Vabrik nr 127

VABRIK nr 127
Eesti Tööandjate Keskliidu infokiri
 

Tamsar: Mis neil noortel küll viga on?

Eesti tööandjad tahavad küll ettevõtlikke ja initsiatiivikaid noori töötajaid, kuid ei oska tihti nende võimeid ära kasutada, rääkis Eesti Tööandjate Keskliidu juhataja Toomas Tamsar väärtuskasvatuse konverentsil „Hea kool kui väärtuspõhine kool. Kuidas kujundada ettevõtlikku eluhoiakut?“.

Loe edasi… »

Kutsume toetama noorte tehnoloogiaharidust

Eesti Tööandjate Keskliit toetab noorte tehnoloogiaharidust ning annetab seetõttu raha, mis oleks kulunud jõulukaartidele ja -kingitustele, MTÜ-le Eesti 2.0. 

Loe edasi… »

Tööturumeetmed pidagu silmas tuleviku töösuhteid

Heaolu arengukava käigus välja töötatavad tööturu meetmed peavad silmas pidama tuleviku töösuhteid, eelkõige paindlike töösuhete soodustamist, leidis Eesti Tööandjate Keskliidu tööjõupoliitika töögrupp. Lisaks 9. novembril Heaolu arengukavasse esitatud kommentaaridele saatsime Sotsiaalministeeriumile täiendavad ettepanekud prioriteetsete tööturumeetmete kohta.

Loe edasi… »

Haiguspäevade hüvitamise korra muutmisele peab eelnema mõjuanalüüs

Eesti Tööandjate Keskliidu hinnangul vajab haiguspäevade hüvitamine mõjuanalüüsi, enne kui seda muutma kiirustatakse. Tööandjate juhataja Toomas Tamsare sõnul on haigena tööl käimine ja sellega nii enda kui ka kolleegide tervise kahjustamine kahtlemata probleem, millega tuleb tegelda. Samas ei saa teha otsuseid uisapäisa.

Loe edasi… »
 
MAJANDUSPOLIITIKA

Ettevõtted vajavad ambitsioonikamaid ekspordiplaane

Ernst&Young´i uuringust „Eesti eksportööride konkurentsivõime“ selgus, et Eesti eksport on jäänud viimastel aastatel samale tasemele püsima. Samas on eksportivate ettevõtete arv kasvanud.

Loe edasi… »

Uute meetmete infotund

Jaanuarist 2016 avanevad kaks täiesti uut toetusmeedet ettevõtjatele ja korraldame 17. detsembril kl 10-12 nende tutvustamiseks infotunni. Veel on mõned vabad kohad.

Loe edasi… »
 
MAKSUD

Tööandjad tervitavad finantstehingute maksu toetamisest loobumist

Eesti Tööandjate Keskliit tervitab rahandusminister Sven Sesteri otsust loobuda finantstehingute maksu toetamisest. Just sellise ettepanekuga pöördumise, kuhu olid alla kirjutanud kõik üle-euroopalise tööandjate katusorganisatsiooni BUSINESSEUROPE presidendid, saatsime rahandusministrile novembris.

Loe edasi… »
 
HARIDUS

Avalik konsultatsioon: haridusseaduse uuendamise eelnõu

Uue haridusseaduse eelnõu paneb paika õppijate põhilised õigused ja kohustused. Samuti sätestab eelnõu selgemalt, kelle kohustus on luua õppimiseks sobivad tingimused. Eelnõu määrab ka selge vastutuse kvaliteetse hariduse kättesaadavuse tagamise eest: kohalik omavalitsus vastutab alus-, põhi- ja huvihariduse eest ning riik kutse-, kõrghariduse ja alates aastast 2023 ka keskhariduse eest.

Loe edasi… »
 
TÖÖTURG

Töötukassa soovib tööandjatega aktiivset koostööd

Kõigis töötukassa maakondlikes osakondades töötavad selle aasta juunist tööandjate konsultandid, kes on kohalikule tööandjale töötukassas esimeseks kontaktiks. Töötukassa pingutab selle nimel, et koostöö tööandjatega muutuks veelgi aktiivsemaks, kirjutab Kristiina Palm, Eesti Töötukassa tööandjatega koostöö nõunik.
 
 
TASUB TEADA

Seminar “Riigipidamisest sotsiaalreformideni”

Eesti Koostöö Kogu kutsub 12. jaanuaril kl 14-17 kinno Sõprus seminarile „Riigipidamisest sotsiaalreformideni“. Seminaril tõmmatakse kokku riigipidamise kava kolm aastat kestnud töö, tutvustatakse sotsiaalreformide teemalisi plaane, 2016. aasta alguses valmivat rahvaalgatusveebi ning pooleteise aasta pärast ilmuva inimarengu aruande fookust. 

Ilusaid pühi ja ettevõtlikku uut aastat!

Soovime Vabriku lugejaile ilusaid pühi ja ettevõtlikku uut aastat. Järgmise Tööandjate infokirja Vabrik leiate oma meilipostkastist 12. jaanuaril.
 Telli Vabrik endale e-mailile