Vabrik nr 155

 

 

VABRIK nr 155


Eesti Tööandjate Keskliidu infokiri
 

Alaealiste töösuhted muutuvad paindlikumaks

Riigikogu võttis vastu töölepingu seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse, mis muudab alaealiste tööaega puudutavaid piiranguid, igapäevast puhkeaega, alaealistele lubatud töid ja tööinspektsioonilt loa taotlemise reegleid alaealisena töötamiseks. Tööandjad tegid konkreetsed ettepanekud alaealiste töötamise lihtsustamiseks juba aasta tagasi.


Loe edasi… »

Tööandjad kutsuvad külla

Eesti Tööandjate Keskliidu 100. juubeliaasta puhul kutsuvad eri valdkondades tegutsevad tööandjad maikuus huvilisi külla ja näitavad oma töö köögipoolt. Tutvuda on võimalik tööstuste, pankade, kaubandus- ja teenindusettevõtete ning IT-ettevõtete igapäevaeluga. Kokku korraldavad 26 ettevõtet 36 ekskursiooni.


Loe edasi… »

Välistudengid peaksid Eestis omandatud teadmisi kasutama siinse majanduse edendamiseks

Eestis õpib tuhandeid välistudengeid ja meie soov on, et suur osa neist seoks ka pärast ülikooli lõpetamist vähemalt mõneks ajaks oma tööelu Eestiga ning rakendaks oma kogemusi, võrgustikku ja siinses ülikoolis omandatud oskusi Eesti ettevõtluskeskkonna heaks. Seetõttu korraldasime koos Tallinna Tehnikaülikooliga välistudegitele värbamiskohviku.


Loe edasi… »

Kes on parim juht 2017?

Eesti Tööandjate Keskliit, Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE, Postimees, Äripäev ning Pärnu Konverentsid otsivad taas Eesti parimat juhti, kes lisaks enda organisatsiooni või ettevõtte tulemustele suunab ja panustab ühiskonda laiemalt. Võitja kuulutatakse välja 18. mail Pärnu Juhtimiskonverentsil „Koostöö ja konkurents“.


Loe edasi… »

 
AVALDA ARVAMUST

Tulumaksuseaduse muutmine (sh panditulumaks)

Rahandusministeerium saatis koosõlastusringile Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu, millega soovitakse kehtestada madalam tulumaksumäär äriühingu regulaarsetele kasumijaotistele ning tulumaksukohustuse tekkimine teatud tingimustele vastavatelt kontsernisisestelt laenudelt, mida on võimalik käsitada sisuliselt äriühingu varjatud kasumijaotisena (nn “panditulumaks”).


Loe edasi… »

Tööturuteenuste ja -toetuse seadus

Sotsiaalministeerium on saatnud arvamuse avaldamiseks Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsuse. Dokumendis kaardistatakse kümme probleemi, mille lahendamiseks soovitakse muuta Tööturuteenuste ja –toetuste seadust, Maksukorralduse seadust, Töötuskindlustuse seadust, Töölepingu seadust ja Töövõimetoetuse seadust.


Loe edasi… »

 
TASUB TEADA

Aita tunnustada täiskasvanud õppijaid ja koolitajaid

Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni Andras kutsub tunnustama täiskasvanud õppijaid, täiskasvanute koolitajaid, õpitegusid, koolitussõbralikke organisatsioone ja raamatukogusid. Kandidaate on kõigil võimalik esitada 15. maini. 19. oktoobril kuulutatakse täiskasvanud õppija nädala avaüritusel Tartus välja kõikide kategooriate silmapaistvamad laureaadid.


Loe edasi… »

Ettevõtlusõppe programm pakub koolitusi

Kevadhooajal on veel võimalus osaleda ettevõtlusõppe programmi koolitustel, toetamaks paremini õppijate ettevõtliku hoiaku kujundamist ja ettevõtlusalaste teadmiste omandamist õppetöös. Lisaks õpetajatele oodatakse koolitusele ka ettevõtjaid, kes on praktikutena ettevõtlusõppe tundidesse kaasatud.


Loe edasi… »

Pea iga neljas tööõnnetus on põhjustatud kontrolli kaotamisest masinate üle

Aprillis-mais kestab Tööinspektsiooni kampaania “Tunne oma õigusi – märka ohtu”, milles juhitakse tähelepanu riskidele masinate ja seadmetega töötamisel ja kutsutakse nii tööandjaid kui ka töötajaid ohtusid teadvustama ja tööõnnetusi vältima.


Loe edasi… »