Vabrik nr 150

VABRIK nr 150

Eesti Tööandjate Keskliidu infokiri
 

Tööandjad: IKT-sektor vajab valveaja erisust

IKT-sektor ja riigi IT süsteemi haldavad riigiasutused vajavad valveaja erisust, kirjutasid Eesti Tööandjate Keskliidu juhataja Toomas Tamsar ja ITLi juht Jüri Jõema Riigikogu fraktsioonidele ja e-Eesti toetusrühmale.


Loe edasi… »

Tööandja transport olgu erisoodustusmaksust vaba

Igasugune tööandja poolt töötajatele organiseeritud transport kodust tööle ja tagasi saamiseks tuleb vabastada erisoodustusmaksust.


Loe edasi »

“Annetame Aega” on Aasta investeering 2016

Vabaühenduste liit EMSL tunnustas Eesti Tööandjate Keskliidu ja Swedbanki algatust „Annetame Aega“ aasta investeeringu tiitliga.


Loe edasi… »

Miks maksta töötajatele haigushüvitisi alates teisest tööpäevast?

Miks peaks tööandja kasutama võimalust maksta haigushüvitisi alates teisest tööpäevast, kirjutab Swedbank Eesti personalijuht Ülle Matt.


Loe edasi… »

Uued liikmed: Kunda Nordic Tsement ja Ouman Estonia OÜ

Tervitame Eesti Tööandjate Keskliiduga värskelt liitunud ettevõtteid AS Kunda Nordic Tsement ja Ouman Estonia OÜ!


Loe edasi… »

 
MAKSUPOLIITIKA

Kiirkorras menetletud maksu-uuendused töötavad majanduse arengule vastu

Eesti Tööandjate Keskliit kritiseerib valitsuse plaani viia kiireloomuliselt ellu suuri maksumuudatusi.


Loe edasi… »

TÖÖJÕUPOLIITIKA

Kes vastutab töösuhetes seadusest tulenevate kohustuste täitmata jätmise eest?

Ohutu ja tervist säästva töökeskkonna tagamisse peavad oma panuse andma nii töötaja kui tööandja. Seejuures on just tööandjal siin kaalukam roll, kuna erinevates töösuhteid, töötervishoidu- ja -ohutust reguleerivates õigusaktidest tuleb tööandjale hulgaliselt kohustusi, kirjutab Tööinspektsiooni õigustalituse peajurist Kairit Ehala.


Loe edasi… »

Peresõbralikud tööandjad saavad taotleda ametlikku märgist

Sotsiaalministeerium koostöös partneritega on Euroopa Sotsiaalfondi toel välja töötanud peresõbraliku tööandja märgise. Märgise saamiseks tuleb tööandjal läbida põhjalik hindamis- ja konsulteerimisprotsess.
 

 

 
HARIDUSPOLIITIKA

Käivitus Oskuste Aasta 2017

Kutseoskuste, meisterlikkuse ja elukestva õppe väärtustamiseks Eesti ühiskonnas tähistatakse 2017. aastat kui oskuste aastat. Oskuste aasta eesmärgiks on julgustada ja innustada nii noori kui täiskasvanuid kutseõppes õppima ja praktilisi erialasid omandama.


Loe edasi… »

NUTIKAS taotlusmeetme uus taotlusvoor annab rohkem raha ettevõtte käsutusse

23. jaanuarist saavad ettevõtted küsida SA Archimedeselt taas toetust nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondadesse jäävate rakendusuuringute või tootearendusprojektide ellu viimiseks koostöös teadusasutusega.


Loe edasi… »

Äriideede arendusprogramm STARTER lennutab noored ettevõtlusorbiidile

Jaanuaris alustas uut hooaega üle-eestiline noorte äriideede arendusprogramm STARTER. Oodatud on kõik tudengid ja õpilased, kes soovivad lasta oma loovusel vabalt lennata uute ja innovaatiliste äriideede leidmisel ning arendamisel.


Loe edasi… »

 
AVALDA ARVAMUST

Maksumuudatused jaanuar-märts 2017

Palume anda tagasisidet Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammis jaanuar-märts 2017 planeeritud maksumuudatuste kohta, millest mõni on juba valitsuskabineti nõupidamisel aruteluks olnud.


Loe edasi… »

Maapõuepoliitika põhialused aastani 2050

Keskkonnaministeerium on koostanud arengudokumendi „Maapõuepoliitika põhialused aastani 2050“ eelnõu. Tagasisidet saab esitada 2. veebruarini.


Loe edasi… »

Töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid

Euroopa Komisjon muudab direktiivi, mis sätestab meetmed, kuidas vältida või piirata töötajate kokkupuudet kantserogeensete ja mutageensete keemiliste mõjuritega ja aidata sel viisil ära hoida haigestumist tööga seotud vähki.


Loe edasi… »

 
TASUB TEADA

Eesti Sclerosis Multiplex’i ühingul on valminud abistav materjal tööandjatele 

Eesti Sclerosis Multiplex’Ühing on koostöös Euroopa ühendustega välja töötanud materjali tööandjatele, mis puudutab sclerosis multiplexi  diagnoosiga inimeste töölkäimist.


Loe edasi… »

MKM otsib tööstussektori töötajate IT-koolitajat

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM) kuulutas välja riigihanke „Digitaalse kirjaoskuse baaskoolitus tööstussektori töötajatele“, mille eesmärk on IKT-valdkonna koolitustega luua eeldused Eesti tööstussektori arenguks, eeskätt tööstuse digitaliseerimise sihti silmas pidades.


Loe edasi… »

Tööandjate aastakonverents toimub 15. märtsil

Tööandjate aastakonerents Tuulelohe Lend toimub tänavu 15. märtsil ja keskendub seekord märksõnale „Töö“. Broneeri kuupäev oma kalendris juba täna, päevakava saab avalikuks ja registreerimine algab järgmisel nädalal.