laulab ka korp! Sakala Meeskooris.

 

 

  

Jevgeni-Ossinovski

Jevgeni Ossinovski, tervise- ja tööminister, Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees

Ta on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna liige ja alates 30. maist 2015 selle esimees. Ossinovski lõpetas Tallinna Reaalkooli 2004. aastal ja Tartu Ülikooli filosoofia eriala 2007. aastal. Aastal 2009 kaitses ta filosoofia eriala magistritöö Warwicki ülikoolis ja 2010. aastal London School of Economics and Political Science’is politoloogia erialal.

 

 

  

Priit-Perens

Priit Perens, Swedbank Balti panganduse juht

Priit Perens on kogenud pankur, kelle karjäär panganduses algas juba 1990ndail Eesti Investeerimispangas. Swedbankis töötab Priit Perens juba 12 aastat – juhtides aastatel  2003-2008 ettevõtete pangandust, aastail 2008-2015 aga kogu panga tegevust Eestis. Swedbanki Balti pangandust juhib Priit alates 2015. aasta algusest. Konverentsil arutleb ta küsimuse üle, kas sisserändajad lahendavad demograafilise probleemi või on nad hoopiski ühiskonnale koormaks? Ja leiab, et see sõltub võimalustest ja kohustustest, mida me neile loome. Et tulemus on meie enda kätes, peegeldab hästi  Swedbanki Grupi positiivne kogemus mitte Rootsis sündinud inimeste värbamise ja nende ühiskonda integreerimise toetamisega. 

Osalejad

02. märts 2016, Swissôtel Tallinn

 

Volli Kalm , Tartu Ülikool
Villu Õun, AS G4S Eesti
Viljar Lubi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Viktor Palmet, Eesti Sadamate Liit
Viivi Krönström, Recruitment Estonia OÜ
Vahur Tõnissoo, Eesti Põllumeeste Keskliit
Vahur Roosaar, AS Wendre
Urmo Heinam, Adven Eesti AS
Urmas Siigur, SA Tartu Ülikooli Kliinikum
Urmas Kukk, Kunda Nordic Tsement AS
Urmas Sule , Eesti Haiglate Liit
ULVI ÜPRAUS, AS Valga Gomab Mööbel
Ülo Pärnits, Mainor AS
Ülle Madise, Õiguskantsler
Ülle Madise, Eesti Vabariigi Õiguskantsler
Triinu Tombak, SA Poliitikauuringute Keskus Praxis
Triin Raamat, Recruitment Estonia OÜ
Triin Visnapuu-Sepp, EAS, Välisinvesteeringute keskus
Toomas Tamsar, Eesti Tööandjate Keskliit
Toomas Koobas, Ecometal AS
Toomas Kivimägi, Riigikogu majanduskomisjon
Tõnu Küttmaa, EBS Education OÜ
TÕNU RAHULA, RAIKKÜLA FARMER OÜ
Tõnis Kaasik, AS Ecometal
Toivo Tasa, Välisministeerium
Toivo Ninnas, Eesti Laevaomanike Liit
Teet Raudsepp, Mainor AS
Tea Varrak, Tallinna Tehnikaülikool
Tarmo Sild, Arco Vara AS
Tarmo Loodus, Viljandi Kutseõppekeskus
Tanel Ross, Eesti Haigekassa
Tanel Linnus, Võrumaa Kutsehariduskeskus
Tago Teetamm, Metal Express OÜ
Taavi Rõivas Eesti Vabariigi peaminister , .
Taavi Veskimägi, Elering AS
Sven Suurraid, AS Express Post
Sven Sester, Rahandusministeerium
Stuart Garlick, kirjanik, õppejõud
Sten Tamkivi, Teleport OÜ
Sirje Potisepp, Eesti Toiduainetööstuse Liit
Siret Liivamägi, Orlen Eesti OÜ
Silver Drenkhan, Eesti Tööandjate Keskliit
Siim Tenno, ICP SOLUTIONS OÜ
Sergey Zagrebaylov, Eesti Gaas AS
Ruth Oltjer, Chemi-Pharm AS
Ruth Laos, Eesti Töötukassa
Riin Savi, Eesti Kaupmeeste Liit
Riho Iskül, Kunda Nordic Tsement AS
Reinhard Weimer, Saksamaa LV Suursaatkond
Rein Mee, Optimus Systems AS
Reimo Raja, G4S AS
Reet Sillavee, Briti-Eesti Kaubanduskoda
Reelika Leetmaa, Eesti Töötukassa
Raul Puusepp, Tallinna Kaubamaja Grupp AS
Raul Eamets, Tartu Ülikool
Raul Aron, Eesti Tööandjate Keskliit
Raul Kotov, Eesto Gaas AS
Ramil Pärdi , Advokaadibüroo Triniti
Raivo Niidas, Tallinna Ehituskool
Priit Raud, RAMM Ehituse OÜ
Priit Sarapuu, G4S AS
Priit Perens, Swedbank Balti panganduse juht
Pirko Konsa, Eesti Arengufond
Piret Merimaa, CUTform OÜ
Piret Aess, AS R-Kiosk Estonia
Pille Meier, Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit
Piia Mäesaar, Tartu Ülikool
Piia Simmermann, Eesti Tööandjate Keskliit
Peeter Matt, AS Onninen
Peeter Tammistu, Mootor Grupp AS
Peep Peterson, Eesti Ametiühingute Keskliit
Paul Alekand, Tallinna Tööstushariduskeskus
Nele Peil, Alkoholitootjate ja Maaletoojate Liit
Merit Kopli, Postimees AS
Merike Darmody, Dublini Majandus- ja Sotsiaaluuringute Instituut
Meelis Einstein, Kunda Nordic Tsement AS
Meelis Kubits, AS Corpore
Meelis Paavel, Eesti Töötukassa
Meelis Virkebau, Eesti Rõiva- ja Tekstiililiit
Mati Ertsen, Wirtgen Eesti OÜ
Mati Nõmmiste, Grant Thornton Baltic OÜ
Mati Pärnamägi, Baltic Clean AS
Martin Paide, Tallinna Sadam AS
Marta Traks, Eesti Töötukassa
Marko Piirsoo, Tallinna Tehnikaülikool
Marje Josing, Eesti Konjunktuuriinstituut
Marika Priske, Sotsiaalministeerium
Maria Tiidus, Kitman Thulema AS
Margus Suik, Humana Sorteerimiskeskus OÜ
Margus Kastein, Saku Õlletehase AS
Margus Nõlvak, Mainor AS
Margus Tsahkna, Sotsiaalkaitseminister
Margus Sarapuu, Riigikantselei
Marge Uudre, OÜ Aldar Eesti
Maret Maripuu, Tööinspektsioon
Mare Pohla-Tiisler, HKScan Estonia AS
Mailis Alt, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Madis Habakuk, EBS Education OÜ
Madis Kase, ISS Eesti AS
Maarika Liivamägi, Eesti Hotellide ja Restoranide Liit
Liivi Põldma, OÜ Aldar Eesti
Liisi Maria Muuli, Eesti Tööandjate Keskliit
Liisi Uder, SA Eesti Koostöö Kogu
Lembit Allikmets, Linus Medical OÜ
Lauri Peetrimägi, Tallinna Tehnikakõrgkool
Kristo Anton, NG Investeeringud OÜ
Kristjan Kongo, Forum Cinemas AS
Kristiina Palm, Eesti Töötukassa
Kristi Sild, Advokaadibüroo LEXTAL OÜ
Kristi Lomp, Selver AS
Kristi Roost, Swedbank AS
Kristen Michal, Majandus- ja taristuminister
Koit Uus, Uuemõisa Invest AS
Kert Kaljula, SA Tallinna Teaduspark Tehnopol
Kaupo Kuusik, Eesti Turvaettevõtete Liit
Katrin Höövelson, Euroopa Komisjoni Esindus Eestis
Katrin Peets, Instrumentarium Optika OÜ
Kata Varblane, EAS, Välisinvesteeringute keskus
Karol Kovanen, Europark Estonia OÜ
Karina Kond, BLRT Grupp AS
Karin Niinas, AS Emor
Karin Madisson, Advokaadibüroo SORAINEN
Karin Patune, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
Karin Ruul, Haridus- ja teadusministeerium
Kari Forssten, Indoor Group AS
Kalle Sammal, Tallinna Polütehnikum
Kalev Kikas, RONI REM AS
Kaire Tero, Rimi Eesti Food AS
Kaido Koppa, Tondi Puhastustööd OÜ
Kaido Salurand, Balbiino AS
Kaidi Luide, Eesti Tööandjate Keskliit
Kaarel Variksaar, ABB AS
Jüri Jõema, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit
Jüri Kuusk, Viking Motors AS
JÜRI TRUUS, IKODOR AS
Jüri Käo, NG Investeeringud
Juhan Särgava, Eesti Põllumeeste Keskliit
Jevgenia Tširikova, Moskva oblasti keskkonnakaitse eestvedaja
Jevgeni Ossinovski, Tervise- ja tööminister
Jeannie Melville, Uus-Meremaa ettevõtluse, innovatsiooni ja töösuhete ministeerium
Janek Kalvi , Liviko AS
Janek Saareoks, AS Schenker
Jaanus Laikmaa, Saajos AS
Jaanus Mägi, Magnusson
Jaan Nappus, AS G4S Eesti
Jaan Puusaag, OÜ Krimelte
Jaak Aaviksoo, Tallinna Tehnikaülikool
Ivar Pae, Danske Bank A/S Eesti filiaal
Indrek Saar, Kultuutiministeerium
Imre Leetma, Kunda Nordic Tsement AS
Ilo Rannu, Kitman Thulema AS
Hugo Osula, Mootor Grupp AS
Hillar Kangur, SMA Mineral AS
Henrik Välja, Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit
Henn Pärn, Riiklik lepitaja
Hendo Priimägi, AS Ühisteenused
Helmut Pikmets, Advokaadibüroo VARUL AS
Helen Põllo, Haridus- ja Teadusministeerium
Helen Pärk, Tallinna Polütehnikum
Heinart Puhkim, Smiso OÜ
Heikki Mäki, Finesta Baltic Oü
Hedy Eeriksoo, Eesti Haiglate Liit
Hannu Arhinmäki, Soome suursaatkond
Hanno Lindpere, KPMG Baltics OÜ
Hannes Virkus, Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium
Grete Adler, Mainor AS
Gerli Aas, Eesti Töötukassa
Georgi Viies, Mainor AS
Gea Otsa, Eesti Tööandjate Keskliit
Evelyn Sepp, Teenusmajanduse Koda
Eve Päärendson, Eesti Tööandjate Keskliit
Erko Vanatalu, Eesti Töötukassa
Erki Niitlaan, Eesti Turbaliit
Erik Laidvee, Transiidikeskuse AS
Enno Lend, Tallinna Tehnikakõrgkool
Enn Veskimägi, STANDARD AS
Enn Kreem, Eesti Laevaomanike Liit
Ene Olle, PARE
Ene Raja, AS G4S Eesti
Ene Aschjem, Norwegian-Estonian Chamber of Commerce
Elizabeth Grünbaum, Eesti Töötukassa
Elari Udam, Riigi Kinnisvara AS
Einari Bambus, AS Tallinna Lennujaam
Einar Vallbaum, Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon
David Vseviov, ajaloolane
Carlos Johnson, Pipedrive OÜ
Britta Oltjer, Chemi-Pharm AS
Bo Henriksson, ABB AS
Arto Aas, Rahandusministeerium
Artjom Sokolov, AS G4S Eesti
Arnold Sinisalu, Kaitsepolitseiamet
Arno Almann, EBS Education OÜ
Arno Merelaht, OÜ Arwest
Anton Jartsev, TS Energia OÜ
Annika Uudelepp, Poliitikauuringute Keskus Praxis SA
Annika Sepp, Sotsiaalministeerium
Anneli Entson, Eesti Tööandjate Keskliit
Anne Kraav, Tallinna Tehnikakõrgkool
Andrus Ossip, Eesti Liinirongid AS
Andres Heinver, Kulinaaria OÜ
Andres Talijärv, Keskkonnaministeerium
Andreas Kaju, Meta Advisory Group OÜ
Andi Kasak, Saint-Gobain Glass Estonia SE
Aleksei Nikolajev, Nitrofert AS
Alar Anton, Finnlog OÜ
Alar Karis, Riigikontroll
Aivo Rosenberg, Toode AS
Aivo Adamson, Starman AS
Aigar Pindmaa, Pintmann Grupp OÜ
Ago Tuuling, Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsioon TALO
Ago Soomre, Haapsalu Uksetehas
Aare Tark, TARK GRUNTE SUTKIENE

Programm

02. märts 2016, Swissôtel Tallinn

 

Kell 8.30 – 9.00: Registreerumine ja tervituskohv

Eesti Tööandjate Keskliidu volikogu esimehe tervitus

 

Taavi Rõivas, Eesti Vabariigi peaminister

 

Stuart Garlick, vabakutseline ajakirjanik, kirjanik ja õppejõud

„Miks sa siia tulid?“

 

David Vseviov, ajaloolane ja mõtleja, PhD

„Sisseränne ja kultuur”

 

Toomas Tamsar, Eesti Tööandjate Keskliidu juhataja

„Sisseränne – miks me sellest räägime?”

 

Raul Eamets, Tartu Ülikooli majandusteaduskonna professor, PhD

“Tööjõu sisserändest ja tööjõu vajadusest Eesti majanduse kontekstis”

 

Merike Darmody, Dublini Majandus- ja Sotsiaaluuringite Instituudi (ESRI) teadur, PhD

“Mida on Iirimaa immigratsioonist võitnud, mida kaotanud?”

 

Priit Sarapuu, AS G4S juhatuse esimees

“G4S kogemused sisserännanute integreerimisel ja turvaettevõtte võimalused Eesti sisejulgeoleku parandamisel”

 

Jevgenia Tširikova, Venemaa kodanikuaktivist

“Poliitilise pagulasena Eestis”

 

Jeannie Melville, Uus-Meremaa ettevõtluse, innovatsiooni ja töösuhete ministeeriumi immigratsioonigrupi juht Londonis

“Kuidas leida maailma äärele uut tööjõudu?”

 

Madis Kase, ISS Eesti juhatuse liige

“Võõrtööjõu värbamisega kaasnevad rõõmud ja mured ISS Eesti AS näitel.”

 

Meelis Paavel, Eesti Töötukassa juht

“Eesti vajab välistööjõudu! Kas Töötukassa on valmis?”

 

Sten Tamkivi, Teleport juht ja kaasasutaja

“Migratsioonimatemaatika: avatuse hind”

 

Carlos Johnson, tarkvaraarendaja

“Dominikaanlasena Eestis”

 

Kristen Michal (Reformierakond), Margus Tsahkna (IRL), Jevgeni Ossinovski (SDE)

Valitsuserakondade debatt: „Mis on tegelik problem?” Modereerib Märt Treier.

 

Priit Perens, Swedbank Balti panganduse juht

“Sisseränne – oht või võimalus? Swedbanki kogemused.

 

Kokkuvõte

Kell 16.30: konverentsi lõpp

Welcome to Estonia? Sisserändest paanikavabalt

Ajal, mil kogu Euroopa püüab pagulaskriisiga toime tulla, on Eesti saanud küllalt vaikselt ja rahulikult seda kõrvalt vaadata – meile ei taha keegi tulla. Miks? On see hea või halb?

Pagulased on vaid väike osa suuremast rahvastiku ja tööjõu problemaatikast.

Tööandjate aastakonverentsil keskendumegi ühele Eesti arengu hetke suuremale probleemile – tööjõupuudusele. See on mure, millega on täna piike murdmas pea iga Eesti ettevõtja. Seejuures ei ole enam puudus vaid tippspetsialistidest, vaid ka lihtsama töö tegijatest.

Arvestades meie rahvastiku vähenemist, ei ole kerget lahendust loota ning on viimane aeg otsida vastust küsimusele: kes teeb ära töö nüüd, kümne ja kahekümne aasta pärast. Üheks lahenduseks on immigratsioon, kuid siin võistleme tööjõu pärast kogu vananeva Euroopaga. Ning juhitud tööränne ja piiride avamine ei ole üks ja sama.

Eesti mõjukaima tööandjaid ühendava organisatsioonina ja sotsiaalpartnerina tunnetame vastutust see oluline, ehkki valus teema tõstatada ja küsida:

  • Keda me siia tegelikult vajame?
  • Kuidas me nad üles leiame?
  • Miks inimesed üldse peaksid tahtma Eestisse tulla?


2. märtsil tööandjate aastakonverentsil Tuulelohe Lend 2016 arutame koos, ilma tabudeta. Lahedusi otsime koos Eesti juhtivate ettevõtjate, ühiskonnategelaste ja poliitikutega. Sõna saavad ja lugusid räägivad ka sisserändajad.

• Tartu Ülikooli majandusteaduskonna professor Raul Eamets räägib tööjõu sisserändest ja tööjõu vajadusest Eesti majanduse kontekstis. Dublini majandus- ja sotsiaaluuringute instituudi teadur Merike Darmody mõtiskleb, mida on Iirimaa immigratsioonist võitnud ja mida kaotanud. Meie hoiakute mõju majandusele analüüsib Teleporti omanik Sten Tamkivi, mõju kultuurile mõtleja ja ajaloolane David Vseviov.

• Oma kogemuslugusid välismaalaste palkamisest jagavad Swedbanki Balti panganduse juht Priit Perens, ISSi juht Madis Kase ja G4S juht Priit Sarapuu. Töötukassa valmisolekut analüüsib Meelis Paavel.

• Kuidas on olla välismaalasena Eestis? Oma loo räägivad IT talent Carlos Johnson, vabakutseline ajakirjanik Stuart Garlick ja poliitiline pagulane Jevgenia Tširikova.

• Mis on poliitikute hinnangul sisserände temaatikas tegelik probleem? Kristen Michal (Reformierakond), Margus Tsahkna (IRL) ja Jevgeni Ossinovski (SDE) vastavad Märt Treieri teravatele küsimustele erakondade debatis.


Tutvu terve programmiga