Vabrik nr 12

Eesti Tööandjate Keskliidu sõnumitooja „VABRIK“ Nr.12 - 29. mai 2008

Tööandja meistriklass  „Välisdiplomaatia Eesti ettevõtete teenistuses”

9. juunil kell 12.30-15.00 Välisministeeriumis,
Islandi väljak 1.


Eesti ettevõtete konkurentsivõime suurendamisse välisturgudel on ühtviisi oluline nii ettevõtjate endi kui Välisministeeriumi ametnike ja välisdiplomaatide panus. Eesti majandushuvide esindamisel välisriikides ei tohi teha järeleandmisi. Kas kõik osapooled annavad endast alati maksimumi?

Selleks, et olukorda arutada ja ühiselt parandada, korraldame järjekordse Tööandja meistriklassi teemal „Välisdiplomaatia Eesti ettevõtete teenistuses” 9. juunil kell 12.30-15.00 Välisministeeriumis.

Raivo Vare modereerimisel otsime vastuseid järgmistele küsimustele: Millised on kitsaskohad? Kust king pigistab?
Kas diplomaatia aitab kaasa Eesti ärihuvidele? Millised on Eesti ärihuvid välisriikides? Kui kaugele ulatub silmaring ja tegutsemishaare?

Diskussioonis osalevad Tööandjate Keskliidu volikogu esimees Enn Veskimägi, Välisministeeriumi välismajanduse ja arengukoostöö osakonna peadirektor Priit Pallum,
erakorraline ja täievoliline suursaadik Vilniuses Andres Tropp  ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse juhatuse liige Maria Alajõe.

Lisaks Tööandjate Keskliidu liikmetele osalevad meistriklassis ka Välisministeeriumi ametnikud ja diplomaadid.

Kõigil osalejatel palume registreerida hiljemalt 6. juuni keskpäevaks.
Registreerimisvormi leiate siit >>

Lisainfo: Kristi-Jette Remi, 6999302, 5040313, kristi@tooandjad.ee 

Foorum “Kaugtöö kojutulek”

Belgia kuninga riigivisiidi raames toimuvad üritused:

Tööandjate ja ametiühingute jalgpallimatš

Vastutustundlik ettevõtlus eeldab ettevõtete initsiatiivi

Lähikuude välissündmused

28.05.2008 Uuring: ligi veerand tööandjatest huvitub välistööjõust

26.05.2008 Impordi langus vähendas märtsis kaubavahetuse puudujääki

23.05.2008 Economist: Eesti on Ida-Euroopa korruptsioonivabaim riik

22.05.2008 Eesti kulutused tööturule olid 2005. aastal EL-i madalaimad









BUSINESSEUROPE

Foorum “Kaugtöö kojutulek”

10. juunil kell 10.00-14.00 Tööandjate Majas (Kiriku 6, Tallinn)

Räägime taas kaugtööst ja paindlikust töökorraldusest – millised probleemid takistavad täna kaugtöö kasutuselevõttu  tööandjate ja töötajate vaatenurgast, millised regionaalsel ja ühiskondlikul tasandil?
Foorumit modereerib Klaas-Jan Reincke, rahvusvahelisest hindamiste ja projektijuhtimistega tegelevast firmast CyclePlan.

Foorumi avavad Epp Kallaste Rakendusuuringute keskusest CentAR ja Kadri Seeder Tööandjate Keskliidust andes ülevaate kaugtöö hetkeseisiust ja arengutest ning esitavad ettepanekuid kaugtöö arendamiseks.

Päeva esimeses pooles keskendutakse era- ja avaliku sektori tööandjate praktikale kaugtöö rakendmisel. Oma kogemust Emmaste kaugtöökeskuse kasutamisel jagab kuulajatega As Baltcom-i juhatuse liige Erki Koldits. Sostsiaalministeeriumi esindajad räägivad ministeeriumi kogemusest kaugtöö rakendamisel. Ettekannetele järgneb arutelu kaugtöö rakendamisest organisatsiooni tasandil – räägitakse probleemidest ja otsitakse neile lahendusi.

Foorumi teine pool on pühendatud kaugtööle regionaalarengu aspektist, sellest annab ülevaate Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus (ERKAS) juhatuse liige Vallo Reimaa.  Päeva lõpetab arutelu kohalike omavalitsuste rollist kaugtöö edendamisel ja kaugtöökeskuste käivitamisel.

Lisainfo ja registreerimine: Ere Naat, ere@arhipelaag.ee, 506 1924


Belgia kuninga riigivisiidi raames toimuvad üritused:


Tema Majesteedi Albert II Belglaste Kuninga riigivisiit Eestisse leiab aset 10.-12. juunil 2008. Tema Majesteeti Albert II Belglaste Kuningat saadavad riigivisiidil Belgia teadlaste ja äridelegatsioonid. Eesti Tööandjate Keskliidu ja Belgia Ettevõtete Liidu koostöös toimub visiidi raames mitmeid ettevõtjatele suunatud üritusi.

Belgia ja Eesti teadlaste ja äridelegatsioonide ühisarutelu
„Roheline tehnoloogia ja ökoefektiivsus”

10. juunil Teaduste Akadeemias (Kohtu 6, Tallinn) algusega kell 15.00

Ühisarutelul tutvustavad Belgia ja Eesti ettevõtjad ning teadlased edusamme ja kogemusi rohelise tehnoloogia ja ökoefektiivsuse valdkonnas. Juttu tuleb ka energeetikast ja tuumaenergiast. Üritusel allkirjastatakse Eesti Kiirguskeskuse ja Belgia Tuumaenergia Uuringukeskuse vaheline memorandum.
Kuningas Albert II ja kuninganna Paola

Rohelisele tehnoloogiale ja ökoefektiivsusele pühendatud arutelu programmiga saate tutvuda siin ning registreeruda siin.

Lisainfo: Eve Päärendson, tel: +3725054570, e-post: eve@tooandjad.ee


Belgia-Eesti ärifoorum

11. juunil Tallinna Ülikoolis (Uus-Sadama 5, Tallinn) algusega kell 13.15

Kahe riigi ärisidemed on tasapisi, aga jõudsalt edenemas. Esimesed Eesti ja Belgia majanduskonsultatsioonid toimusid 2000. a., pea igal aastal on vahetatud äridelegatsioone. Käibe järgi oli Belgia 2007. aastal Eestile 15. kaubanduspartner (1,6% kogu väliskaubanduskäibest). Belgia otseinvesteeringud Eestisse moodustasid 2007.a. lõpu seisuga kokku 523,6 mln EEK.
11. juunil korraldavad Eesti Tööandjate Keskliit ja Belgia Ettevõtete Liit kuninga visiidi auks Belgia-Eesti Ärifoorumi. Foorumi eesmärgiks on tutvustada ärikogemusi ja koostöövõimalusi Eesti Vabariigi ja Belgia Kuningriigi vahel. Tallinna Ülikooli ruumides toimuvat ärifoorumit ja sellele järgnevat pidulikku vastuvõttu austavad oma kohalolekuga ka Tema Majesteet Albert II Belglaste Kuningas ning Eesti Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves.

Ärifoorumi programmiga saate tutvuda siit ning registreeruda siin.

Lisainfo: Eve Päärendson, tel: +3725054570, e-post: eve@tooandjad.ee


Tööandjate ja ametiühingute jalgpallimatš 

14. juunil algusega kell 11.00 A.Le Coq Mini Arenal

Taas on tulekul juba traditsiooniks saanud Tööandjate Keskliidu ja Ametiühingute Keskliidu vahel jõukatsumine jalgpallis. Järjekorras juba neljas kohtumine toimub seekord 14. juunil algusega kell 11.00 A.Le Coq Mini Arenal (2 x 30 min).

Eelmisel aastal pidid tööandjad ametiühingutele alla vanduma, mäng lõppes tulemusega 1:0 ametiühingute kasuks. Varasemal kahel aastal on edu krooninud tööandjate meeskonda. Esimene jalgpallilahing tööandjate ja ametiühingute vahel toimus 2005. aastal.

Ootame tööandjate võistkonna toetajaid võistlusele kaasa elama!

Lisainfo: Liisi Peets, e-post: liisi@tooandjad.ee


Tööandjate meeskond 2006 aastal


Vastutustundlik ettevõtlus eeldab ettevõtete initsiatiivi

16. juunil 2008 Tallinnas Eesti Puuetega Inimeste Koja majas Toompuiestee 10
Vastutustundlik ettevõtlus (Corporate Social Responsibility, CSR) on ettevõtete ühiskondliku vastutuse kontseptsioon, mis põhineb kolmel sambal – majandusel, sotsiaalvaldkonnal ja keskkonnal. CSR-i alane tegevus hõlmab ettevõtete poolt võimekale tulevikuühiskonnale panustamist oma igapäevase äritegevuse raames. Ettevõtete ühiskondliku leppe vajalikuks eelduseks ja ettevõtlusalase tegevuse põhieesmärgiks on majanduslik edu. Ainult rahvusvaheliselt konkurentsivõimelised ja majanduslikult terved ettevõtted on suutelised andma oma panuse ühiskondlike probleemide lahendamisse.

Eelkõige on ettevõtete vastutus seotud töökohtade tagamisega – edukas ettevõte on töökohtade tagamisel parimaks garantiiks.

Tööandjate Keskliit korraldab koostöös Mecklenburg-Vorpommerni Liidumaa Majandushariduskeskusega 16. juunil 2008 Tallinnas Eesti Puuetega Inimeste Koda majas Toompuiestee 10 seminari vastutustundliku ettevõtluse teemal.

Teadusdoktor Marc Gottschal – NORDMETALL-i Fondi juhatusest Hamburgist – selgitab majandusettevõtete seisukohti CSR-i sisu ja eesmärkide suhtes. NORDMETALL-i Fondi praktiliste näidete põhjal tutvustatakse sotsiaalse vastutusega seotud initsiatiive ja nende rakendamist. Ka väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted saavad mõtteid selleks, kuidas osaleda sotsiaalse vastutuse protsessis.
Olukorda Eestis tutvustavad Vastutustundliku ettevõtluse foorumi esindajad.

Seminar lõppeb Puuetega inimeste sõbraliku tööandja märgi üle andmise ja aiapeoga.

Seminaril osalemine on eelregistreerimisega ja tasuta
Palume täita registreerimisvormi enne 12. juunit. Vormi leiate siit >> 

Lisainfo: Eve Päärendson, tel: +3725054570, e-post: eve@tooandjad.ee


H.E.A.

Lähikuude välissündmused

Konverents  “Implementing the European Qualifications Framework”

Brüsselis 3.-4. juunil 2008
Konverentsi kava>>
Vabade kohtade olemasolul aitab Kristi-Jette Remi, 5040313, kristi@ettk.ee


Joint EU social partners’ “Study on Restructuring in EU-15” Synthesis Seminar

19-20. juunil 2008 Brüsselis
Seminari kava>>
Eestist on oodatud 2 tööandjate esindajat, kelle reisikulud katab BusinessEurope.
Osalemissoovid on oodatud 7. juunini: kristi@ettk.ee

ITC-ILO High-Level Tripartite Dialogue

1.-3. juulil 2008 Torinos, Itaalias
Kohtumise kava >>
Kõrgetasemelised osalemissoovid on oodatud kuni 7. juunini: kristi@ettk.ee

“Tackling Youth Employment Problems ”

7 – 16. juuli 2008 Torino, Itaalia
Kursuse flaieri leiate siit>>  
Osalemissoovid on oodatud 30.mail: kristi@ettk.ee

Konverents “Migration, Inequities and Health: Policy and Local Implementation Programmes”

30. septembril 2008 Göteborgis, Rootsis
Lisainfo >>
Lisainfo: Kristi-Jette Remi, 6999302, 5040313


Aadress Kiriku 6, 10130 Tallinn • Telefon +372 699 9301 • Faks +372 699 9310 • E-post tooandjad@tooandjad.ee