Tööandjad on kategooriliselt vastu tulumaksu langetamise pidurdamisele

Eesti Tööandjate Keskliidu
PRESSITEADE
16. aprill 2008

Tööandjad on kategooriliselt vastu tulumaksu langetamise pidurdamisele.

Tööandjate Keskliit on kategooriliselt vastu täna sotsiaaldemokraatide poolt väljakäidud ideele  –  peatada kolmeks aastaks tulumaksu alandamine. Maksukoormuse tõus ei ole majanduslanguse ja tööjõukulude kasvu tingimustes sobilik lahendus. Ettevõtjad on planeeritud maksukoormuse langusega arvestanud. Vastuvõetud kava käigupealt muutmine tähendab, et valitsus on ettevõtjaid petnud ning selline muutmine on vastuolus ka õiguskindluse põhimõttega.

Õhuke riik on poliitikute loodud müüt, et õigustada riigi ebaefektiivsust ja laristamist. Meie valitsussektori  kulud on üle 40 protsendi SKP-st, mis on tunduvalt üle Euroopa keskmise. Valitsus peab kohe algatama avaliku teenistuse ja haldusterritoriaalse reformi, et taastada majanduskasv ja päästa Eesti majandus. Avalikku sektorit tuleb hakata koondama ning pidurdada tuleb põhjendamatuid investeeringuid nagu vabadussammas ja Eesti Rahva Muuseum.

Tarmo Kriis,
Eesti Tööandjate Keskliit

Lisainformatsioon  6999301