Vabrik nr. 140

 

VABRIK nr 140  
  Eesti Tööandjate Keskliidu infokiri
 

Milliste teenuste pakkumisest võiks riik loobuda?

Riigireform hakkab küll hoogu sisse saama, kuid siiani on avamata debatt, milliseid avalikke teenuseid me suudame samal tasemel edasi pakkuda ja millistest võiks riik ehk hoopis loobuda, kirjutab Eesti Tööandjate Keskliidu juhataja Toomas Tamsar.

Loe edasi… »

Tööandjad: keelenõuded vajavad ülevaatamist

Arvestades Eesti suurt tööjõupuudust, on Eesti Tööandjate Keskliit seisukohal, et keelenõuded tervikuna vajaksid ülevaatamist ja kaasajastamist, kirjutasime haridus- ja teadusminister Jürgen Ligile kommentaariks keelseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise väljatöötamiskavatsusele.

Loe edasi… »

Valmis õpipoisiõppe juhendmaterjal tööandjaile

Juhend sisaldab muuhulgas kontrollküsimusi, millele vastates saab järeldada, kas õpipoisiõppe mudel sobib konkreetsele tööandjale, õpipoisiõppe juurutamise protsessi ülevaadet, viiteid olulisematele õigusaktidele, dokumentide näidiseid jpm praktilist ja kasulikku.

Loe edasi… »

Arenguseire koht on peaministri juures, mitte Riigikogus

Arengufondi sulgemise otsusega kerkis taas küsimus: kes on Eesti riigi strateegiline juht ehk kelle teenistuses peaks olema kvaliteetset analüüsi pakkuv arenguseire üksus?

Loe edasi… »
 
TÖÖJÕUPOLIITIKA

Töötute tööle aitamiseks vajalik ennetava ümberõppe programm

Eesti Tööandjate Keskliidu hinnangul tuleb töötute tööle aitamiseks juurutada ennetav ümberõpe, lihtsustada inimeste tööle minekut ka kaugema vahemaa taha ning panna omavalitsustele kohustus arendada kohalikku ettevõtluskeskkonda.

Loe edasi… »

ILO võtab käsile globaalsete tarneahelate mõju töötingimustele

Eesti Tööandjate Keskliidu esindajad Marika Merilai ja Eve Päärendson osalesid äsja lõppenud Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni ILO 105. istungjärgul töögrupis, kus arutleti globaalsete tarneahelate mõju üle tööhõivele ja töötingimustele.


Loe edasi… »

Enne uue töölepingu sõlmimist räägi läbi

Hea töösuhte aluseks on selgus ja mõistmine. Tööandja ja töötaja peaksid juba enne lepingu sõlmimist teadma, millised on ootused teineteisele.

Loe edasi… »
 
HARIDUSPOLIITIKA

Tudengid soovivad praktilise õppe osakaalu suurendamist

Ligi kaks kolmandikku õpilastest ja tudengitest leiab, et praktilise kogemuse omandamise osakaal peaks õpingute ajal olema suurem kui praegu, selgus Eesti Tööandjate Keskliidu läbi viidud küsitlusest.

Loe edasi… »

Ettevõtjad on valmis kutseõpetajaid stažeerima võtma

Ligi 83% ettevõtetest on valmis kutseasutuse õpetajaid oma organisatsiooni stažeerima võtma, selgub Eesti Tööandjate Keskliidu küsitlusest.

Loe edasi… »

Mektory otsib alustavatele ettevõtetele mentoreid

Maikuus jõudsid TTÜ innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuses Mektory lõpule nii eelinkubatsiooni programm kui ka koolinoorte äriideede konkurss „Bright Minds“. Sügisel jätkatakse ja juba otsitakse noortest koosnevatele tiimidele kogenud ettevõtjatest ja juhtidest mentoreid ning juhendajaid.

Loe edasi… »
 
AVALDA ARVAMUST

Täitemenetluse seadustiku muutmine

Justiitsministeerium soovib anda kohtutäiturile õigus hinnata võlgniku tegeliku töötasu suurust, kui esineb kahtlus, et osa võlgniku töötasust makstakse ebaseaduslikult (ümbrikupalk), ning nõuda see tööandjalt sisse.

Loe edasi… »

Käibemaksuseaduse muutmine

Rahadusministeerium on algatanud käibemaksuseaduse muutmise. Eelnõuga plaanitakse tõsta käibemaksukohustuslaseks registreerimise (KMKR) kohustuse piirmäära ja pöördmaksustada metallitooted.

Loe edasi… »
 
 
TASUB TEADA

Peresõbralikud ettevõted saavad märgise

Peatselt saavad tööandjad endale taotleda märgist, mis näitab, et tegemist on peresõbraliku ettevõttega. Peresõbraliku tööandja märgise abil on võimalik kõigile teada anda, et tööandja hoolib oma töötajaskonnast ja hindab töötajate soove ning vajadusi töö- ja pereelu ühendamisel.

Loe lähemalt… »

Koolitus tööandjatele psüühikahäiretega inimestest

Tallinna Vaimse Tervise Keskus kutsub tööandjaid osalema tasuta koolitusprogrammis “Psüühikahäirega inimene – mida tööandjal oleks kasulik teada?”.

Loe edasi… »

Samsung Digi Pass

Samsung Digi Pass on neljakuuline uuenduslik ja võimalusterohke praktikaprogramm kutsekooliõpilastele vanuses 14–19. Uuenduslikust ja võimalusterohkest neljakuulisest koolitusprogrammist saab osa ühtekokku 30 õpilast.

Uuri lähemalt.. »