Tööandjad soovitavad gripihooajal inimesed koju lubada


Sel sügistalvel langeb rivist välja hinnanguliselt kolmandik töötajaid, arvavad tervisekaitsjad.

Töölt tuleb ära jääda kohe, kui märkad gripitunnuseid hiilimas, manitses nii tööandjate keskliit kui ka tööinspektsioon eelmisel nädalal oma pressiteates. Ühtlasi sai enamik Eesti ettevõtteid ja asutusi töötajatele edastamiseks tervisekaitseinspektsiooni soovitused, mis meilitsi kohe ka ringlema pandi. Kõik kolm peavad parimaks gripi leviku vastaseks võitluseks selliste töötajate kohest kojujäämist, kes end halvasti tunnevad.

„Nii on võimalik vältida kaaskolleegide nakatumist ja tervenemine toimub kiiremini,” teatas tööinspektsioon. Gripiküsimustes on instrueeritud kõiki tööinspektoreid, kes oskavad tööandjatele ja töötajatele nõu anda.

1500 ettevõtte arvamust esindav tööandjate keskliit peab võrdselt tähtsaks nii töötajate vaktsineerimist kui ka paindlikku töökorraldust. „Ettevõtjatel tuleks haiguste perioodil võimalusel rakendada paindlikku töökorraldust – viia töötajad üle kodu-tööle, rakendada libisevat töögraafikut või otsida muid lahendusi,” märkis tööandjate keskliidu juhataja Tarmo Kriis. „On oluline, et tööandjad, kes on valmis ostma vaktsiini töötajate haigestumise vältimiseks, saaksid seda teha esimesel võimalusel.”

Kaaluda võiks ka haiguste ennetus- ja ravikulude väljaarvamist erisoodustuse alt, leiavad tööandjad.

Köhija kabinetti kinni

Mõistagi pole mitte iga ameti pidajat võimalik koju tööle saata või paluda tal hiljem tulla – siis, kui kahtlaselt aevastav paarimees on töö lõpetanud ja ruum korralikult tuulutatud. Nii paneb tervisekatseinspektsioon tööandjatele südamele, et need lubaksid tööpostilt ajutisel ära või koju tööle vähemalt need töötajad, kes põevad kroonilisi haigusi.

Kui aga inimesel tekivad gripile viitavad sümptomid tööl, on soovitav ta teistest ajutiselt eraldada ja siis võimalikult kiiresti koju või arsti juurde saata, soovitavad tervisekaitsjad. Või siis igal juhul panna õnnetule ette kirurgiline mask.

Sama tervisekaitseinspektsiooni dokument annab märku, et isikukaitsevahendite muretsemine on tööandja kohustus. Ära tasub jätta suured koosolekud ning kitsukeses avatud kontoris nihutada töötajad üksteisest vähemalt ühe meetri kaugusele.

Uue gripi pandeemia esimest lainet võib oodata veel sel sügistalvel, prognoosib tervisekaitse-inspektsioon.

Esimese laine jooksul võib haigestunute arv ulatuda kuni 30 protsendini töötajaist, mis tähendab, et nädalas puudub töölt 4,5 kuni 8 protsenti töötegijaid, maksimaalselt 12 protsenti töötajaist. Haigestumise laine võib kesta kaheksa kuni kümme nädalat.

Haigushüvitis


Kolm päeva palgast maha:
• Haigestumise (ka karantiini) korral maksab 4. kuni 8. päevani hüvitist tööandja, alates 9. päevast haigekassa.
• Esimest kolme haiguspäeva ei hüvitata.
• Hüvitist maksab nii tööandja kui ka haigekassa 70% töötasust.
• Tööandja makstava hüvitise aluseks on töötaja viimase kuue kuu keskmine palk, haigekassa makstava hüvitise korral haigestumisele eelnenud kalendriaastal töötaja eest makstud sotsiaalmaks.
• Hooldushüvitis suurus on 80% töötasust, haige lapsega kodus olles saab hüvitist alates esimesest päevast.
• Tervisekaitseinspektsiooni gripi infotelefon: 510 2270

Allikas: Päevaleht