Vabrik nr 137

 

VABRIK nr 137
Eesti Tööandjate Keskliidu infokiri
 

Küsitlus tööandjatele: kitsaskohad praktikas ja õpipoisiõppes

Eesti Tööandjate Keskliit viib teist aastat järjest tööandjate seas läbi küsitlust, mille raames uurime tööandjate kogemusi praktika ja töökohapõhise õppe rakendamise kohta ja kaardistame kitsaskohti ja ettepanekuid. Küsitluse tulemused on sisendiks keskliidu poliitikakujundamise töös hariduse ja tööturu vajaduste kokkusobitamisel.

Loe edasi… »

Tööandjad tervitavad tervisekulude vabastamist erisoodustusmaksust

Valitsus otsustas vabastada tööandjad alates 2018. aastast erisoodustusmaksust juhul, kui ta toetab kuni 400 euroga aastas oma töötaja liikumisharrastusi ja tervise edendamist. Ehkki Tööandjate hinnangul peaks maksu alt vaba olev summa olema kolm korda suurem ja tervise edendamise alla käivate võimaluste ring laiem, on tegemist väga olulise sammuga.

Loe edasi… »

Välistööjõu palga nõue olgu sektori keskmine

Tööjõupuuduse pikaajaliseks lahendamiseks tuleb välistööjõu palganõuet alandada valdkonna keskmiseni ning suurendada sisserände piirarvu, leiab Eesti Tööandjate Keskliit oma kirjas peaminister Taavi Rõivasele. Esitasime kaks konkreetset ettepanekut.

Loe edasi… »

Riigireformi Radar: HIV poliitika vajab kursimuutust

WHO standardite kohaselt kvalifitseerub Eesti olukord HIV-epideemiaks, mis ähvardab paljusid ühiskonnagruppe ja omab negatiivset mõju ka riigi SKP-le, kirjutavad Riigireformi Radari värskeimas kommentaaris Eesti Eratervishoiuasutuste Liidu juhatuse liige Andrus Loog ja mõttekoja Praxis tervisepoliitika analüütik Laura Aaben.

Loe edasi… »

Uus tolliseadustik toob mitmeid muudatusi

Maikuust jõustus uus tolliseadustik, mis toob tollitoimingutega kokku puutuvatele ettevõtjatele kaasa mitmeid muudatusi. EMTA koostas tööandjatele põhjaliku ülevaate.

Loe edasi… »
 
TÖÖJÕUPOLIITIKA

Work in Estonia aitab Soomest ja Ukrainast tööjõudu värvata

EAS alustas Work in Estonia programmi raames IT alal Eestis töötamise võimalusi tutvustavaid kampaaniaid Soomes ja Ukrainas ja kutsub nende riikide töötajatest huvitatud tööandjaid sellest oma veebis tasuta teada andma.

Loe edasi… »

Tööandjate ettepanekud välismaalaste seaduse muutmiseks

Esitasime Siseministeeriumile meie liikmetelt kogutud tagasiside välismaalaste seaduse muutmise eelnõule. 

Loe edasi… »
 
AVALDA ARVAMUST

Välismaalaste seaduse järjekordsed muudatused

Siseministeerium on saatnud kooskõlastamisele järjekordsed välismaalaste seaduse (VMS) muudatused, millega soovitakse soodustada nende välismaalaste Eestisse elama asumist, kes on panustavad Eesti arengusse.

Loe edasi… »

Töölepinguseaduse muutmise väljatöötamiskavatsus

Sotsiaalministeerium on algatanud töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsuse. Planeeritavad muudatused mõjutavad 7-17-aastaseid töötajaid ning tööandjaid, kes võtavad tööle alaealisi töötajaid – muudetakse alaealiste töötingimusi (tööaeg, ületunnitöö jmt.). Teiseks muudetakse paindlikumaks IT-sektori ja tervishoiutöötajate valveaja regulatsiooni.

Loe edasi… »

Äriseadustiku muutmise eelnõu

Justiitsministeerium on saatnud kooskõlastusringile äriseadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu, millega soovitakse kaotada nõue, et Eesti äriregistrisse kantud teatud äriühingute juhatus peab asuma Eestis.

Loe edasi… »
 
TASUB TEADA

Klubilõuna ja kohtumine peaministriga

Eesti Tööandjate Keskliidu liikmete traditsiooniline klubilõuna toimub 18. mail algusega kl 14 Tööandjate majas. Lõunale järgneb kohtumine peaminister Taavi Rõivasega. Palume osalemisest teada anda 16. maiks meiliaadressil kaidi.luide@employers.ee

Kohtumine välisminister Marina Kaljurannaga

Eesti Tööandjate Keskliidu liikmed on palutud 8. juunil kohtumisele välisminister Marina Kaljurannaga, arutamaks välisesinduste rolli üle ettevõtjate abistajana sihtriikides. Registreerumine kuni 25. maini meiliaadressil eve.paarendson@employers.ee

PPA infopäev: välismaalaste töötamine Eestis

Politsei- ja Piirivalveamet (PPA) kutsub tööandjaid 11. mail infopäevale, et arutada välismaalaste Eestis töötamisega seonduvaid küsimusi. Kogunemine kl 10.30 PPA peamaja (Pänu mnt 139) fuajees. Tutvustatatkse välismaalaste Eestis töötamise reegleid ja protseduure, PPA ootusi tööandjatele ja praktikas esinenud probleeme. Infopäeval osalemine on tasuta, kuid vajalik on eelnevalt registreerida. Selleks tuleks saata osaleja ja ettevõtte nimi aadressile kaie.roop@politsei.ee