Tööandjate manifest

Iga nelja aasta järel kaardistab Tööandjate manifest Eesti ühiskonna ees seisvad suurimad väljakutsed ja pakub välja konkreetsed ettepanekud nende lahendamiseks. Viimane, 2014. aastal koostatud manifest keskendub Eesti ühiskonna ainsale kestlikule rikkusele – töötavale inimesele, tema ettevalmistusele ja elujärjele. Märkimisväärne osa manifesti ettepanekutest jõudis erakondade valmisporgrammidesse ja valitsuse koalitsioonileppesse. 

Loe manifesti siit