Tööandjate Keskliit: TALO poolt nõutud palgatõus lööb tööturu tasakaalust välja

Eesti Tööandjate Keskliidu PRESSITEADE Eesti Tööandjate Keskliit on solidaarne vabariigi valitsusega ning mõistab hukka TALO ja Eesti Ametiühingute Keskliidu kavandatud aktsioonid palganõuete täitmise saavutamiseks. Tööandjate Keskliidu asedirektori Tarmo Kriisi sõnul moonutab TALO nõudmistele järele andmine tööturgu ja kahjustab erasektori konkurentsivõimet. “Eesti tööturu väiksuse juures mõjutavad haridustöötajate palgad oluliselt Eesti statistilist keskmist palka. Seepärast on absurdne siduda kõrgharidusega haridustöötajate alampalga määr riigi statistilise keskmise palgaga – see tekitab nõiaringi”, lisas Kriis. Haridustöötajate palganõude täitmine lööb tasakaalust välja tööturu loomulikud arengud, seda eriti maakondlikul tasemel; motiveerib noori minema tööle avalikku sektorisse ning avaldab tõsist survet palkadele rahvusvahelisele konkurentsile avatud eksportivas tootmissektoris. Olukorras, kus erasektoris kokkulepitud palga alammäär moodustab järgmisel aastal 34 % riigi statistilisest keskmisest palgast, on riigisektori palgatõus TALO poolt nõutud tasemele Tööandjate Keskliidu seisukohalt lubamatu. Tööandjate Keskliit tuletab TALO-le meelde, et haridustöötajate palk on sõltuvuses erasektori poolt riigieelarvesse makstavatest maksudest. Palganõudega ülepingutamine on sama oksa saagimine, millel istutakse. Tööandjate Keskliit ei pea rahuldavaks riikliku lepitaja juures toimunud lepitusprotseduure, mille käigus sisulisi lahenduskäike välja ei pakutud ning luba streigi korraldamiseks anti liiga kergekäeliselt. Tööandjate Keskliidu hinnangul on riiklik lepitaja andnud avalikkusele erapoolikuid kommentaare. Kui Ametiühingute Keskliidu toetusaktsioonid TALO streigile tööseisakute näol peaksid puudutama erasektorit, rikutakse sellega jämedalt 2001. a. ametiühingutega sõlmitud sotsiaalpartnerluslepingut. Lepingujärgselt kohustuvad pooled lahendama kõik suuremad töötülid läbirääkimiste teel, mida TALO nõuete osas Tööandjate Keskliiduga pole peetud. Tööandjate Keskliit peab EAKL-i liitumisel TALO streigiga võimalikuks sotsiaalpartnerluslepingu peatamist. Eesti Tööandjate Keskliit on suurim sotsiaalpartnerlusorganisatsioon Eestis, mis ühendab 30 majandusliitu. Liitudesse koondunud nii avaliku kui erasektori ettevõtted on tööandjaks 150 tuhandele töötajale.
Tarmo Kriis
tarmo@ettk.ee
6999302